Branner angår oss alle!

I Sverige er det rundt 24 000 boligbranner hvert år, hvorav nødetatene rykker ut til rundt 6 000 hendelser. Resten blir slukket av beboere eller på andre måter. En ny podkast i Sverige ønsker å endre brannstatistikken i positiv retning via en ny svensk podkast «Det brinner!». Målet er å nå lenger ut med brannopplæring enn bare bransjen. For selv om branner ikke rammer alle - så angår de alle.

Publisert Sist oppdatert

- Nå skal også menigmann engasjeres – de som kanskje ikke tenker like mye på brannsikkerhet som de som jobber med det, sier Mattias Delin, som er en av de som står bak «Det brinner!» – en ny svensk podkast som skal fremme brannsikkerhet for alle og enhver.

- Vårt mål i alt arbeid vi gjør er å få flere med, og vi kan sikkert bidra med mer kunnskap til de som jobber med brannsikkerhet også.

Brann angår alle, men engasjerer ikke alle, men det burde det.

Mattias Delin

- Kanskje podkasten kan være ekstra nyttig ved at bransjefolk kan spre ny kunnskap videre i sitt arbeid?, spør han retorisk.

Planlagt lenge

Delin forteller at Brandforsk lenge har planlagt å lage denne podkasten.

- Vi synes det er et spennende medium hvor folk med ulik kompetanse kan nå et publikum som liker å utforske ulike temaer også utenfor de store etablerte nyhetskanalene og uten særlig forkunnskaper, forklarer Delin.

- Vi har vært opptatt med å bygge opp kommunikasjonen vår, for eksempel gjennom webinarer, og ønsket at dette skulle etableres før vi investerte i flere kommunikasjonskanaler.

- For omtrent ett år siden følte vi imidlertid at det var på tide. Da begynte vi å jobbe med å lage det som senere ble «Det brinner!»

Caroline Bernelius Cronsioe i full gang med innspilling av ny podkast.
Caroline Bernelius Cronsioe i full gang med innspilling av ny podkast.

- Et viktig spørsmål for oss var selvfølgelig også hva vi ønsker å oppnå med en slik pod som vi ikke allerede gjorde i våre kommunikasjonskanaler. Vi bestemte oss for at det vi ønsker er å nå folk som ikke allerede har brann høyt på agendaen.

- Brann angår alle, men engasjerer ikke alle, men det burde det, sier Delin med entusiasme, og fortsetter:- De vi når med webinarer, YouTube og forskningsrapporter har ofte brann høyt på agendaen.

Mye erfaring

Hvem er de som produserer «Det brinner»?

Mattias Delin er branningeniør og forskningsleder ved Brandforsk. Mattias har jobbet lenge som brannvernrådgiver og har også jobbet med en del forskning og utvikling. Han har også jobbet i Brandskyddsföreningen, blant annet med å utforme deres strategi mot boligbranner.

Caroline Bernelius Cronsioe er også branningeniør og jobber som brannvernrådgiver i Briab – brann- og risikoingeniører. Caroline har 10 års erfaring fra staten, hovedsakelig fra Boverket (tilsvarende DiBK i Norge) men også noe tid ved Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tilsvarende DSB i Norge).

- Jeg har vært involvert i Brandforsk på ulike måter de siste 15 årene, noe som gjorde det nærliggende å takke ja til å gjøre «Det brinner»sammen med Brandforsk og Mattias, sier Cronsio.

Litt som kapitler i en bok

- Hvilke temaer vil bli episodene fremover handle om?

- Planen er å ha sesonger med spesielle temaer, og at vi tar opp ulike problemstillinger innenfor temaene i hver episode. Litt som kapitler i en bok, men hvor du kan velge å lytte i det tempoet og den rekkefølgen du ønsker. Sesong 1 handler om boligbranner, forteller Delin.

Det brinner!» er en podkast for alle som ikke liker brann.

Mattias Delin

- Det var et enkelt valg da det er vårt største brannproblem. Vi jobber fortsatt med den sesongen og gir ut episoder etter hverandre, men planlegger også fremtidige sesonger. Der ønsker vi å ta opp brannsikkerhet for eldre, brannsikkerhet i skoler og barnehager, klimapåvirkning av branner med mer.

- Vi ønsker også å lage egne seksjoner om spesielle arrangementer. Ordet "sesong" skal ikke tolkes som sesong eller semester, fordi vi håper å gjøre mange sesonger hvert år.

- Hva skiller denne podkasten fra andre?

- Det er noen få brannrelaterte podkaster i Sverige, som tar opp ulike temaer i ulike bransjer men vi snakker ikke om mange. Det er vanskelig å kommentere hva og hvordan andre gjør det, og hva de har som mål med podkastene deres.

- «Det brinner!» er en podkast for alle som ikke liker brann» er det vi liker å si. Vi vil gjerne nå de som ikke tenker så mye på brann og du skal kunne ha nytte av podkasten vår uten å ha noen forkunnskaper. Det føles viktig å komme frem til en konstruktiv tanke hos lytteren om at «jeg kan gjøre en forskjell både for meg selv og for andre».

Statistikk rundt brann i Sverige:

Brannstatistikken i Sverige viser at mange branner starter på kjøkkenet, (rundt 20 % i forsikringsstatistikken).

Ofte oppstår brann på komfyren, men det er viktig å skille mellom boligbranner generelt og dødsbranner.

Dødsbrannene starter ikke så ofte på kjøkkenet (knapt 10%).

Ved dødsbranner utgjør røyking nesten halvparten av tilfellene. Det er også viktig å huske på at svært mange branner har ukjent årsak, for eksempel har 25 % av alle dødsbranner ukjent årsak og tar man alle boligbranner under ett, er det enda flere.

I 2022 omkom 98 personer i brann i Sverige, hvorav 81 var i boligmiljøer av noe slag. Det er litt mer enn normalt, i årene 2018-2021 døde i snitt 78 personer per år (totalt), men i årene før det var det flere. Trenden er uansett god, men det er en lang vei å gå til gode nivåer, og der ligger Norge foran oss.

- Men dette er noe vi ønsker å prøve å endre ved hjelp av å spre kunnskap, avslutter Delin entusiastisk.

Mer om «Det brinner!» her: https://www.brandforsk.se/var-podcast-det-brinner/

Om Brandforsk:

Innsamlingsstiftelsen Brandforsk er et samarbeid mellom mange ulike aktører i samfunnet, både offentlige og private. Brandforsk samler inn midler til forskning på brannsikkerhet, som de videre finansierer og formidler resultatene av. Brandforsk har eksistert siden 1979 og siden 2019 har Mattias Delin vært leder for organisasjonen.

Powered by Labrador CMS