Sterke bilder fra rasgropa i Gjerdrum

Vi er nok alle veldig berørt av den store rastragedien som skjedde i Gjerdrum i romjulen. Den innsatsen alle redningsmannskapene har gjort med brann- og redningsvesenet i spissen er enestående. At de klarte å finne så mange av de savnede under særdeles vanskelige forhold er imponerende. Nedre Romerike brann- og redningsvesen har lagt ut sterke bilder fra arbeidet i rasgropa på Facebook som viser under hvilke forhold redningsmannskapene måtte jobbe.

Publisert Sist oppdatert

Mange har tatt kontakt med Nedre Romerike brann- og redningsvesen, og mange er interessert i å høre mer om spesielt innsatsen til USAR-mannskapene. Derfor har de lagt ut litt informasjon både om USAR-styrken og arbeidet som ble gjort i rasgropa på Facebook-siden sin. Brennaktuelt.no har fått tillatelse til å gjengi bilder og tekst.

USAR står for Urban Search and Rescue - eller «urban søk og redning». USAR er en definisjon på en urban redningsgruppe som skal utføre søk og redning i kollapsede bygg, hulrom, grøfter, installasjoner, ras og liknende. Det kan også innebære avansert og teknisk redning i forbindelse med klemulykker med tunge gjenstander eller tauredning i urbane miljøer. Nedre Romerike brann- og redningsvesen har hatt en egen USAR-gruppe siden 2017. Gruppa ble opprettet etter et kvikkleireskred på Asak i dagens Lillestrøm kommune i 2016 for at brann- og redningsvesenet skulle være bedre rustet hvis ulykken skulle inntreffe på ny.

Fem USAR-team i arbeid

Nedre Romerike brann- og redningsvesen skriver at det var fem USAR-team som har samarbeidet i skredområdet: Disse kom fra NRBR, Bergen brannvesen, Trøndelag brann- og redningstjeneste og Oslo brann- og redningsetat. I den første fasen fikk de også bistand fra svensk USAR-ekspertise. I tillegg var beredskapsenheten i Oslo universitetssykehus og hundetjenesten Viktor avgjørende USAR-ressurser. I skredområdet ble det lagt til rette for USAR-aksjoner ved at mannskaper fra flere brannvesen jobber side om side med en rekke andre aktører. Nedre Romerike brann- og redningsvesen skriver at dette var en forutsetning for redningsinnsatsen som pågikk i et meget krevende skredområde.

Lette etter hulrom i ruinene

Nedre Romerike brann- og redningsvesen skriver at bildene viser mannskapene som jobber i raset med å lete etter hulrom hvor det kanskje kan befinne seg mennesker. På bildet under ser vi at en av mannskapet holder en skjerm. Denne skjermen viser bilder fra et kamera som befinner seg inne i et slikt hulrom. Kameraet på bildet eies av Bergen brannvesen.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen har 17 mannskaper som har kompetanse på USAR fordelt på de fire brigadene til brannvesenet. Brannvesenet på Nedre Romerike legger vekt på øvelser og erfaringsutveksling, og har blant annet deltatt på et USAR-prosjekt i Romania med andre norske brannvesen. Dette legger forholdene til rette for utveksling av ideer og erfaringer med internasjonale fagmiljøer – blant annet INSARAG som er den delen av FN som styrer de internasjonale innsatsgruppene, skriver Nedre Romerike brann- og redningsvesen på Facebook.

USAR-mannskapene hos Nedre Romerike brann- og redningsvesen har kompetanse på arbeid i høyden og urban tauredning, tunge løft og flytt, skoling og sikring, arbeid på områder med svært begrenset plass (confined space), sammenraste bygg, sikring og redning i grøft og arbeid i forbindelse med ras og skred.

Link til Facebook-innlegget:

https://www.facebook.com/nrbr.no

Powered by Labrador CMS