Fra et tidligere seminar-møte om Grenfell Tower-tragedien. Brian Martin (til venstre i annen rekke bakfra), i samtale med Geir Jensen.
Fra et tidligere seminar-møte om Grenfell Tower-tragedien. Brian Martin (til venstre i annen rekke bakfra), i samtale med Geir Jensen.

Grenfell-høringen: Repet snører seg rundt regjeringen og laboratoriet

Denne uken fokuserer Grenfell-høringen på myndigheter og regelverk. Hittil har mye pekt på at årsaken til den tragiske brannen som utspant seg i leilighetsbygget i London i 2017, ligger hos nettopp disse. Skandalen tok 72 liv og mange av disse var barn og mennesker som var uføre. Beboerne var instruert om å bli på rommet ved brann, og mens brannen raste gjennom bygget var det denne beskjeden beredskapsmannskapet også gav de som oppholdt seg i bygget. Hva er så Norges situasjon hvis en lignende hendelse skulle oppstått?

Publisert Sist oppdatert

Grenfell-høringen ble avholdt i London mandag og tirsdag denne uken. Basert på høringen så langt, så kunne de etterlattes advokat anklage bygningsdepartmentet for å ha neglisjert svært alvorlige fakta og erfaringer fra andre branner, før Grenfell. Videre anklager advokaten industrien for å være kynisk, og mot bedre vitende presset laboratoriet BRE og regjeringens departement, til å godta produkter som ikke klarte branntestene. Selskapet som kritiseres sterkest, og av mange er Kingspan.

Advokaten følger årsaksrekken tilbake til departementet, der Brian Martin (britisk embetsmann som var medforfatter av et av spesifikasjonssettene for BS-8414-testen, og som var dypt involvert i Grenfell Tower-tragedien), får gjennomgå. Han var ansvarlig for ADB i 20 år. ADB tilsvarer vår norske tekniske forskrift "VTEK". Martin ble forfremmet til enda større ansvar etter Grenfell. Han anklages for å ikke korrigere ADB for åpenbare svakheter. I stedet bidro han til at byggeindustrien ble deregulert slik den ønsket og ga frie tøyler til slike som Kingspan.

Mest kjent fra Grenfell Tower, er bruken av mikron-tynn aluminium som består av små overflate-tester, men som smelter. Likeledes, isolasjon i PE og PIR som både brenner og smelter i fasader, men ikke i småskala tester. Kingspan som leverer isolasjon uttalte i 2003 at "regjeringen vil ikke innføre strenge EN-standarder før vi er klare til det", dette for å understreke hvem som regjerte. Advokaten antyder at departementet bevisst formulerte ADB uklart og gjorde en 'tilsiktet glipp' som tillot fasader med Class 0, en mye svakere klasse enn de vi har i CEN. Regjeringen var nikkedukke for industrien i ti år, sa hun.

Blant andre forhold som myndighetene ikke gjorde noe med før Grenfell er tre rapporter fra 1990-årene som viste at fasader industrien tok i bruk ikke fungerte i brann. De skapte skorsteinseffekt som ledet brann til topps fra bakkenivå. Brannstopp fungerte ikke uten å festes i teglmur og dekke, og dette er uavhengig av om materialer er brennbare eller ikke. Rapporten er fortsatt hemmeligholdt av regjeringen – "one of the major scandals of our time" sa advokaten. Hun kaller også regjeringens handlingslammelse for "grotesk ansvarsfraskrivelse", etter brannen i Lakanel House i 2009, som også tok mange liv.

Cameron-regjeringen fjernet og forenklet regelverk bevisst, og dette førte til at "regjeringen ble junior i et partnerskap med industrien", og industrien fikk gjøre som den ville. BRE testet kledningen som ble brukt på Grenfell. Den sviktet etter bare seks minutter i stedet for 30 minutter. Testen ble aldri publisert. Regjeringen delte interne e-poster som viser at de ikke ville endre ADB p.g.a. store kostnader basert på press fra industrien.

Hvor står Norge i dette?

Vi har ikke hatt en sammenlignbar brann her i Norge, som setter fokus på fasader. Men det er erkjent at mange totalskadde bygninger har årsak i brann som sprer seg skjult i fasader og der beredskap kommer til kort. Vi bruker mye platepanel-kledninger på kontor, lager og i industribygg, slik som i andre land. Mange vet ikke at brannkrav til fasader er ment å hindre spredning over tre etasjer samtidig, og kun i innsatstid for beredskap. Dette gjelder også norske VTEK. Men fasade skal heller ikke spre brann mellom brannnceller, og branncellene holder ofte en time eller mer.

I Sverige blir det nå minnet om at fullskala branntest av fasade ikke er nok i.h.t. deres tekniske forskrift BBR: ”For hvert bygg må det i til­legg bygges inn sikkerhet mot at brannmotstand til brannceller svekkes av fasaden.” Det forutsetter også VTEK, men blir ofte oversett. Det ivaretas ved NS 3912 som er ny standard for beskyttelse av bygg ved utvendig brann. Som den første vi kjenner, tar den konsekvensen av at material-egenskapen til overflate i fasader ikke er nok for å hindre ulykker som tar mange liv og som fører til store verditap. For å sikre evakuering og redning må fasader gi tilstrekkelig motstandstid før gjennombrenning. Standarden ivaretar derfor også at brannmotstand mellom celler ikke svekkes.

Siste oppdatering etter høringen:

Straks etter anklagene innrømmet den britiske regjeringen ved sin representant i høringen, flere unnlatelser og feil. Tidligere statsminister Donald Cameron er ønsket til høringen fordi svikten peker mot ham. Dagen etter anklagene trakk Mercedes sin sponsoravtale med Kingspan. Den var inngått forrige uke, men et skarpt brev fra Englands regjering samt det siste som kom fram i høringen fikk konsernet til å bråsnu.

Powered by Labrador CMS