Publiserer ny veileder om brann i Silo

I dag publiserte RISE Fire Research rapporten «Veileder silobrann, 13 tiltak og 4 advarsler». Dette er en veileder basert på den svenske håndboken “Brand i silo”. Dette skal være et hjelpemiddel for brann- og redningsvesenet, 110-sentraler, siloeiere og brannrådgivere både under operativ innsats ved en brann og i det forebyggende arbeidet.  

Publisert

- Rapporten er en veileder basert på den svenske boken Brand i Silo, sier forsker Ragni Fjellgaard Mikaelsen ved RISE Fire Reserach. Forskeren har også hatt ansvar for å utarbeide rapporten. 

Ragni Fjellgaard Mikaelsen ved RISE Fire Reserach.
Ragni Fjellgaard Mikaelsen ved RISE Fire Reserach.

- Silobranner er uvanlige, men skiller seg på mange måter fra konvensjonelle branner. Brannene er vanskelige å oppdage og å slokke, men kan få dramatiske konsekvenser hvis det går galt. Her er det både personsikkerhet å ta hensyn til, og potensielt store materielle skader, forklarer Fjellgaard Mikaelsen til Brennaktuelt.

"Konsekvenser av at det er forholdsvis få silobranner er at det er lite erfaring med denne typen innsats hos brann- og redningsvesenet og at det også er mangel på egnet slokkeutstyr. Både brannforløp og innsatsens varighet skiller seg markant fra konvensjonelle branner. For at innsatsen skal bli så sikker og effektiv som mulig er det viktig å ta hensyn til de spesielle forutsetninger som gjelder for silobranner.", står det i rapporten.

Mer utfyllende i svensk utgave

Kunnskapsgrunnlaget som er presentert i den norske rapporten er mer utfyllende i den svenske håndboken. 

- Veilederen er kort og konsis, og er ment for å kunne benyttes av brann-og redningstjenesten under operativ innsats ved en brann, og i forebyggende arbeid, sier Fjellgaard Mikaelsen.

I mange tilfeller oppstår silobrannene som følge av selvoppvarming av det lagrede materialet. Oksidasjonsprosesser og biologisk aktivitet kan under uheldige omstendigheter lede til en ulmebrann. Brannen oppstår som regel dypt inne i materialet og er derfor vanskelig å oppdage.

Veilederen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Studien er finansiert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Fire Research and Innovation Centre (FRIC). 

Veilederens 13 tiltak og 4 advarsler:

Tiltak 1: Identifiser type silo og brannscenario

Tiltak 2: Foreta en innledende risikovurdering og etabler tilgangsregler

Tiltak 3: Vurder risikoen for gass- og støveksplosjoner

Tiltak 4: Steng av slik at lufttilførsel minimeres

Tiltak 5: Rekvirer nitrogengassutstyr

Tiltak 6: Introduser nitrogengass nær bunnen av siloen

Tiltak 7: Rekvirer utstyr for gassmåling

Tiltak 8: Bruk skum om nødvendig

Tiltak 9: Innled inertiseringen av siloen

Tiltak 10: Start tømming av siloen når brannen er under kontroll

Tiltak 11: Skap utholdenhet, anta at tømmingen vil ta lang tid

Tiltak 12: Sorter utlastet materiale

Tiltak 13: Fortsett å tilføre gass under tømming

Advarsel 1: Ikke gå inn i en bygning uten personlig gassmåleutstyr eller pusteluftapparat!

Advarsel 2: Ikke bruk vann inne i en silo, spesielt hvis siloen inneholder pellets!

Advarsel 3: Ikke åpne siloen!

Advarsel 4: Nitrogen i flytende form (-196°C) eller svært kald gass kan forårsake skade!

 I rapporten er hvert punkt nærmere beskrevet.

Her kan du lese hele rapporten.

 

 

Powered by Labrador CMS