Nytt brannrådgivningsfirma med gnist i magen og innovasjon i blikket

Ignist AS ble formelt startet første august i år, og er et nytt rådgivningsselskap innen brannsikkerhet. Bak denne nyetableringen står branningeniørene Joakim Folkesson og Morten Iversen Berland. Idéen og gjennomføringen startet som en gnist i magen, og nå har de med skrekkblandet fryd tatt steget ut, og gleder seg til å ivareta nye kunder på en effektiv og innovativ måte.

Publisert

Etablerer-kameratene Joakim Folkesson og Morten Iversen Berland kommer begge fra COWI, der de hver seg har 10 års erfaring som brannrådgivere. Motivasjonen bak det å gå fra faste jobber i et stort, etablert selskap til å bli sine egne arbeidsgivere i Ignist kommer fra en etterlengtet drøm om å starte noe som er sitt, og å stå på frie ben.

Ignist AS:

  • Ble etablert 1. august 2021 av Joakim Folkesson og Morten Iversen Berland.
  • Et rådgivningsselskap med fokus på tradisjonelle ingeniørtjenester innen brannsikkerhet.
  • Tilbyr tjenester for både private- og offentlige byggherrer og entreprenører.

- I tillegg til våre små etablerere i magen, oppdaget vi for en tid tilbake at begge har en interesse for innovasjon innen eget fag, sier Iversen Berland.

- Sammen har vi nå flere ideer vi ønsker å få satt ut i liv gjennom firmaet vårt. Vi skal drive med tradisjonell brannrådgivning, men med et ønske og en driv om å effektivisere de prosesser som vi til daglig har jobbet med, og fortsatt jobber med.

- Vi har som mål å tilby våre kunder rask respons og på sikt å fremstå som et innovativt rådgivningsselskap der måten vi tilbyr våre tjenester på er ny og effektiv, fortsetter han.

- Ikke minst; gjennom eget selskap har vi mulighet til å kunne ta de nødvendige beslutningene som leder i denne retningen, og vi gleder oss til å få sette i gang med dette, sier han frydefullt.

Brann er både fryktelig og spennende på én gang.

Morten Iversen Berland

Erfaring og engasjement

Både Berland og Folkesson er utdannet branningeniører fra Høgskulen på Vestlandet (HVL). Folkesson har jobbet i COWI siden 2012, og før dette har han to års erfaring fra Oslo Brann og Redningsetat. I løpet av tiden i COWI har Folkesson bodd og arbeidet i Dubai i flere år. Der jobbet han med store samferdsels- og byggeprosjekter rundt om i Midtøsten.

Joakim Folkesson gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer gjennom Ignist AS.
Joakim Folkesson gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer gjennom Ignist AS.

Berland har samme utdannelse og har nærmere 20 års erfaring fra byggebransjen. Han begynte sin karriere som elektrikerlærling i 1999. I 2008 startet han i ny jobb som ingeniør, og har siden hatt sin lidenskap innen brannrådgivning, der han blant annet har drevet med produkttesting og -godkjenning innen passiv brannsikring i firmaer som NEAS Brannconsult (NBC), Polyseam og Høyer Finseth (som etter hvert ble kjøpt opp av WSP).

Har dere møtt på noen utfordringer i arbeidet med å etablere Ignist AS?

- Vi har begge lenge gått med denne lille etablereren i magen, men det har aldri klaffet helt slik at vi har kunnet ta steget fullt ut, sier Folkesson.

- En av utfordringene vi møtte på da vi startet opp med planlegging av etableringen, var mangelen på den formelt riktige kompetansen. For selv om vi til sammen har mange års erfaring i bransjen har vi ikke fått en sentral godkjenning med høyeste tiltaksklasse, forteller han.

Morten Iversen Berland forventer at bransjen følger med i tiden. Dette er en av forutsetningene for etableringen av Ignist AS.
Morten Iversen Berland forventer at bransjen følger med i tiden. Dette er en av forutsetningene for etableringen av Ignist AS.

- Men denne utfordringen har vi nå løst, og står klare til å ta på oss de prosjekter og oppgaver som kommer vår vei, smiler han.

Hva har dere mest lyst til å arbeide med?

- Vi har begge vært involvert i Riksantikvarens arbeid med brannsikring og vedlikehold av stavkirker og middelalderkirker, sier Berland.

- Byggene vi da jobber med har en høy verdi, og mange har eierskap til både eiendom og prosjektet. Det å jobbe med en fredet bygningsmasse er derfor veldig givende.

- Dette krever en del erfaring da det er mange hensyn å ta, og det svært sjeldent finnes hyllevareløsninger for problemene man kommer opp i, tilføyer Folkesson.

Tverrfaglige rådgivere

Hvor ser dere at brannrådgivningsbransjen er om 10 år?

- Byggebransjen har beveget seg fra å involvere brannrådgivere svært tidlig i prosjektet, til at de brukes mer og mer gjennom hele byggetiden, forklarer Folkesson.

- Dette kommer sannsynligvis bare til å fortsette. Videre tror vi at det kommer til å bli mer uavhengige kontroller av utførelse i fremtiden, og at oppfølging og kontroll kommer til å gå hånd i hånd. Dette gjør at det vil være et enda større behov for at brannrådgiveren tilegner seg kunnskaper om hvordan detaljer prosjekteres og utføres.

Det er mange hensyn å ta og det er svært sjeldent "hyllevareløsninger" for problemene man kommer opp i.

Joakim Folkesson

- Siden vi er tverrfaglige rådgivere gir det både muligheter til fordypning og utfordringer i at man ikke har mulighet til å ”kunne alt”.

Begge er opptatt av at en må kunne forvente at bransjen følger med i tiden.

- Digitalisering og BIM har kommet langt i andre fag, mens vi «på brann» nok henger litt etter, sier Berland.

- Noen er allerede i gang, men dette er gjerne store prosjekter. Bransjen vår har nok ikke funnet formen helt enda. Utfordringen er at arbeidet vi gjør, for kunden og andre aktører i bransjen, skal gi en verdi, sier han.

- Det er ingen mening i å digitalisere kun for digitaliseringens skyld.

Fremtid og mål

Hva vil skille Ignist AS fra andre rådgivningsselskaper innen brann?

- Det er ikke til å stikke under en stol at de aller fleste brannrådgiverne i dag jobber for de virkelig store rådgivningsselskapene. En liten bedrift som oss bruker mindre tid på administrasjon og internt byråkrati. Vi vil være raskere til å bestemme oss for hvilke prosjekter vi har mulighet til å bli med på, og vi kan hurtigere snu oss rundt, sier Folkesson.

Har dere en heis-pitch?

- Ignist AS har svært allsidig erfaring fra store infrastrukturprosjekter, fredede bygg og nybygg. Vår erfaring strekker seg fra tidligfase til bruksfase, og vi kan bistå byggherrer og entreprenører med alt fra å tegne branntetting av et sluk, til prosjektledelse i forbindelse med brannsikring av en middelalderkirke og brannprosjektering av et høyhus.

Hvilke mål har dere for fremtiden?

- Våre mål per nå er å etablere en liten eller mellomstor rådgiver som står frem som innovativ og fremoverlent. Hvor mange ansatte vi tiltrekker oss i tiden fremover er ikke helt lett å forutse, sier de.

- Vi vurderer å gi plass til erfarne rådgivere med etablerte kunderelasjoner som ønsker å bli partner i et mindre selskap. Videre har vi et ønske om å ta inn nyutdannede og junioringeniører i fremtiden, og vi mener selv at vi har kunnskap og erfaring til å lære opp nye i bransjen.

- Rekrutteringen av branningeniører har ikke gått på skinner for bransjen de siste årene, da veldig få har valgt studieretningen. Det er da svært gledelig å se at branningeniørstudiet ved HVL har markedsført seg godt, har klart å mangedoble søkertallene til skolen, og samtidig nærmest doblet antall studieplasser. Det gjør at bransjen går en lysere fremtid i møte, sier Berland.

- Men hvor stammer begges interesse og engasjement for brann og brannfaget fra?

­- Før og under studiet ved HVL lå interessen i fagets natur, sier Folkesson.

- Brann er både fryktelig og spennende på én gang, tilføyer Berland. Når man har kommet ut i jobb oppdager man fort at det som er spennende ikke ligger i å stå nær brannen. Som brannrådgiver kommer man tett på beslutningstagere og de fleste opplever dette ganske tidlig i karrieren. Sammenlignet med de fleste andre ingeniørdisipliner er brannfaget gjenstand for en bredere debatt som mange er engasjert i.

- Det eksisterer mange ulike meninger rundt om i bransjen, og selv om det er mye enighet også, er det fortsatt slik at det er mange måter å løse et problem på, sier Folkesson.

Begge er enige om at det er dette som gjør at engasjementet er stort, og at det aldri blir kjedelig å jobbe med brann.

Powered by Labrador CMS