Hvor ble det av brannstatistikken for dødsbranner og boligbranner?

Politiet innrapporterte brannårsak for ca. 70 prosent av boligbrannene i 2008. I 2020 er tallet ca. 20 prosent. Brannårsakstatistikken er selve verktøyet i det forebyggende arbeidet.

Publisert

Fra og med 2016 til og med 2019 sier statistikken at det var 137 dødsbranner i Norge med 147 omkomne. For disse brannene har politiet rapportert brannårsak til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for kun 48 branner dvs. 32,6 prosent. Tilsvarende tall for 2020 er 38 branner med 44 omkomne. For disse brannene har politiet rapportert brannårsak til DSB for kun syv branner, dvs. 15,9 prosent. Men her vil det også være noe etterslep. Tall fra DSB viser at innrapporterte brannårsaker er synkende i forhold til antall branner.

Statistikk for boligbranner

Fra og med 2016 til og med 2019 var det 7 651 reelle boligbranner i Norge. Branntilløp er ikke tatt med i denne beregningen. Skorsteinsbranner er heller ikke med i oversikten. For disse brannene har politiet rapportert inn brannårsak til DSB for kun 30,8 prosent. Tilsvarende tall for 2020 er ca. 21,6 prosent. Innrapportering av brannårsak blir dermed færre i 2020 enn for de tidligere årene. Se tabell 1.

Tabell 1.
Tabell 1.

Tabellen til venstre viser hvor mange reelle boligbranner brannvesenet har rykket ut til fra og med 2016 til og med 2019.

Tabellen til høyre viser hvor mange reelle boligbranner brannvesenet rykket ut til fra og med 2019 fram til og med 5. januar 2021. Det er her et etterslep på mellom 20 – 50 branner. Så med et etterslep på 50 branner blir altså prosentsatsen for innrapporterte branner ca. 21,6.

Salten brannvesen kom ikke med i statistikken før i april 2016. Statistikken er derfor ikke helt komplett.

Mangelfull statistikk for branner generelt

Statistikken er ikke bare mangelfull for boligbranner og dødsbranner, men for branner generelt. Fra og med 2016 til og med 2019 ble det rapportert inn brannårsak for kun 17,2 prosent av brannene. I 2020 ble bare 12,8 prosent innrapportert.

Statistikk for branner totalt

Fra og med 2016 til og med 2019 var det 32 400 reelle branner. Branntilløp er ikke tatt med. Det er heller ikke tatt med skorteinsbranner. For disse brannene har politiet rapportert inn brannårsak til DSB for kun 17,2 prosent. Tilsvarende tall for 2020 er ca. 12,8 prosent. Innrapportering av brannårsak blir dermed færre i 2020 enn for de tidligere årene. Se tabell 2.

Tabell 2.
Tabell 2.

Tabellen til venstre viser hvor mange reelle branner brannvesenet har rykket ut til, fra og med 2016 og til og med 2019. Tabellen til høyre viser hvor mange reelle branner brannvesenet rykket ut til i 2019 fram til 5. januar 2021. Her ser man et etterslep på mellom 150 – 200 branner totalt. Hvis man da legger til et etterslep på 150 branner, blir prosentdelen for de innrapporterte brannene ca. 12,8 %.

Salten brannvesen kom ikke med i statistikken før i april 2016. Statistikken er derfor ikke helt komplett.

Kilde: DSB

Powered by Labrador CMS