Illustrasjonsbilde. Cold Challenge 2011.
Illustrasjonsbilde. Cold Challenge 2011.

Anbefaler bruksforbud for pansrede kjøretøy i forsvaret

Undersøkelser viser at det siden 2002 har forekommet minst 22 branner i pansrede kjøretøy av typen M113A2. Det bør innføres forbud mot bruk av pansrede kjøretøy av denne typen, sier Statens Havarikommisjon.

Publisert Sist oppdatert

Det har gjennom de siste 10 årene forekommet minst 22 branner i kjøretøy av typen M113A2, som er en panservogn forsvaret benytter. En undersøkelse fra Statens Havarikommisjon (SHK) viser at de bør forbys.

FMA har ikke kunnet dokumentere hvor mange branner det har vært i M113-vogner og med generator som årsak.

Basert på dokumentasjon fra Forsvaret har det i de 22 brannene vært generator oppgis som årsak. Oversikten er hentet fra forskjellige avdelinger i Forsvaret og satt sammen av SHK. Forsvarsmateriell (FMA) har opplyst at det sannsynligvis finnes mørketall, ettersom brannrelaterte hendelser kan rapporteres som «tekniske hendelser» og blir ikke synlig som «brann».

"FMA har ikke kunnet dokumentere hvor mange branner det har vært i M113-vogner og med generator som årsak. FMA har heller ikke kunnet dokumentere om en tilsvarende generator har forårsaket brann i andre kjøretøy. FMA har i denne sammenheng opplyst at rapporteringsverktøyet i eksisterende dataløsning (SAP) ikke har mulighet for å vise en overordnet historikk. Samtidig pekes det på at systemet er avhengig av detaljert rapportering. FMA erkjenner at det er utfordringer knyttet til personell som slutter og nytt personell.", står det skrevet i rapporten.

- Forsvaret har registrert personell med skade som følge av røykinhalering. Utover dette er det ikke rapportert alvorlig personskade i forbindelse med branner i M113, sier de.

Brannforebyggende sikkerhetstiltak

Midlertidige brannforebyggende sikkerhetstiltak har vært på plass siden 2010, men de tekniske problemene har ikke blitt funnet og løst.

– Undersøkelsen har vist at ingen instanser i forsvarssektoren har hatt en helhetsoversikt av hvor mange M113A2 som har brent i Forsvaret, skriver kommisjonen.

Tiltakene har ført til økt sikkerhet når kjøretøyene står i garasje eller lagret. Men de har ikke løst årsaken til at det begynner å brenne eller redusert risiko for personell ved bruk av kjøretøyet.

Her finner du rapporten som kommisjonen har gjort.

Samhandlingen mellom Hæren som driftsansvarlig og fagmyndigheten har ikke vært tilstrekkelig.

Hendelsen til grunn for rapporten

Motorbrannen oppstod i en av Forsvarets beltegående pansrede personellkjøretøy av typen M113A2, som deltok på en glattkjøringsøvelse. Ingen personer ble skadet i hendelsen.

"Brannårsak i denne hendelsen skiller seg noe fra de øvrige 21 brannene som vanligvis har startet i eller ved tilkoblingene til generatoren. Her har brannen vært i samme ledningsnett, men synes å ha startet ved elektrisk gjennomføring fra vognførers sete og motorrom. Disse kablene hadde vært løsnet og tilkoblet som et brannforebyggende sikkerhetstiltak ved garasjering av kjøretøyet.", står det i rapporten.

Dette var en egenutformet tilnærming introdusert av brukende avdeling i Hæren, i strid med tidligere utgitt sikkerhetsmelding fra fagmyndigheten som var pålagt hele Forsvaret. Sikkerhetsmeldingen beskrev at minuspol skal frakobles fra batteri på M113A2 for å forhindre brann i generator og det elektriske anlegget ved garasjering. Avdelingen mente imidlertid at det innebar en risiko for vognførere, og de introduserte derfor en egen tilnærming.

Havarikommisjonen mener at avdelingens tilnærming var et resultat av at det samlet sett har vært flere branner knyttet til M113-vogner uten at de tekniske problemene har vært funnet og løst. Undersøkelsen har vist at ingen instanser i forsvarsektoren har hatt en helhetsoversikt av hvor mange M113A2 som har brent i Forsvaret, samt at fagmyndigheten har manglet evne til å følge opp sikkerhetsrisiko knyttet til det aktuelle materiellet. Innførte tiltak ga økt sikkerhet ved garasjering og lagring, men adresserte ikke brannårsak og løste ikke risiko for personell ved bruk av kjøretøyet.

Videre mener Havarikommisjonen at samhandlingen mellom Hæren som driftsansvarlig og fagmyndigheten ikke har vært tilstrekkelig. God samhandling mellom aktørene i forsvarsektoren er nødvendig for å bidra til sikker drift. Samlet sett har undersøkelsen vist at både Hærens sikkerhetsledelse, fagmyndighetens materiellforvaltning og Forsvarets materielltilsyn (FMT) sin oppfølging av brannene knyttet til Hærens M113A2 har vært utilstrekkelig.

SHK fremmer tre sikkerhetstilrådinger, herunder en anbefaling om bruksforbud på kjøretøyet, skriver de i sin konklusjon.

Kilde: Forsvaret

Powered by Labrador CMS