Store automatiserte lagerområder kan ha lavt oksygennivå som brannsikkerhetstiltak.
Store automatiserte lagerområder kan ha lavt oksygennivå som brannsikkerhetstiltak.

Trenger mer kunnskap om løsninger med lavt oksygennivå og brannsikkerhet

Det er mye vi ikke vet om effekten av systemer som senker oksygennivået i et område for å unngå at det oppstår brann. Hvor langt ned må man for å forhindre antenning og spredning? Er et nivå på 15 % tilstrekkelig for å forhindre brann? Hva vil det ha å si for helsa til dem som skal oppholde seg i slike områder? Dette og mer har man sett på i et forskningsprosjekt i regi av Brandforsk.

Publisert

I forrige uke arrangerte Brandforsk et webinar om brannsikkerhet i områder med lavere oksygennivå enn normalt. Det var Patrick van Hess fra Universitetet i Lund og Martin Nilsson fra Zurich Forsikring som holdt innlegg om hva dette prosjektet har avdekket.

Et brannsikkerhetssystem basert på lavere oksygennivå i et rom har den fordel at det alltid er aktivt, og at man ikke er avhengig av detektorer for at det skal fungere. Når man kommer ned i et oksygennivå på rundt 10-11 %, så er det svært lite som kan ta fyr. Men da har man en utfordring med at det heller ikke kan oppholde seg mennesker i rommet særlig lenge.

Disse systemene brukes der hvor andre slokkesystemer ikke er egnet. Det kan være store automatlagre, fjernlagre, datarom, fryserier og andre områder som er følsomme for røyk- og vannskader. På webinaret kom det frem at det er omkring 40 slike installasjoner her til lands.

Standarder skal sikre oksygennivå

Det er ulike internasjonale standarder som regulerer disse installasjoner. Disse standardene inneholder blant annet testmetoder for å fastsette oksygennivået. Reguleringene i standardene skal blant annet sikre at oksygennivået opprettholdes på et gitt nivå om noe i systemet skulle svikte.

For å få til en kombinasjon av at det er vanskeligere for at ting skal ta fyr med at mennesker også skal kunne oppholde seg i rommet, så er det vanlig med et oksygennivå på rundt 15 %. En utfordring med dette nivået er at det da ikke er så sikkert at ting ikke vil kunne ta fyr. Kanskje må man ned på 10-12 % oksygennivå for å forhindre antenning.

Noe av utfordringen med disse systemene er at det ikke er gjennomført fullskalaforsøk som viser hvor høyt man kan gå i prosentvis oksygeninnhold for at det skal være brannsikkert nok. Det er et usikkerhetsmoment med denne type brannsikring.

Regelverk

Prosjektet har sett på regelverket i 13 land. 11 av dem krever at oksygennivået må være mellom 18-19 % for at folk skal kunne jobbe i disse miljøene. Ett land har bestemmelser om at man kan jobbe i området hvis det er 17 % eller mer. Og et annet av landene sier at man kan jobbe i slike områder hvis det er helt ned til 15 % oksygen.

Mer forskning nødvendig

I og med at det ikke er gjennomført mange fullskalaforsøk med denne type teknologi, så er det mye man ikke vet. For eksempel hva de ulike prosentsatsene både vil ha å si for betydningen av et branntilløp, antenningsmotstand, effektutvikling av brannen, flammespredning og glødebranner. Blant annet vet man heller ikke med sikkerhet hva betydningen av lekkasjer ved at man åpner dører eller porter vil ha å si for hvor effektivt lavt oksygennivå vil forhindre antenning eller eventuell brannutvikling.

I tillegg er det nødvendig med mer forskning på hva ulike materialer vil ha å si for eventuell antennelse i rom med lavt oksygennivå. Det er sett på kabler, og et annet prosjekt forsker nå på hva lavt oksygennivå vil ha å si for antenning og brannutvikling i kompositt. I tillegg er det nødvendig med mer forskning rundt helseaspekter om hvor langt ned man kan gå når det gjelder oksygeninnhold i et rom.

Link til Brandforsk:

Powered by Labrador CMS