Manglende åpenhet er et demokratisk problem

Kommentar: "POD viser en uvilje til å svare utfyllende på spørsmål og en uvilje til å utlevere helt ufarlige dokumenter. – Dette viser at POD ikke ser seg selv som en viktig del av det brannforebyggende arbeidet. Mangel på åpenhet er et demokratisk problem, sier Thor Kr. Adolfsen."

Publisert Sist oppdatert

Som beskrevet i gårsdagens artikkel i Brennaktuelt (https://www.brennaktuelt.no/brann-brannforebyggende-arbeid-brannforskning/blir-det-noen-gang-skikk-pa-brannarsaksstatistikken/111081), måtte jeg gå mange runder for å få utfyllende og klare svar fra Politidirektoratet (POD), på mine henvendelser om manglende innrapporteringer av brannårsaker til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Noe jeg heller ikke fikk. Jeg måtte til slutt true med en henvendelse til Justisdepartementet for å få skikkelige svar.

KOMBRA AS ba om kopi av de svarene som seks av 12 politidistrikt har sendt POD i forbindelse med innrapportering av brannårsaker. POD avslo kravet om innsyn med begrunnelse i Offentlighetsloven. Til og med utvidet innsyn var vurdert. Utvidet innsyn betyr at man kan få utlevert dokumenter der sensitive opplysninger er sladdet. Offentlighetsloven sier følgende:

"§ 15 første ledd første punktum som sier dette: Når det er nødvendig for å sikre forsvarlege interne avgjerdsprosessar, kan organet gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har innhenta frå eit underordna organ til bruk i den interne saksførebuinga si."

Da jeg fikk avslaget må jeg si at jeg stusset veldig. Hvordan kan politidistriktenes svar på enkle spørsmål om rapportering av brannårsaker ødelegge en forsvarlig intern arbeidsprosess? Også denne gangen måtte jeg true med en henvendelse til Justisdepartementet. Da fikk jeg utlevert dokumentene «etter en ny vurdering» uten nærmere forklaringer. Ingen ting i dokumentene var sladdet.

Innrapportering av brannårsaker til DSB er ikke av de største nasjonale sakene. Den er imidlertid stor og viktig for hele det brannforebyggende og branntekniske miljøet i Norge og Norden.

DSB uttrykker i en tidligere artikkel at brannårsaksstatistikken er svært viktig:

- God brannstatistikk er det viktigste verktøyet vi har for å drive kunnskapsbasert forebyggende arbeid, sa avdelingsdirektør Johan Marius Ly.

Det er for meg uforståelig at POD opptrer på denne måten som de har vist her. Manglende villighet til å svare og manglende villighet til å utlevere helt ufarlige dokumenter vitner om at POD ikke ser seg selv som en viktig del av det brannforebyggende arbeidet. Dette håper jeg POD vil rette på i fremtiden.

Manglende svar og forsøk på å nekte innsyn i dokumenter er etter min mening også et demokratisk problem. Sentrale og viktige offentlige instanser er helt avhengig av tillit fra fagmiljøene og publikum for å kunne fungere godt. Dette er noe av grunnsteinen i hele demokratiet. Vi må ha tillit til hverandre og tillit bygges på åpenhet. Det har ikke POD vist i denne saken.

Powered by Labrador CMS