Guttorm Liebe sammen med ordfører i Skien kommune, Hedda Foss Five, under utdeling av Kongens fortjenestemedalje.
Guttorm Liebe sammen med ordfører i Skien kommune, Hedda Foss Five, under utdeling av Kongens fortjenestemedalje.

En hedersmann er død

Guttorm Liebe, tidligere Brannsjef for Skien kommune har gått bort. En svært engasjert og engasjerende hedersmann og frontsoldat for kunnskapsutviklingen i brannfaget. Han etterlater en hel bransje i sorg, og vil bli dypt savnet.

Publisert Sist oppdatert

Guttorm Liebe døde mandag 1. mars etter en tids sykdom. Han ble 69 år gammel. Han etterlater seg et stort tomrom i bransjen, men vil bli husket for sitt enorme engasjement for brannfaget, som fagmann og som samfunnsbygger.

Liebe jobbet som sivilingeniør i Statens teknologiske institutt, byggavdeling i to år. Han begynte som varabrannsjef i Skien brannvesen allerede i 1978, og ble værende i bransjen siden da.

Han brant for å stadig utvikle mer kunnskap i brannfaget, og skrev etterhvert flere bøker. "Brannfysikk" og "Brann i bygg" har bidratt til stor kunnskapsutvikling. Han fikk også fullført ELS-boka, som er et grundig og informativt læremiddel om Enhetlig ledelsessystem, før han dessverre måtte legge på røret.

Hans CV er lang

Liebe har med sin faglige tyngde vært en viktig pådriver og uredd ildsjel, som sørget for å bli hørt i en rekke utvalg innenfor brannfaget både nasjonalt og internasjonalt. Han var også med å etablere "Federation of the European Fire Officers Association", og han hadde ledervervet fra 1992 i Norsk Brannbefals Landsforbund fra opprettelsen i 1979 til han gikk av som leder i 2007.

Liebe sitt bidrag i bransjen ble høyt verdsatt blant nære kollegaer og myndigheter, noe som gjenspeiler seg i en rekke utmerkelser som æresmedlem og fortjenestemedaljer nasjonalt og internasjonalt. Blant annet mottok han ikke mindre enn Kongens fortjenestemedalje i gull i 2018, Dronning Margrete av Danmarks hederstegn for god tjeneste i brannvesenet og som Årets Brannsjef i 2016.

Liebe har bidratt med sin brannfaglige kompetanse i mange organisasjoner og utvalg gjennom sin karriere. Han har vært flittig brukt som instruktør, foreleser, artikkelforfatter, forfatter av læremidler og ikke minst som brannfaglig sakkyndig i rettssaker. Han har fra 1996 og fram til nå blitt brukt som sakkyndig i Tingretten, Lagmannsretten og i Høyesterett.

Liebe var en høyt respektert fagmann, og hans navn vil alltid stå i historiebøkene når det gjelder brannvern i Norge. Han vil bli husket som en høyt profilert person i brannfaget, og hans glede og iver over å få spre sin kunnskap har vært helt unik.

Powered by Labrador CMS