Ny forskning: Usikkert om feiing av ildsted hindrer sotbrann

I dag ble det publisert en ny rapport fra RISE Fire Research der målet har vært å se på i hvilken grad feiing av ildsted vil ha en brannforebyggende effekt. Foreløpig viser det seg at effekten per i dag er usikker. 

Publisert

- Dagens data- og kunnskapsgrunnlag er dessverre ikke nok for å vurdere hvorvidt feiing av ildsteder vil ha en brannforebyggende effekt, sier prosjektleder Dag Olav Snersrud til Brennaktuelt, etter at den nye rapporten fra i RISE Fire Research ble publisert i dag, torsdag.

Prosjektleder hos RISE Fire Research, Dag Olav Snersrud.
Prosjektleder hos RISE Fire Research, Dag Olav Snersrud.

Forskningsteamet fra RISE har sett på i hvilken grad feiing av ildsted vil ha en brannforebyggende effekt, samt kartlegge hvordan feiing av ildsteder burde reguleres og hvordan feiing av fyringsanlegg reguleres i andre europeiske land.

"Det er vanskelig å komme med en entydig konklusjon på hvorvidt feiing av ildsted vil ha en brannforebyggende effekt, basert på den svært begrensete eksisterende forskningen. For å finne ut av dette er det nødvendig å gjennomføre forskning med fokus på dette temaet.", står det i rapportens konklusjon.

En rekke utrykninger

Hvert år rykker brann- og redningsvesenet ut til over tusen sotbranner i Norge. I perioden 2016-2022 var det et årlig gjennomsnitt på 1422 oppdrag knyttet til sotbranner, ifølge registreringer gjort i BRIS, som er DSBs rapporteringsløsning for brann- og redningstjenesten. 

De siste årene har antallet sotbranner økt, og DSB ønsket med forskningen knyttet til rapporten å undersøke om det økte antallet kan skyldes utilstrekkelig rengjøring av ildsteder. 

Et problem som kan oppstå over tid er for stor opphopning av sot i ulike deler av fyringsanlegget. Det foretas derfor jevnlig feiing for å unngå dette, men det er da fokusert på feiing av røykløpet og røykrøret, mens ildstedet normalt ikke blir feiet.

I Norge er det pålagt å feie røykkanal, men ikke pålagt å feie ildstedet; Se Forskrift om brannforebygging, kapittel 2 §6. Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg. I Sverige, Danmark, og Finland derimot, er det lovpålagt å feie både røykkanaler og ildsted. Undersøkelser viser at Sverige har færre sotbranner enn Norge, men det er usikkert om dette skyldes den lovpålagte feiingen av ildstedet, eller andre grunner. 

Forholdet mellom antall sotbranner og antall skorsteiner er ikke undersøkt her. I Sverige har det vært lovpålagt feiing av både ildsted og skorstein så langt tilbake i tid som datagrunnlaget strekker seg. Det er derfor ingen eksisterende data som kan gi en indikasjon på om det ble en forbedring da Sverige gjorde feiing av ildsted lovpålagt, sies det i rapporten.

I følge RISE Fire Research ønsker Feiermesternes Landsforening at feiing av ildsted skal bli en del av den lovpålagte feiingen.

Her kan du lese hele rapporten Feiing av ildsteder.

Prosjektet er finansiert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) som en del av prosjektporteføljen under forskningsavtalen mellom DSB og RISE Fire Research.

Her kan du lese mer om en som tar sotbrann på alvor.

Powered by Labrador CMS