Brann- og redningsskolen skal nå rekruttere de første 15 faglærere til fagskolestudiet og er ute etter fagfolk innen brannyrket.
Brann- og redningsskolen skal nå rekruttere de første 15 faglærere til fagskolestudiet og er ute etter fagfolk innen brannyrket.

Fagskolen trenger lærere

I februar 2023 starter Brann- og redningsskolen jakten på inntil 15 faglærere til den nye fagskoleutdanningen. Bred faglig kompetanse i lærerstaben skal sørge for en helhetlig forståelse av yrkesutøvelsen blant fremtidens brann-, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell.

Publisert

- Brann- og redningsskolens visjon er å utdanne brann- og redningspersonell som har mot til å tørre, og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder. De som søker seg inn på det nye fagskolestudiet er allerede modige-.

-	Vi skal starte opp en helt ny fagskole. Dette er en unik mulighet til å få være med og forme utdanningen som skal sørge for at vi i fremtiden har et kompetent brann-, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell. Jeg er på utkikk etter ansatte som har dette aspektet høyt på motivasjonslisten, sier Bjørn Steinar Røvik som er seksjonssjef yrkesfaglig ved Brann- og redningsskolen .
- Vi skal starte opp en helt ny fagskole. Dette er en unik mulighet til å få være med og forme utdanningen som skal sørge for at vi i fremtiden har et kompetent brann-, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell. Jeg er på utkikk etter ansatte som har dette aspektet høyt på motivasjonslisten, sier Bjørn Steinar Røvik som er seksjonssjef yrkesfaglig ved Brann- og redningsskolen .

- Som lærere skal vi sørge for at motet setter seg i ryggmargen og at de utvikler den kunnskapen som trengs for å være handlekraftig når det stormer, forteller seksjonssjef fagskole, Bjørn Steinar Røvik.

Røvik er selv relativt nyansatt ved Brann- og redningsskolen og har med seg lang erfaring fra både skoleverk og brann- og redningsvesen. Han har jobbet deltid som brannkonstabel på Inderøy siden 2000 og som rådgiver kompetanse i Brannvesenet Midt IKS siden 2014.

I skoleverket har han hatt stillinger som avdelingsleder og undervisningsinspektør, i tillegg til å ha vært rektor på Inderøy ungdomsskole og videregående skole. Når han nå skal tilsette inntil 15 nye medarbeidere i sin seksjon, er det spesielt én faktor som vil være avgjørende.

- Vi skal starte opp en helt ny fagskole. Dette er en unik mulighet til å få være med og forme utdanningen som skal sørge for at vi i fremtiden har et kompetent brann-, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell. Jeg er helt klart på utkikk etter ansatte som har dette aspektet høyt på motivasjonslisten, sier Røvik.

Sagt med andre ord må de som ansettes som faglærere også stå stødig i at dette er nybrottsarbeid.

- Vi gjør noe ingen av oss har gjort før – bygger opp en skole fra grunnen av. Rammeverket ligger der, men vi kommer til å måtte prøve ut ting, feile og prøve på nytt igjen. Vi trenger derfor lærere som også har mot til å tørre, og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder. Så lenge vi hele veien har studentenes læringsutbytte i forsetet og jobber hardt for å levere utdanning av høy pedagogisk kvalitet, vil vi være på riktig vei.

Bred faglig sammensetning

Den nye fagutdanningen Brann, redning og samfunnssikkerhet er satt sammen av 13 emner, som skal sikre studentene en helhetlig forståelse av yrkesutøvelsen. Etter to år på skole skal de være i stand til å gå rett ut i jobb, enten i beredskap, forebyggende avdeling eller på en 110-sentral.

Teori og praksis går hånd-i-hånd på Brann- og redningsskolen. Den praktiske undervisningen skal gjenspeile teorien, og mye av undervisningen vil foregå på brannstasjonen og øvingsfeltet, som er under utbygging. I emner som forebyggende og konsekvensreduserende arbeid og operativ beredskap, trengs det lærere med solid brann- og redningsfaglig kompetanse for å sikre læringsutbyttet beskrevet i studieplanen.

- Vi skal utdanne fremtidens brann- og redningspersonell, da er det ingen hemmelighet at vi må rekruttere lærere fra Norges brann- og redningsvesen. Men for å sikre et helhetlig perspektiv på beredskap, sikkerhet og yrkesutøvelsen, trenger vi helt klart lærere også fra andre fagområder, sier Rørvik.

Et emne som yrkesrollen, hvor studentene skal lære om stressmestring, psykisk helse i yrkesutøvelsen og betydningen av ernæring, åpner for søkere med utdanning innen eksempelvis politi, sykepleie, HMS, idrett, pedagogikk, ernæring, folkehelse eller etikk.

- På Brann- og redningsskolen legges det stor vekt på tverrfaglighet og tett samarbeid mellom faglærerne. I denne omgang rekrutterer vi inntil 15 faglærere som skal undervise i flere av studiets emner. Hvordan de ulike stillingene vil se ut, vet vi ikke helt sikkert enda. Det vil avhenge av kunnskapen og erfaringen de aktuelle kandidatene har, forteller Røvik.

Brann- og redningsskolen skal gi bred kompetanse innen hele yrkesfeltet. Pedagogikk vil prioriteres høyt og det vil tilbys praktisk-pedagogisk utdanning til de som ikke har dette.
Brann- og redningsskolen skal gi bred kompetanse innen hele yrkesfeltet. Pedagogikk vil prioriteres høyt og det vil tilbys praktisk-pedagogisk utdanning til de som ikke har dette.

– Må ta pedagogikk på alvor

- En fagskoleutdanning trenger lærere. Det har hele veien vært viktig for meg å huske på at det er en skole vi skal bygge opp, og da må vi ta pedagogikken på alvor. Derfor har vi også etablert en egen seksjon for pedagogikk, som blant annet skal bistå enhetslederne og faglærerne i det pedagogiske arbeidet.

Lærere med kompetanse innen brann-. og redning, eller andre relevante fagområder, vokser imidlertid ikke på trær.

- Vi ønsker kandidater uten lærererfaring, men som er villige til å ta videreutdanning i pedagogikk mens de er ansatt hos oss. De som ønsker dette er hjertelig velkommen til å søke, sier Rørvik, og fortsetter:

- Det pedagogiske aspektet er et krav for å jobbe som faglærer på Brann- og redningsskolen. Vi forplikter oss derfor til å tilby praktisk-pedagogisk utdanning til dem som ikke har utdanningen fra før, sier Røvik.

Som faglærer på Brann- og redningsskolen må du ha et brennende ønske om å lære bort faget ditt, ta ansvar for å være faglig oppdatert og være åpen for å teste ut nye undervisningsmetoder i samsvar med skolens pedagogiske plattform. En stor del av jobben er også å utvikle undervisningsmateriell, øvingsbeskrivelser og veiledninger samt å legge til rette for et godt læringsmiljø for studentene.

Pendlerordning på plass

Kone og barn er godt etablert i Inderøy kommune, derfor har Røvik valgt å pendle til Brann- og redningsskolen på Fjelldal, som ligger mellom Harstad og Narvik. Med en pendlerordning på plass, vil dette også være en mulighet for de som ansettes som faglærere. For tilflyttere er det flere nye boligprosjekter under utvikling i Tjeldsund kommune.

- Noen av våre nyansatte som kommer fra andre deler av landet, pendler til jobb fra hjemstedet. Andre har valgt å flytte til området. Det skjer mange spennende ting i både Tjeldsund kommune og kommunene rundt, så det er verdt å ta steget med tilflytting for de som har mulighet til det.

- Når skolen er oppe og går, vil det være et levende miljø på campus bestående av både studenter, kursdeltakere og ansatte, sier Røvik.

Informasjonsmøte for interessenter

Når Brann & Redning utkommer, vil faglærerstillingene være utlyst. For interesserte kandidater med spørsmål til faglærerjobben planlegges et informasjonsmøte i månedsskiftet februar/mars. Her vil det være mulig å stille alle slags spørsmål knyttet til stillingene. Følg med på brsk.no for mer informasjon om tidspunkt og plattform for møtet, eller ta kontakt med seksjonssjef Bjørn Steinar Røvik på bjorn.rovik@dsb.no, eller mobil: 97 16 04 16.

Powered by Labrador CMS