Anders Sandmæl er daglig leder i Fire Protection Academy AS
Anders Sandmæl er daglig leder i Fire Protection Academy AS

Ny opplæring vil bidra til å løfte sprinkler som fag

Flere rørleggere ønsker å styrke sin kompetanse i forhold til sprinkler. I dag er det sprinkleranlegg i majoriteten av store boligbygg og de fleste næringsbygg. Fire Protection Academy AS har nå igangsatt opplæring og sertifisering av rørleggere.

Publisert Sist oppdatert

Entreprenørbransjen opplever en stor grad av tolkninger, diskusjoner og uenigheter i forhold til sprinkler. Når etterarbeid/reklamasjoner rundt sprinkleranlegg blir kontrollert i ettertid, da avdekkes det nesten uten unntak feil og mangler.

Eiere opplever at det er mange avvik/mangler når sprinkleranlegg blir kontrollert, i nye og eksisterende bygg. De opplever også ofte at det er mangler ved dokumentasjon og at driftspersonell ikke får de nødvendige forutsetninger for å ivareta sprinkleranlegget når bygget er tatt i bruk. Dette ønsker vi nå å forebygge og gjøre noe med, skriver Fire Protection Academy i en pressemelding.

Rørleggere ønsker kunnskap og kompetanse i forhold til sprinkler. Nå har det kommet et alternativ som kan bidra i forhold til dette.

Anders Sandmæl

Feil og mangler som må utbedres samt konsekvenser etter vannskader, er ikke bra for miljø og bærekraft, utdyper de.

Hva er spesielt?

Det er to ulike sertifikater:

· Prosjektleder sprinkler

· Utførelse og vedlikehold sprinkler

Alle som er involvert i arbeidet med sprinkler skal få kompetanse i tråd med sitt ansvar.

- Videre gjennomføres kurs og eksamen på norsk, engelsk og engelsk/polsk. På denne måten vil de fleste som arbeider med sprinkleranlegg i Norge, kunne få denne kompetansen og sertifikatet, sier Anders Sandmæl som er daglig leder i Fire Protection Academy.

- Dette sertifikatet viser ikke at personen er utlært, den viser grunnleggende kunnskaper og forståelse, sier han.

Opplæring og gjennomføring

Det er primært bedriftsinterne kurs som gjennomføres hos rørleggerbedriftene. På denne måten samles rørleggere og personer fra ledelse til et felles faglig løft og erfaringsutveksling. Dette skaper en enighet om hvordan arbeid med sprinkler skal utføres, uten unødvendig risiko og i tråd med bedriftens styringssystem.

Bedriftens styringssystem påvirkes etter disse kursene, basert på de erfaringer som avdekkes. Alle ansatte engasjeres i dette, sier Sandmæl.

Det er disse erfaringene og daglig bruk av sprinklerstandardene, som vil gi økt kunnskap og kompetanse i årene som kommer. Dette er i tråd med hva alle bedrifter med sentral godkjennelse har bekreftet at de ivaretar, påpekes det.

Hvem får verdi av opplæringen?

- Eier vil få sprinkleranlegg med riktig funksjon og dokumentasjon.

- Entreprenører vil unngå etterarbeid, unødvendig tidsbruk og kostnader. Ting vil bli avdekket underveis i prosjektet når det enkelt kan utbedres. Entreprenørene er ansvarlig for bygget som en helhet og da vil denne kompetansen bidra til det.

- VVS konsulenten får tilbakemelding fra rørlegger underveis om forhold som påvirker sprinkleranlegget, slik at dette kan følges opp. Rørleggere på sin side vil forvente at prosjektering er i tråd med krav og forventninger. Det er positivt for VVS konsulentene at rørleggere normalt vil engasjere en uavhengig kontrollør, slik at det er mulig med kvalitetssikring av prosjektering og vurdering av fravik underveis i prosjektet.

- Forsikring skal få færre vannskader i forhold til sprinkler og flere sprinkleranlegg skal få en god kontroll.

- Miljø: Når flere ting gjøres riktig første gang gir det færre skader og konsekvenser som er negativt for miljøet.

Hvordan er responsen?

- Responsen er utelukkende positiv, sier Sandmæl.

-Vi har allerede fått gode tilbakemeldinger fra mange i entreprenør- og eiendomsbransjen. Det er stor etterspørsel hos rørleggere og dette gleder oss stort, da det vil bidra til en styrket kompetanse og reduserte kostnader i alle ledd.

- Rørleggere ønsker kunnskap og kompetanse i forhold til sprinkler. Nå har det kommet et alternativ som kan bidra i forhold til dette, hevder Sandmæl.

- To av de største rørleggerbedriftene i Oslo er i gang med kurs, i tillegg til noen mindre firmaer. Andre kartlegger hvor mange ansatte som skal få denne muligheten, sier han.

- Rørleggere som får denne kompetansen vil også oppleve en positiv utvikling i forhold til holdninger, adferd og arbeidsmetodikk. Dette vil også spre seg til andre fag rørleggere arbeider med. Derfor vil denne kompetansen gi ringvirkninger i bedriften, men også bedriftens posisjon i markedet, hevder den daglige lederen.

- Dette må ikke tolkes dit hen at rørleggere i dag ikke har kompetanse i forhold til sprinkler eller arbeider seriøst, påpeker Sandmæl.

- Det handler om å definere en felles forståelse av hva som er riktig praksis og forventning, i det enkelte selskap – basert på bedriftens styringssystem og rutiner, samt ny kunnskap.

- Det er med stor stolthet og glede jeg kan informere om at aktører i eiendoms- og entreprenørbransjen som har fått informasjon om denne opplæringen og hva den innebærer, har bekreftet at de vil etterspørre dette i fremtiden, avslutter Sandmæl.

Egne og andres, feil og erfaringer, har en sentral plass i opplæringen. Eksamen og sertifisering gjennomføres av eksterne.

Hvem står bak denne opplæringen?

Anders Sandmæl er ansvarlig for kurset og gjennomføringen av dette. Han har over 30 års erfaring i forhold til sprinkler.

Powered by Labrador CMS