Brannvesenet må gjøre mange av de andre nødetatene sine oppgaver i en innsatssituasjon.
Brannvesenet må gjøre mange av de andre nødetatene sine oppgaver i en innsatssituasjon.

Samfunnssikkerhetsmeldingen: Ingen avklaring i arbeidsdeling mellom nødetatene

På fredag kom Samfunnssikkerhetsmeldingen «Samfunnssikkerhet i en usikker verden». Det var mange som hadde forventninger til blant annet at det skulle komme en avklaring når det gjelder arbeidsdelingen mellom de tre nødetatene, og hva det kan forventes at brann- og redningsvesenet skal gjøre. Men dette har DSB fått i oppgave å utrede videre i samarbeid med Helsedirektoratet og Politidirektoratet.

Publisert

En av aktørene som var spent på hva som kom i denne meldingen når det gjelder avklaringen i arbeidsdelingen mellom de tre nødetatene er Samfunnsbedriftene brann og redning. Organisasjonen har vært aktiv overfor Justis- og beredskapsdepartementet hele veien, og ønsket seg en prinsipiell avklaring på dette.

Samfunnsbredriftene brann og redning skriver i en pressemelding at brannvesenet har fått stadig flere oppgaver de siste årene, og økningen har vært størst på helsesiden. Derfor vil organisasjonen at regjeringen og Stortinget drøfter hvilke oppgaver som brann og redning skal utføre, hvem som skal betale for disse oppgavene og ikke minst hvilken kompetanse brann og redning skal ha for å utføre oppgavene.

Samfunnsbedriftene brann og redning skriver at temaet er tatt opp i meldingen, men at det dessverre ikke foreligger konkrete avklaringer. I meldingen står det at «Helsedirektoratet og DSB har fått i oppdrag å gjennomgå og vurdere mengden og typen oppdrag, belastningen ved å være først på stedet ved komplekse helsehendelser, behovet for kompetanse, utstyr og opplæring og eventuelle konsekvenser for brann- og redningsvesenenes dimensjonering, rekruttering og håndtering av primæroppgaver. Økonomiske og administrative konsekvenser skal også vurderes».

Det skal etableres et tilsvarende prosjekt mellom Politidirektoratet og DSB for å se på samhandling og utfordringer mellom brann og politi.

- Samfunnsbedriftene brann og redning har presset på for å få slike avklaringer på plass og vi håper at ikke direktoratene bruker altfor lang tid på disse utredningene, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene brann og redning.

- Vi skal uansett være en pådriver og medspiller i dette arbeidet framover sammen med våre medlemmer, sier han.

Kilde og mer informasjon:

https://www.samfunnsbedriftene.no/aktuelt/brann-og-redning/samfunnssikkerhetsmeldingen-er-endelig-levert/

Powered by Labrador CMS