Hva skal vi gjøre når preakseptert løsning i Tek17 ØKER faren for brann?

Nå begynner jeg å bli lei av alle brannene som har oppstått pga. dårlige tekniske løsninger og minimalt med vedlikehold av kanalnett fra storkjøkken. Siden brannen på Nedre Foss Gård har vi opplevd at det brenner mer pga. installasjon av ved-, og kullfyrte griller. Hva er det myndighetene ikke skjønner?

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget er forfatterens egne.

Alt håp er ikke ute. Jeg må få lov til å skryte av alle konsulenter/rådgivere der ute som tar ansvar og beskriver løsninger som er egnet i forhold til type kjøkken. Vi har flere byggeiere som tar ansvar og setter høyere krav.

John Andreas Johnsen
John Andreas Johnsen

Det er mange som sier at en kullgrill ikke har noe å gjøre i et kjøkken. Jeg kan være enig i dette hvis vi bygger en minimumsløsning ihht. TEK17. Veiledningen til bestemmelsen sier følgende:

§ 11-10. Tekniske installasjoner

«Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brann- eller røykspredning i byggverket via kanalnettet, på grunn av utettheter ved gjennomføringer i brannskillende bygningsdeler, eller på grunn av varmeledning i kanalgodset.»

Bestemmelsen over mener jeg er klar og god, men…preakseptert ytelse er en katastrofe.

Preaksepterte ytelser

«Avtrekkskanaler fra storkjøkken, frityranlegg og lignende må utføres med brannmotstand EI 30 A2-s1,d0 helt til utblåsningsristen, eventuelt føres i egen sjakt med samme brannmotstand.» (https://www.dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-10).

Hvordan skal vi bygge et sikkert avtrekkssystem fra en restaurant når den preaksepterte ytelsen betraktes som en fasit? Hvor har det blitt av risikovurderingen for installasjonen? Vi kan ikke ha en preakseptert ytelse som er utydelig og rund i kantene slik at den vil føre til spredning av brann! Husk, denne ytelsen er et MINIMUMSKRAV, ikke FASIT!

Heia Sverige!

Jeg vil påstå at alle seriøse leverandører av storkjøkkenhetter er enige om at preakseptert ytelse i dag er en katastrofe. Vi trenger drahjelp fra f.eks SINTEF ....

John Andreas Johnsen

Vi må lære av svenskene! I Sverige har vi en veileder som heter Imkanal 2022. Dette er en veileder som i detalj gir deg løsningsforslag som er i henhold til lover og regler. Da vil det ikke være noen tvil om hvordan vi skal prosjektere og bygge en trygg løsning. Se: https://imkanal.se/.

I Norge trenger vi en oppussing av preakseptert ytelse slik at det ikke er noen tvil. Det må ligge løsningsforslag i forskriften, eventuelt må TEK 17 referere til en veiledning som bransjen er enige om. Jeg vil påstå at alle seriøse leverandører av storkjøkkenhetter er enige om at preakseptert ytelse i dag er en katastrofe. Vi trenger drahjelp fra f.eks SINTEF slik at «de som bestemmer» forstår viktigheten med en veiledning som fungerer og bidrar til minimal spredning av brann.

Til slutt vil jeg si følgende:

*VI MÅ HA ET LOVPÅLAGT KRAV OM RENSING AV KANALER! Rene kanaler brenner ikke!

*Avtrekk fra storkjøkken er en brannteknisk installasjon som skal ha en funksjon under en brann.

*Kjøkkenutstyr som bruker kull og/eller ved som drivstoff er et ildsted.

*Kanalnettet må være vanntett slik at vi kan vaske eller eventuelt bruke tørris som rensemetode.

*Bruk fettfilter som er testet ihht NS-EN 16282-2 eller UL 1046.

* I kjøkkenhetter hvor det brukes olje eller fett i forbindelse med steking, skal ha egnet slukkesystem. Dette bør være et byggteknisk krav.

Powered by Labrador CMS