Ny rapport fra IFE om status for bruk av lysbuevern i Norge

Lysbuer kan forårsake brann og er et høyaktuelt og komplekst tema. Nelfo har nå bestilt en IFE-rapport på bakgrunn av at de ønsker å dokumentere hvor sikre og effektive lysbuevern er. Det finnes få uavhengige tester, og rapporten skal danne grunnlag for videre diskusjon om temaet.

Publisert

– Det er få uavhengige tester av lysbuevern for elektriske lavspenningsinstallasjoner, sier seniorforsker Ørnulf Nordseth ved Institutt for energiteknikk (IFE), i et intervju i Elmagasinet.

Nordseth er prosjektleder for studien IFE nå utfører for Nelfo. Dette skal resultere i en rapport om status for bruk av lysbuevern i Norge. Rapporten er knyttet til revideringen av NEK 400, og målet er at den skal være klar i løpet av november.

Nordseth sier til Elmagasinet at han tror det er sunt at studien ikke blir utført av personer som har arbeidet med denne problematikken i årevis.

- Som fersk på området kan jeg se på dette med friske øyne, sier Nordeth.

– I NEK 400 er det kun en anbefaling om lysbuevern. Myndighetene vurderer å legge inn dette som et krav i lavspenningsanlegg. For å få et godt beslutningsgrunnlag har de behov for å få fakta på bordet, sier prosjektlederen.

Studien bygger på tester utført av nøytrale aktører, samt tester ved NTNU i Trondheim, og Kungliga Tekniska Høgskulan (KTH) i Stockholm. Den samme debatten om krav til lysbuevern pågår også i England.

Datagrunnlag og statistikk

IFE har akkurat fått tilgang til databasen over etterforskede branner i Norge.

- Datagrunnlaget for årsakskategoriene i DSB sin brannstatistikk er kanskje ikke godt nok. Korrekt registrering av brannårsak blir fort veldig komplekst. Dette krever ofte høy kvalitet på brannetterforskningen, spesielt der brannen har elektrisk årsak. Ifølge statistikken er lysbue­dannelse årsak til rundt en tredjedel av brannene som er registrert med elektrisk årsak. Nøkternt sett betyr dette at lysbuer i lavspenningsanlegg forårsaker et par hundre boligbranner i året, og ett til to dødsfall hvert år i Norge, forteller Nordseth.

Teknisk direktør Jon-Steinar Sjøvik Hanstad i Nelfo sier at ”IFE-rapporten blir et viktig grunnlag for videre diskusjoner. Nelfo ønsket en uavhengig rapport om hvor sikre og effektive lysbue­vern er.

– NEK 400 anbefaler bruk av lysbuevern i særskilte bygg som eksempelvis stavkirker og landbruksbygninger, og der mennesker sover. Årsaken til at lysbuevern er lite brukt i norske installasjoner, er kanskje mangel på dokumentasjon om hvor effektive de er. Dette er bakgrunnen for at Nelfo har bestilt den uavhengige utredningen fra IFE, forklarer direktøren.

Mye av elsikkerhetsarbeidet i dag er basert på eldre forskning, og Nelfo er åpne for å støtte forskning på området. Hanstad sier at bransjen trenger mer kunnskap om hvilke forhold som kan føre til brann.

Kilde: https://elmagasinet.no/vil-teste-lysbuevern-i-felt/

Powered by Labrador CMS