Nødvendig med nye beregninger for rømning ved brann

Brandforsk i Sverige har fullført et nytt forskningsprosjekt når det gjelder rømning under brann. Utgangpunktet var at det beregningsgrunnlaget som hittil har vært benyttet i rømningsanalyser er over 30 år gammelt - og dermed utdatert. Den nye modellen tar høyde for at flere eldre bor hjemme, og at helsesituasjonen deres ofte gjør det utfordrende for dem å komme seg raskt ut under en brann.

Publisert Sist oppdatert

Årsaken til at det er behov for nye modeller når det gjelder rømning, er at det nå er flere eldre personer som bor hjemme enn tidligere, flere enn tidligere har også kroniske sykdommer som påvirker bevegelseshastigheten, og flere er også overvektige enn tilfellet var for 30 år siden. Ved å utarbeide modeller som stemmer bedre overens med hvordan folk faktisk vil bevege seg ut av bygningen under en brann, gjør det enklere å legge forholdene til rette for sikrere evakuering.

Selv forskerne som i sin tid utarbeidet beregningsgrunnlaget for rømningsanalyser sier at materiellet deres er modent for å fornyes. Blant annet gjelder dette for eksempel ganghastighet i trapper.

Litteraturstudier

Det beste ville ha vært å gjennomføre nye forsøk for å måle hvor lag tid folk vil bruke på å komme seg ut av bygningen. Men det er også andre metoder tilgjengelig. Brandforsk har sett på ulike studier referert i 35 artikler fra flere steder i verden. Den nye modellen for rømningshastighet er basert på 22 forskjellige parameter som avgjør en persons bevegelseshastighet. Blant annet spiller en personers alder, høyde, skrittlengde og hvor stor avstand det er mellom dem som evakuerer inn.

Fremtidige studier

Dette prosjektet er også viktig i forhold til å gi en pekepinn på hva fremtidige studier av rømning ved brann bør fokusere på. I tillegg har prosjektet sett på ulike tekniske metoder som kan benyttes for å få målt hvor fort en person er i stand til å komme seg ut av en bygning som brenner.

For mer informasjon om prosjektet:

https://www.brandforsk.se/forskningsprojekt/2020/modellering-av-manniskors-forflyttning-ett-nytt-koncept-och-strategisk-fardplan-for-fortsatt-forskning/

Powered by Labrador CMS