Elisabeth S. Aarsæther, Direktør DSB.
Elisabeth S. Aarsæther, Direktør DSB.

Knitring om Ulme

Leserinnlegg: Jeg ser at jeg har blitt del av en diskusjon om tilgang til data og hvem som egentlig bestemmer over dem. Det er bra. La meg klare opp i hva jeg mener.

Publisert

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget er forfatterens egne.

Brannrådgiver Barbro Westlund Storm har i et leserinnlegg i Brennaktuelt samt på LinkedIn, reist spørsmålet om hvem som kan få tilgang til databasene Ulme og Knitre.

Hun lurer på om DSB og jeg kan bidra til at hun og andre som jobber med forebygging kan få bruke data som Brannvernforeningen samler inn. DSB har svart at basene er eid av Brannvernforeningen, og at hun må snakke med dem.

Svaret vårt kunne godt vært litt fyldigere.

Temaet åpenhet og tilgang er nemlig på bordet mellom oss og Brannvernforeningen, og er tatt opp i et nylig møte. Så har jeg den største respekt for at saken ikke er rett frem, men at man må både ta ett skritt av gangen og også være oppmerksom på hvor man går.

Brannvernforeningen er en viktig aktør som gjør en solid innsats. De har høy kompetanse, god gjennomføringsevne og er flinke til å kommunisere.

Det er bra at de har opprettet to baser der de samler informasjon for at brannsikkerheten skal bli enda bedre. Når noen er gode, vil andre være med. Det er et godt prinsipp. Derfor er det en regel i staten at offentlig informasjon skal deles med andre, og være åpent tilgjengelig der det er mulig.

Brannvernforeningen er ikke staten. Men vi i staten har et godt samarbeid med dem, og bidrar til arbeidet. Derfor har DSB tatt opp med Brannvernforeningen om informasjonen i deres baser kan være åpen for flere. I det ligger også et signal fra oss om at vi mener det bør vurderes.

Så tror jeg ikke det er enkelt og fort gjort, for det er store forskjeller på en samling informasjon og en offentlig tilgjengelig base. Ulme og Knitre har høye og gode ambisjoner.

På Brannvernforeningens sider står det blant annet:

"Formålet til Ulme er å danne et bredt og bedre kunnskapsgrunnlag om brannutvikling, som kan benyttes under forskning, regelverksutvikling og til beslutninger på brannområdet. Knitre (…) skal motivere for mer brannetterforskning, bygge opp erfaringsdata og dele kunnskap. I tillegg kan erfaringene fra Knitre påvirke det forebyggende arbeidet."

Jeg forstår godt at flere ønsker tilgang. Spørsmålet er stilt.

Powered by Labrador CMS