Marte Amundsen får opplæring med VR-briller.
Marte Amundsen får opplæring med VR-briller.

Er det riktig å la 20 minutter med VR-briller erstatte tradisjonelle brannkurs?

Det er allerede flere organisasjoner og kommuner som bruker VR-briller i opplæring. De helseansatte i Overhalla kommune er blant de som nylig har lært brannvern ved hjelp av VR-briller.

Publisert

- Tidligere ble alle ansatte tatt ut av tjeneste to timer to ganger pr år. I tillegg hadde vi en fysisk øvelse hvert år i samarbeid med brann- og redningsetaten. Ved å bruke VR-brillene, vil opplæringen dra ut litt lengre i tid, og det er satt av en måned til hver enhet der alle skal ha tatt kursene, sier Karianne Ahlin, enhetsleder Overhalla sykeheim.

Gjort på denne måten, har det dermed greid seg med 10 sett med VR-briller fordelt på alle enhetene.

Rolf S. Nordberg synes det blir feil å erstatte brannopplæring med en form for gaming.
Rolf S. Nordberg synes det blir feil å erstatte brannopplæring med en form for gaming.

- Alle ansatte må scanne en QR-kode og svare på et kontrollskjema når de har tatt kurset. Det gir lederne oversikt over hvem som har tatt kurset og at brannopplæringen er forstått, forteller Ahlin.

Hun legger til at i tillegg til kursene med brillene blir det en fysisk øvelse med brann- og redningsetaten en gang per år. Dette da det er viktig trening for både oss og brann og redning.

Hva koster mest av brannkurs og VR-briller?

Ahlin forteller at det er en produksjonskostnad og en engangskostnad ved innkjøp av disse brillene. I tillegg kommer en årlig abonnementskostnad som dekker alle kurs kommunen har med brillene.

- Vi regnet ut at det vil bli innspart i løpet av første år. Grunnen til den raske innsparingen, er at det koster å organisere ansatte og ta de ut av tjeneste for å ta ordinært brannkurs, avslutter Karianne Ahlin, enhetsleder Overhalla sykeheim.

I tillegg har det naturligvis mye å si at de samme brillene brukes til flere andre kurs. Fra før av har Overhalla kommune allerede kurs i vold og trusler, førstehjelp og konflikthåndtering.

I tillegg er de nå i gang med å få inn helt nye kurs innen observasjonskompetanse.

- Dette er den beste brannopplæringen jeg noensinne har tatt, sier en av de mest erfarende sykepleierne ved hjemmetjenesten på Overhalla sykehjem.

Ahlin er overbevist om at VR-briller til å bli benyttet mer i fremtiden

Men er opplæringen like god?

Rolf S. Nordberg er fagansvarlig og instruktør i rolf.no med 30års fartstid i Oslo Brann- og redningsetat. Den erfarne brannmannen har noen tanker om bruken av VR-briller.

- Min erfaring er at det er to hovedproblemstillinger i brannvernopplæringen i dag. Den ene er at de ansatte mangler erfaring i forhold til reelle situasjoner med tanke på utvikling av røyk og flammer og metoder for evakuering av beboere, og det skal vi vel bare glade for, og den andre handler om logistikken ved å ta de ansatte ut av jobb – VR løser vel egentlig ingen av delene, hevder Nordberg.

Videre tenker han at opplæring ved bruk av VR-briller sikkert kan virke som et morsomt og spennende alternativ til praktiske øvelser, men at det ikke bør erstatte kurs der man har en erfaren instruktør som formidler på en god måte, både praktisk og teoretisk.

Nordberg tror også på digital, grunnleggende, teori for å sørge for at absolutt alle ansatte har grunnkunnskaper. Det er viktig for ham at de ansatte får erfare hvordan det faktisk er å bruke et slukkeapparat, lykkes med å slukke, eller å eksponeres for en viss, forsvarlig, mengde røyk. Akkurat det kan ikke erstattes av VR.

Bør kombineres med praktiske øvelser

- Men jeg ser også at de sier at det bør kombineres med praktiske øvelser, ikke erstatte de, og det er jeg enig i, sier Nordberg.

Når Overhalla kommune anbefaler dette til alle andre kommuner, er Nordberg redd for at det vil begrense den viktige, praktiske kunnskapen som følger med et praktisk kurs.

- Jeg vil heller anbefale digital teori og fysiske kurs med søkelys på evakuering og forflytning av pasienter og beboere, praktiske slokkeøvelser, noe som viser seg å være svært viktig for å lykkes, sier Nordberg.

Nordberg har jobbet som brann- og redningsmann i Oslo brann- og redningsetat i 32 år, og undervist i faget siden 1986. Målgruppen har hele tiden vært sykehus, sykehjem, industri, næring, hoteller og boligselskap.

- Dessverre er det slik at altfor mange vet altfor lite om å redde, varsle, slukke og begrense. Det er helt avgjørende at man vet hva man skal gjøre og hvordan man skal gjøre det hvis det oppstår en brann – og det krever tilstedeværelse. For meg, med min erfaring som brannmann og røykdykker i mange år, blir det feil å erstatte dette med en form for gaming, avslutter Rolf S. Nordberg, fagansvarlig og instruktør i rolf.no med over 30 års fartstid i Oslo Brann- og redningsetat.

- Mange vet altfor lite om å redde, varsle, slukke og begrense, sier Rolf S. Nordberg.
- Mange vet altfor lite om å redde, varsle, slukke og begrense, sier Rolf S. Nordberg.


Powered by Labrador CMS