Nytt forskningsprosjekt om faseendringsmaterialer

Svenske Brandforsk skal i gang med et nytt forskningsprosjekt om hva den økende bruken av faseendringsmaterialer har å si for brannsikkerheten i bygg. Det kommer stadig nye produkter, og de benyttes på nye måter. Prosjektet skal sikre at brannsikkerheten blir godt ivaretatt både når det gjelder testmetoder for produktene og på hvilke områder de brukes.

Publisert Sist oppdatert

Brandforsk skriver at det er viktig at vi ligger i forkant av hva økende bruk av denne type materialer innebærer for brannsikkerheten.

Faseendringsmaterialer:

Dette er materialer som tilsettes byggeprodukter som for eksempel betong som gjør den i stand til å isolere bygningen blant annet mot varme og kulde, og gjør bygningen mer energieffektiv.

Prosjektet vil se på hvilke funksjoner de mest brukte typene har, hvordan de kan integreres i byggprodukter og hvordan dette vil påvirke produktets egenskaper. Forskerne skal også sammenligne de ulike typene av fasendringsmaterialer som finnes på markedet, deres bruksområder og se blant annet på hvilke brannegenskaper de har.

Prosjektet skal også se på områder hvor man forventer en økt bruk av denne type materialer, og se på hva dette vil ha å si for brannsikkerheten i samfunnet generelt. Forskerne skal også se på om dagens testmetoder er gode nok for å avklare de branntekniske egenskapene til produktene. Om nødvendig, skal prosjektet også komme opp med forslag til nye testmetoder.

Kilde og mer informasjon:

https://www.brandforsk.se/forskningsprojekt/2020/fasomvandlingsmaterial-risker-och-mojligheter/

Ta debatten på sosiale medier:

Powered by Labrador CMS