Forskning på solceller og brannsikkerhet

I Sverige har en stor referansegruppe på 20 fagpersoner sett nærmere på hvordan man kan ivareta brannsikkerheten i solcelleinstallasjoner. I Sverige som i Norge øker slike installasjoner, og både fagfolk og forskere tror at vi vil se flere branner i slike anlegg i årene som kommer om vi ikke allerede nå tar grep for å bedre brannsikkerheten.

Publisert Sist oppdatert

I Sverige har de sett en kraftig økning i solcelleanlegg de siste årene. Det frykter de vil føre til flere branner. Man vet at solcelleanlegg har forårsaket alvorlige branner i Sverige. Blant annet skjedde dette i 2016. Kortslutning i kabler førte til lysbue, og dette ble forårsaket av slurv i installasjonen. Vedkommende som monterte anlegget hadde for lite kunnskap om hva som kan føre til branner på slike anlegg. En annen brann oppsto i en bolig i Borås i 2018. Da førte feil i en kontakt i en kabel til at taket tok fyr.

Også andre land som har hatt en stor utbygging av solcelleanlegg har sett økning i antall branntilfeller. Men det statistiske grunnlaget er fortsatt lite. De ulike landene benytter også ulike metoder for innsamling av data som gjør at det kan være vanskelig å sammenligne materialet.

I Norge har vi mest IT-nett, så det er ikke alle erfaringer fra Sverige som er direkte overførbare til oss. Men vi har også flere av de samme utfordringene som svenskene når det gjelder solcelleinstallasjoner. Derfor er det interessant å følge med på hva de gjør.

Samme erfaring i flere land

Referansegruppen på 20 forskere og fagpersoner har sett nærmere på hvilke utfordringer solcelleanlegg har når det gjelder brannsikkerhet, og hvordan disse kan løses.

- Vi er overbevisste om at branner i solcelleanlegg er et problem som det kommer til å bli mer og mer av i fremtiden. Vi har sett det kvantitativt i for eksempel Danmark der man hadde omfattende subsidiering av solcelleanlegg i 2011 og 2012. Etter det så man en økende frekvens av branner. Til og med i Italia har man sett en lignende utvikling, sier Michael Försth som er professor ved Luleå Tekniska Universitet i en artikkel i fagbladet BrandSäkert som gis ut av Brandskyddsföreningen i Sverige.

Ny rapport

Michael Försth er en av forfatterne av den Brandforsk-finansierte rapporten ”Innovativa elsystem i byggnader – konsekvenser för brandsäkerhet”. Rapporten er et resultat av et samarbeid mellom Luleå Tekniska Universitet, Lunds Tekniska Högskola og RISE.

- Det nye elektriske miljøet i bygningene våre kan medføre større risiko for brann. For at den tekniske utviklingen skal skje på en sikker måte, har vi behov for mer kunnskap. Rapporten er en forstudie hvor forskerne har gått igjennom det som finnes av aktuell kunnskap i dag, og sett på hvilke områder som bør prioriteres fremover, sier Mattias Delin som er forskningsdirektør på Brandforsk til BrandSäkert.

- Arbeidet har skjedd sammen med en relativt stor referansegruppe – drøyt 20 personer fra ulike deler av samfunnet har vært involvert, noe som gir et bredt og bra bilde. Det er når teoretikere og praktikere jobber sammen at store ting kan skje, sier Delin.

I studien har man sett på ulike typer av innovative strømsystemer i bygninger, og kommet frem til at solcelleanlegg er det området som kan skape størst utfordringer om man ikke tar grep allerede nå.

Forskerne peker på flere faremomenter

- Solcelleinstallasjonene har mange ulike komponenter og koblingspunkter, og hver og en av dem kan utgjøre en fare for brann. Om en brann oppstår, så kan den spre seg til fasade og tak som ofte består av brennbare materialer, sier Michael Försth.

At deler av installasjonene blir eksponert for et tøft utendørs-miljø har også betydning for hvilke feil som kan oppstå på anlegget. Rapporten tar i tillegg for seg de farer som brann- og redningspersonell utsetter seg for i forbindelse med slokking av branner i solcelleanlegg. Det kan for eksempel være fare for støt som følge av lysbuer.

Utfordringer med likestrømnett

De svenske forskerne har også sett på utfordringene med at flere drar likestrømnett inn i bygningene. Solceller produserer alltid likestrøm med en spenning på rundt 800 volt. I dag er anleggene koblet direkte til en vekselretter som omformer strømmen til 230 volt vekselstrøm som kan brukes i bygningen. Denne omformingen innebærer et visst energitap. For å unngå slike tap i fremtiden, kan det hende at flere elektriske produkter vil bli drevet av likestrøm.

- Det innebærer at likestrømnettet kommer til å bli dratt lengre inn i bygningen. Dette øker risikoen for at en brann i solcelleanlegget ikke stopper ved fasaden som de ofte gjør i dag. Med likestrøm øker også risikoen for lysbuer som varer lengre enn i et vekselstrømnett. For å minske brannrisikoen kan man innføre krav om lysbuevakt, sier Marcus Runefors som er forsker ved avdeling for brannteknikk på Lunds Tekniska Högskola til BrandSäkert.

- Men fremfor alt kan vi konstatere at det er mer kunnskap og anvendt forskning som er nødvendig for å skape et relevant regelverk. Målsetningen med denne rapporten er ikke å advare mot solceller, men å legge forholdene til rette for en sikker teknisk utvikling, sier han.

Mer informasjon og kilde:

https://www.brandskyddsforeningen.se/tidningen-brandsakert/artiklar/overskuggande-risker-med-solceller/?utm_source=linkedin&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=solceller-bs

Powered by Labrador CMS