Forskningsprosjekt oppdaget naturlige flammehemmere

At dagens flammehemmere kan være skadelig både for helse og miljø har lenge vært et problem. Derfor er vi på jakt etter bedre alternativer. Nå har et svensk forskningsprosjekt funnet ut at fytinsyre som finnes i naturen egner seg godt som flammehemmer i tre- og bomullsprodukter.

Publisert

Det er Luleå Tekniska Universitet og Brandforsk som står bak forskningsprosjektet. Det er gjennomført branntester i kombinasjon med kjemiske teorier og analysemetoder.

Fytinsyre

Prosjektet har kommet frem til at fytinsyre som er den viktigste lagrinskilden for fosfor i naturen er svært effektiv når det gjelder å beskytte cellulosebaserte materialer som tre og bomull mot brann. Fytinsyre kan derfor være et veldig godt alternativ som flammehemmer sammenlignet med de alternativer som benyttes i dag som er giftige, og dermed skadelig både for helse og miljøet.

Fytinsyren kan kombineres med ulike metallioner, og man kan utvikle ulike typer flammehemmere ut fra hva man har behov for og hvor effektiv flammehemmerne skal være.

Resultatene fra prosjektet er interessante både for det vitenskapelige miljøet og for virksomheter som jobber med å fremstille nye flammehemmere.

Kilde og mer informasjon:

https://www.brandforsk.se/forskningsprojekt/2020/studies-on-environmentally-friendly-flame-retardants-for-cellulose-based-materials/

Powered by Labrador CMS