Illustrasjon fra prosjektet.
Illustrasjon fra prosjektet.

Forskningsprosjekt i belastede bydeler i Sverige: Sivile ressurspersoner bistår nødetatene

I Sverige har man gjennomført et forskningsprosjekt som ser på hvordan sivilbefolkningen i belastede bydeler kan bli en ressurs for nødetatene i ulike nødsituasjoner. Erfaringene er gode.

Publisert Sist oppdatert

Utgangspunktet for prosjektet er at nødetatene i fremtiden vil stå overfor andre utfordringer enn de gjør i dag, og vil i større grad ha behov for støtte og hjelp fra lokalbefolkningen for å gjøre en best mulig innsats. Målsetningen har vært å se på hvordan sivilbefolkningen kan bistå politi, helse- og brannvesen i hendelser som oppstår i forstedene til de store byene.

Forskningsprosjektet er utført i regi av Brandforsk i samarbeid med Linkjöpings Universitet, Safelands og Södertörns Brandförsvarsforbund.

CIP

Konseptet bygger på at man utdanner CIPer som står for civil insatsperson. En CIP skal bidra til større sikkerhet og trygghet i bydelen, og forhindre at det begås kriminalitet. En CIP får grunnleggende opplæring i for eksempel førstehjelp og hvordan man kan slokke mindre branner. Via en app på sin egen mobil kan de få bistand fra de profesjonelle nødetatene om de har behov for det. De rykker ut på en alarm, og iverksetter innsats etter evne mens de venter på at nødetatene skal ankomme stedet.

Erfaringene fra prosjektet er gode. Innsatsen til CIPene har både bidratt til å redde liv og til å begrense skadene etter en hendelse.

Suksesskriterier

Prosjektet har blant annet sett på hvem og hvordan man skal rekruttere CIP’ere, hva slags opplæring de skal få, hvilke tekniske hjelpemidler de må ha til rådighet, hvilken digital plattform man skal anvende, hvilke alarmsystemer de skal kobles opp mot og hvordan de må støttes i situasjoner de blir utsatt for - og hva de trenger av opplæring for å håndtere det (for eksempel stressmestring).

De viktigste faktorene for at denne ordningen skal bli vellykket er utvikling av styringsmodeller, kartlegging av ildsjeler og nøkkelpersoner man kan satse på i bydelen, lokal tillit og engasjement, gjennomgang av regelverk som gjelder og hvordan gi CIPene rettslig vern.

Metoder i prosjektet

Prosjektet ble gjennomført i Södertälje kommune i nært samarbeid med Södertörns Brandförsvarsförbund. Data ble samlet inn gjennom intervjuer, fokusgrupper med CIPer og med kontakter i brann- og redningsvesenet. I tillegg ble en kvantitativ analyse av alarmdata fra Safeland lagt til grunn for å se hva det er som skjer av hendelser, og som CIPene skal forholde seg til.

Kilde og mer informasjon:

https://www.brandforsk.se/?projekt=att-forhindra-och-hantera-handelser-i-socio-ekonomiskt-utsatta-omraden-vidareutveckling-och-utvardering-av-konceptet-civil-insatsperson-i-forort-cip

Powered by Labrador CMS