Rolf Søtorp, Brannvernforeningens administrerende direktør er en av fem som sitter i juryen som skal dele ut innovasjonspris.
Rolf Søtorp, Brannvernforeningens administrerende direktør er en av fem som sitter i juryen som skal dele ut innovasjonspris.

Disse fem skal dele ut pris for innovativ brannforebygging

I mars lanserte Brannvernforeningen en helt unik innovasjonspris der formålet er å premiere nyskapende idèer som bidrar til en sikrere hverdag i fremtiden. Nå er jurymedlemmene på plass. De skal fremover vurdere innsendte bidrag fra hele landet.

Publisert Sist oppdatert

For å vurdere søknadene til Innovasjonsprisen er landets fremste kompetanse på området hentet inn til juryen. Disse fem skal velge ut det innovative prosjektet som best svarer på visjonen om at ingen skal dø eller bli hardt skadd i brann i Norge. Vinneren av Innovasjonsprisen annonseres på Brannvernforeningens 100-års jubileumsaften 7. november 2023, skriver Brannvernforeningen i en pressemelding.

Ser etter fremskritt

Anders Blakseth, DSB. Foto: DSB
Anders Blakseth, DSB. Foto: DSB

– For første gang i Brannvernforeningens 100 år lange historie utlyses det en egen innovasjonspris. Det er kanskje til og med den første innovasjonsprisen innen akkurat dette temaet, forklarer Rolf Søtorp. Han er administrerende direktør i Brannvernforeningen, og jurymedlem for Innovasjonsprisen.

Gjennom tidene har verden sett store fremskritt innen forebygging av brann. Røykvarsleren er et godt eksempel på dette. Søtorp håper at juryen får mange kreative og gjennomførbare ideer til vurdering.

– Vi i juryen ser frem til å vurdere søknader for prosjekter som handler om alt fra teknologiske nyvinninger, til nye måter å organisere det forebyggende arbeidet på. Det er stor spennvidde innenfor rammene av prisen, noe som gjør at det også er mulig å tenke kreativt på flere områder, sier Søtorp.

Disse sitter i juryen

Anne Steen-Hansen, NTNU/FRIC. Foto: Ole Kirknes.
Anne Steen-Hansen, NTNU/FRIC. Foto: Ole Kirknes.

Brannvernforeningen er veldig glad det er stor entusiasme blant jurymedlemmene. Det er en bredt sammensatt jury, hvor de fem medlemmene til sammen har svært mye kompetanse. Alle er håndplukket fordi de har erfaring både fra brannforebygging og innovasjonsprosesser.

Anders Blakseth er sjefingeniør ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), hvor han blant annet har ansvar for utvikling av regelverket innen brannsikkerhet. Før han startet i DSB, var han leder for brannforebyggende avdeling i Bergen brannvesen og i Sotra brannvern IKS. Blakseth har svært god kjennskap til det norske regelverket innen forebygging, blant annet fordi han har vært en sentral bidragsyter til utarbeidelsen av det.

Anne Steen-Hansen er professor i brannteknikk. Hun arbeider både ved NTNU, og er senterleder ved FRIC (Fire Research and Innovation Centre), som ledes av RISE Fire Research AS i Trondheim. Selskapet er eid av Sintef og svenske RISE, som sammen har bygd opp et av verdens største forskningsmiljøer innen brann.

Hildegunn Bjerke, Finans Norge. Foto: Finans Norge
Hildegunn Bjerke, Finans Norge. Foto: Finans Norge

Hildegunn Bjerke er avdelingsdirektør i Finans Norge, med ansvar for skadeforebyggende aktivitet innen brann-, el-, vann- og trafikksikkerhet. Hun er opptatt av at innovasjon er viktig og nyttig også innen skadeforebygging, som er et område hvor hun har oversikt over det aller meste.

Lars Henrik Bøhler var inntil nylig bydelsdirektør i Østensjø bydel i Oslo. Han har jobbet 35 år i Politiet, blant annet som direktør for Politiets data- og materielltjeneste (PDMT), i tillegg til at han har vær kommunedirektør i Oppegård kommune og administrerende direktør for Omsorgsbygg i Oslo kommune. Bøhler ble valgt inn som styremedlem i Brannvernforeningen i 2022, i tillegg til at han er styremedlem i Oslotech AS, som driver Forskningsparken og en rekke inkubatorer og kompetanseprogrammer som fremmer innovasjon.

Lars Henrik Bøhler. Foto:
Lars Henrik Bøhler. Foto:
Rolf Søtorp, Brannvernforeningen Foto:
Rolf Søtorp, Brannvernforeningen Foto:

Rolf Søtorp har vært Brannvernforeningens administrerende direktør siden 2017. Fra tidligere har han bakgrunn som oberstløytnant i Luftforsvaret, samt som kommunedirektør, distriktssjef i Sivilforsvaret og brannsjef i Salten Brann IKS. Søtorp har en sammensatt og bred ledererfaring. Ut over det er han fremoverlent, nytenkende og svært interessert i innovasjon.

Om du har spørsmål om Innovasjonsprisen 2023, eller har en idé som du ønsker at juryen skal vurdere, kan du lese mer og sende søknad på https://brannvernforeningen.no/aktuelt/innovasjonsprisen-2023

Kilde: NTB

Powered by Labrador CMS