Her fra et brannforsøk utført i FRIC.
Her fra et brannforsøk utført i FRIC.

Stor gave sørger for en trygg fremtid for FRIC

25 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen muliggjør videreførelsen av arbeidet til brannforskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC). Også etter 2024.

Publisert

Fredag 1. september fikk senterleder i FRIC, Anne Steen-Hansen, et overraskende besøk av Eirik Bøe Sletten fra Gjensidigestiftelsen, som overrakte en sjekk på 25 millioner kroner til fortsettelse av arbeidet i FRIC.

Senterleder i FRIC, Anne Steen-Hansen
Senterleder i FRIC, Anne Steen-Hansen

- Er pengene øremerket spesielle forskningsprosjekter eller står FRIC fritt til hvordan å forvalte pengene?

- Det er brannsikkerhet i bygd miljø som er og blir fokus i FRIC. Dette er beskrevet i søknaden til Gjensidigestiftelsen, forklarer Steen-Hansen til Brennaktuelt.

- Tema for prosjekter og detaljer blir bestemt i samråd med partnerne i FRIC, både forskningspartnere og partnere fra næringslivet og det offentlige. Så det er ikke spikret enda hva vi vil fokusere på, men vi vil bygge videre på mye av det vi har jobbet med til nå, forklarer hun.

I en pressemelding avslører FRICs senterleder at hun ble overrasket over besøket fra representanten fra Gjensidighetsstiftelsen.

- Dette er virkelig en gladnyhet for hele Brann-Norge.

- Det er resultatet av et godt lagarbeid, og det er flott å se at resultatene som vi har oppnådd nå legges merke til, sier hun.

- FRIC uttaler at det nå blir mulig å videreføre arbeidet etter 2024. Er det slik at dette ikke hadde vært mulig uten bidraget fra Gjensidighetsstiftelsen?

- Det er ingen andre åpenbare finansieringskilder til videre drift, selv om flere burde føle seg kallet (eks. myndigheter), er oppfordringen fra Steen-Hansen.

- Forskningsrådet har ingen utlysning som passer. Man kunne kanskje drevet nettverket videre med en begrenset finansiering fra f.eks. partnere, men uten finansiering av forskningsprosjekter.

- Føler FRIC at det forventes spesifikke resultater ifb. med at Gjensidigestiftelsen er en kommersiell aktør?

- Gjensidigestiftelsen finansierte de første 5 årene av FRIC, og pengene ble kanalisert gjennom Forskningsrådet. Det var en del av Det store brannløftet, sier Steen-Hansen til Brennaktuelt.

- Forskningen vil være i tråd med Gjensidigestiftelsens strategier, og det samstemmer godt med målet for dagens FRIC. Så jeg forventer ikke at det vil bli store endringer i hva vi jobber med.

Bakgrunn og motivasjon

Fire Research and Innovation Centre (FRIC) ble startet i 2019, som et svar på utfordringen med at brann hvert år fører til store skader – både i form av omkomne og skadde mennesker, og i form av tapte verdier.

Målet med FRIC er å øke den brannfaglige kunnskapen i samfunnet, bidra til optimale valg og utvikle bedre løsninger som gir økt brannsikkerhet i bygninger. FRIC styrker samarbeid, langsiktig kompetansebygging og kunnskapsspredning innenfor brannområdet.

FRIC ledes av RISE Fire Research i Trondheim, med NTNU og SINTEF som forskningspartnere. Senteret har i tillegg partnere fra brann- og redningsvesenet, offentlig sektor, rådgivende ingeniører, produsenter av byggevarer og bygningsinstallasjoner, samt eiendomsutvikling og -forvaltning.

̶ Sammen med alle de flotte partnerne i FRIC skal vi nå brette opp ermene og jobbe videre for å øke brannsikkerheten og gjøre hverdagen tryggere. Vi skal bruke de neste tre årene godt for å sørge for at FRIC kan leve videre også etter denne perioden, avslutter Anne Steen-Hansen.

Overrekkelse av sjekk med Anne Steen-Hansen (FRIC senterleder) og Eirik Sletten (Gjensidigestiftelsen).
Overrekkelse av sjekk med Anne Steen-Hansen (FRIC senterleder) og Eirik Sletten (Gjensidigestiftelsen).

FRICs publiseringer, webinarer og øvrig aktivitet er tilgjengelig for alle på nettsiden fric.no.

Powered by Labrador CMS