Elisabeth S. Aarsæther.
Elisabeth S. Aarsæther.

Statsbudsjettet 2021: Regjeringen har prioritert penger til ny fagskole for brann og redning

I statsbudsjettet som ble lagt frem i dag ble det bekreftet at regjeringen ønsker å bevilge 139,1 millioner kroner til DSB og Statsbygg for å etablere en ny fagskole for brann og redning i Tjeldsund. Kanskje kan skolen bli klar til 2023. Når den åpner, vil den utdanne 160 brann- og redningspersonell årlig. Også RISE Fire Research er glade for at regjeringen har prioritert etableringen av ny fagskole, og ser frem til å samarbeide med skolen.

Publisert Sist oppdatert

– Dette har vi ventet på, og det er virkelig en gledens dag. Den nye fagskolen for brann og redning vil bli et løft for samfunnssikkerheten over hele landet, sier Elisabeth S. Aarsæther, DSBs direktør i en pressemelding.

Allerede da justis- og beredskapsminister Monica Mæland besøkte Norges brannskole i september røpet hun at regjeringen hadde planer om å bevilge midler til ny fagskole. Hun sa da at hvis Stortinget går inn for det, så kan fagskolen stå ferdig i 2023. Videre framdrift av fagskolen er avhengig av de årlige budsjettprosessene i Stortinget, skriver DSB.

– Vi må bygge kompetanse og sørge for at flere får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger. Derfor vil regjeringen styrke brannutdanningen gjennom å etablere en ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding fra regjeringen.

– Den nye fagskolen vil gi et stort og viktig kompetanseløft for landets brann- og redningsvesen, og 160 brann- og redningspersonell vil bli utdannet her hvert år når skolen starter opp, etter planen fra 2023, sier Mæland.

Midlene deles mellom DSB og Statsbygg

Budsjettmidlene for 2021 skal deles mellom DSB og Statsbygg. DSB jobber nå for fullt med det faglige innholdet og annet som må på plass for å få en godkjent og framtidsrettet utdanning. Det er Statsbygg som er byggherre, og skal håndtere arbeidet med infrastruktur og nybygg.

Arbeidet med å få til en ny fagskoleutdanning for brann og redning har pågått i mange år. Målet er å gi de ansatte i brann- og redningsvesenet en utdanning som gir nødvendig kompetanse for å møte fremtidens utfordringer, skriver DSB. Den nye fagskolen skal erstatte dagens etatsutdanning for brann- og redningsvesenet. I dag må du først ha jobb i et brann- og redningsvesen eller ved 110-sentral for å ta utdanning i yrket.

Også ved RISE Fire Research er de glade for dagens tildeling.

- Satsning på brann og brannsikkerhet i Norge er svært viktig, og etableringen av ny fagskole for brann og redning er et bra steg i rett retning. Vi ønsker velkommen et godt samarbeid mellom de ulike miljøene som jobber med brannsikkerhet i Norge, sier Nina K. Reitan, direktør ved RISE Fire Research til Brennaktuelt.

Powered by Labrador CMS