Anbefaler alle politidistrikt å ha egne brannetterforskningsgrupper

Politidirektoratet anbefaler at alle politidistrikter etablerer minst én tverretatlig brannetterforskningsgruppe. Etableringen av brannetterforskningsgrupper i alle politidistrikt vil være med på å sikre riktig og lik kvalitet på etterforskningen som utføres over hele landet.

Publisert Sist oppdatert

Branner fører til store samfunnsmessige og personlige belastninger. Myndighetene har derfor satset mye på brannvern og forebyggende tiltak. Det å finne ut av brannårsak og mulige straffbare forhold er svært viktig i dette arbeidet.

- Flere prøveprosjekt har pekt på fordelene med tverretatlige brannetterforskningsgrupper, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

- Kvaliteten øker, behandlingstiden går ned og oppklaringsprosenten går opp. Det fører også til bedre brannårsaksstatistikk, som er til stor hjelp i det forebyggende arbeid innenfor brann- og elsikkerhet, fortsetter avdelingsdirektøren.

Kvaliteten øker, behandlingstiden går ned og oppklaringsprosenten går opp.

Johan Marius Ly

DSB oppfordrer Det lokale eltilsyn og brann- og redningsvesen til å bidra i brannetterforskningsgruppene med faste deltakere i hvert politidistrikt.

Gruppene ledes av politiet. I dag har åtte av 12 politidistrikter helt eller delvis etablerte brannetterforskningsgrupper.

Branner kan være svært vanskelige å etterforske. Det kreves teoretisk og praktisk kompetanse og erfaring innen mange fagområder.

Jobbet tett sammen

– DSB har jobbet tett med Politidirektoratet og Kripos om å bedre brannetterforskningen i Norge. Dette samarbeidet blir viktig i bekjempelsen av branner i årene som kommer.

- Etableringen av brannetterforskningsgrupper i alle politidistrikt vil være med på å sikre riktig og lik kvalitet på etterforskningen som utføres rundt i landet, sier Ly til DSB.

Dette er tiltak for å bedre brannetterforskningen i Norge:

  • Politihøgskolens videreutdanning innenfor brannetterforskning er åpnet for deltakere fra brannvesenet og DLE.
  • Det arrangeres en brannetterforskningskonferanse årlig, som er åpen for deltakere fra politi, brann, eltilsyn og forsikring.
  • DSB har i samarbeid med Norges brannskole og Kripos etablert et to ukers brannutrederkurs for DLE-ansatte som samarbeider med politiet innen brannetterforskning. Kurset er også delvis åpent for deltakere fra brannvesen og politi.
  • DSB arrangerer obligatoriske brannetterforskningskonferanser for DLE-ansatte årlig.
  • Nasjonale arbeidsprosedyrer er revidert og er tilpasset ny vitenskapelig metode for brannetterforskning.
  • Norsk brannvernforening, i samarbeid med Kripos, har etablert en erfaringsdatabase for brannetterforskning (www.knitre.org).

Kilde: DSB

Powered by Labrador CMS