Daglig leder i Ignist AS, Morten Iversen Berland, reagerer på den mangelfulle dokumentasjonen på brannmotstand i lydisolering som benyttes i ulike bygg i dag.
Daglig leder i Ignist AS, Morten Iversen Berland, reagerer på den mangelfulle dokumentasjonen på brannmotstand i lydisolering som benyttes i ulike bygg i dag.

Lyddempere bekymrer brannrådgiver

Bygg i massivtre gir utfordringer med akustikk. - Den vibrasjons- og lydisoleringen som fungerer best og brukes i stor grad i norske massivtrebygg, har ikke god nok dokumentasjon på brannmotstand, sier Morten Iversen Berland, daglig leder i Ignist AS.

Publisert Sist oppdatert

Massivtre i seg selv regnes som et brannsikkert materiale på grunn av sin overflatestruktur og oppbygging. Tettheten gjør at oksygen ikke kommer inn i materialet, som dermed brenner dårlig. Derfor brukes massivtre ofte også som brannskiller.

Utfordringen som knytter seg til massivtre i bygg er at når treverk-elementer ligger oppå hverandre, da får du det som kalles transmisjonslyd. For å bøte på dette bruker utbyggerne vibrasjons- og lydisoleringsskiver.

Jeg vet at en av produsentene har gjort noen branntester, men det foreligger ingen dokumentasjon, som viser at materialene kan brukes hvor og når som helst.

Morten Iversen Berland

Materialer som brukes til lydtetting er eksempelvis Sylomer og Sylodyn, som forhandles av Christian Berner AS, og Xylofon fra Rothoblaas. Disse er lister i diverse farger som legges mellom tre-elementene.

Sylomer brukes til vibrasjons- og strukturlydsisolering. Sylodyn er en videreutvikling av Sylomer, og har ifølge forhandleren bevist både i laboratorieforsøk og i feltet at man har full funksjon over lang tid, tross ekstreme last- og miljøforhold.

«Egenskapene er godt dokumenterte og hvordan materialet oppfører seg er forutsigbart, noe som gir en trygghet og sikkerhet ved løsningen.», heter det i forhandlerens beskrivelse.

Er bekymret

Dette stemmer når det gjelder hvor godt materialene fungerer til lydtetting. Men brannsikkerheten bekymrer Morten Iversen Berland, daglig leder i det branntekniske rådgiverselskapet Ignist AS.

- Så vidt jeg vet brukes Sylomer til lydtetting i alle byggeprosjekter med massivtre i Norge. Men det finnes ingen god dokumentasjon på materialets brannmotstand. Jeg vet at en av produsentene har gjort noen branntester, men det foreligger ingen dokumentasjon som viser at materialene kan brukes hvor og når som helst, sier Berland.

Han understreker at det ikke er brennbarheten som er problemet, men brannmotstanden, altså hvor lang tid bygningsdelen kan opprettholde sine vesentlige ytelser som integritet (tetthet) og isolasjonsevne.

- Jeg mistenker at det er en misforståelse i bransjen, og at mange tror at problemet ligger i brennbarheten. Men, stort sett all branntettemasse brenner. Likevel brukes det i alle typer bygg, påpeker Berland.

Poenget er at brannsikkerheten burde vært dokumentert, slik at vi kan bruke det uten bekymring.

Morten Iversen Berland

Han sier massivtre-elementer benyttes som brannskillere, og overgangene kan være en svekkelse i brannmotstanden. Denne skal være testet og dokumentert iht NS-EN 1366-4 (teststandard) og NS-EN 13501-2 (klassifiseringsstandard).

- Verken Sylomer eller Xylofon (et annet lydtettingsmateriale) kan vise til at de har testet i henhold til disse standardene, sier Berland.

Han frykter at utbyggere kan ha latt være å følge forskriftene.

Brannrådgiveren mener det er vanskelig å si om disse materialene fører til økt brannfare. 

- Men poenget er at brannsikkerheten burde vært dokumentert, slik at vi kan bruke det uten bekymring.

- Problemet er at det er ikke så mange alternativer. Jeg vet at eksempelvis Firesafe, har noen løsninger med fugemasse, men det fungerer ikke bra nok, ifølge eksperter på akustikk. Jeg prøver å sette fokus på dette. Per i dag er det ingen som kontrollerer disse elementene i massivtrebygg, sier Berland.

Må dokumentere brannsikkerhet

SINTEF har utarbeidet en teknisk godkjenning for Sylodyn/Sylomer trinnlyddempere, skjønt denne er ikke relatert til massivtre og brannskiller.

For bruk i branncellebegrensende konstruksjoner i brannklasse 3 må det utføres en brannteknisk analyse.

Marius Kvalvik

"SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20682 Sylodyn/Sylomer trinnlyddempere omfatter lydegenskaper og viser eksempler på bruk og oppgir orienterende verdier for trinnlydnivå og lydreduksjonstall for luftlyd for noen konstruksjoner der Sylodyn/Sylomer er anvendt. Sylodyn/Sylomer består av brennbart materiale, og brannteknisk klasse i henhold til EN 13501-1 er ikke bestemt", skriver enhetsleder Marius Kvalvik til Brennaktuelt.

SINTEF har vurdert produktet slik at godkjenningen åpner for bruk av Sylodyn/Sylomer i etasjeskillere i brannklasse 1 og 2, men har gitt som forutsetning at omfang og bruk kan variere for hvert enkelt byggeprosjekt slik at sikkerhet ved brann må dokumenteres særskilt i hver enkelt byggesak.

"For bruk i branncellebegrensende konstruksjoner i brannklasse 3 må det utføres en brannteknisk analyse fordi det der vil være et fravik fra preaksepterte ytelser med brennbare materialer", skriver Kvalvik.

Godkjenningen fra SINTEF omfatter ikke brannmotstand for etasjeskillere. Oppbygning og utforming av ulike typer etasjeskillere og sammenføyningsdetaljer mellom bygningsdelene vil kunne variere for hvert enkelt byggeprosjekt og må dokumenteres særskilt i hver enkelt byggesak.

Powered by Labrador CMS