Steffen André Skurdal, nordisk produktsjef for vern i energistyringsselskapet Eaton.
Steffen André Skurdal, nordisk produktsjef for vern i energistyringsselskapet Eaton.

Sikkerhet må øverst på agendaen

Leserinnlegg: Det er på høy tid at vi snakker mer om sikkerhet ved bruk av moderne installasjoner. Om faren for elektrisk sjokk og brann. Og svaret på hva som gjør dine installasjoner trygge å bruke.

Publisert

Dette er et leserinnlegg og meningene i innlegget er forfatterens egne.

La oss ta det elementære først: En jordfeilbryter er en bryter som sørger for å kutte strømmen i den kursen den er koblet til, dersom den oppdager en jordfeil. Får du støt i kontakt med elektrisk utstyr, er det et tegn på at det er jordfeil et sted i det elektriske anlegget ditt. Det kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko for elektrisk sjokk, husbrann, eller skade på enheter som er koblet til anlegget.

Vi har flere forskjellige typer jordfeilvern, egnet til ulike formål. Type A brukes i boliger og sikrer oss for jordfeil på vekselstrømanlegg. Denne typen finnes normalt på alle kurser i sikringsskapet hjemme. Type F har et utvidet dekningsområde sammenlignet med type A, og brukes typisk til hvitevarer i en husholdning. Type B avdekker jordfeil på både veksel- og likestrøm (AC og DC), og har et dermed et større bruksområde – for eksempel ved lading av elbiler, omforming av solenergi til strøm eller til frekvenskontrollerte trefasede motorer i varmepumper.

Sikkerhet på topp

Elektronikk kan produsere en likestrømsfeil og jordfeil under lading av en elbil. Strømomformere i solcelleinstallasjoner og energilagringsbatterier kan generere likestrømsfeil som standard verneanordninger ikke nødvendigvis oppdager. Varmepumper, VVS-systemer og lignende bruker ofte kraftige og frekvenskontrollerte trefasede motorer, hvor det kan oppstå likestrøms- eller høyfrekvent strømfeil.

Til tross for stor utbredelse av slike moderne installasjoner, mener jeg det fortsatt er et litt ukjent fagfelt for mange – både blant forbrukere og installatører. Spesielt jordfeilsikring av kurser som er tiltenkt elbillading er et stadig tilbakevendende spørsmål for fagfolk. Elbilbatterier lades nemlig med likestrøm, mens strømnettet vi bruker i norske boliger er vekselstrøm.

Derfor er det på høy tid å gå elsikkerheten i sømmene. Som forbruker eller for eksempel representant for et borettslag, stiller man i realiteten sjelden spørsmål til installasjonen av slike løsninger – man forventer at en ferdig montert installasjon fungerer slik den skal og at den er trygg og sikker i bruk.

Derfor er det avgjørende at installatørene selv har full kontroll på utstyret, og at sikkerhet står helt øverst på agendaen.

Det er lenge siden 2015, men jeg opplever at det blant elektrikere fremdeles er et kompetansegap rundt dette ufravikelige kravet.

Fremdeles et kompetansegap

Fra og med 1. januar 2015 ble det innført myndighetskrav via NEK om at alle nye strømkurser installert til elbiladere etter denne datoen skal ha en type B jordfeilvern eller tilsvarende. I tillegg kom ytterligere innstrammninger i regelverket både i 2018 og fjor. Det er lenge siden 2015, men jeg opplever at det blant elektrikere fremdeles er et kompetansegap rundt dette ufravikelige kravet.

Det mest folkelige eksempelet finner vi ved lading av elbiler. Så lenge lading foregår ved hjelp av type B jordfeilvern, som sikrer at likestrøm ikke flytter seg fra batteriet i elbilen og tilbake inn i det elektriske anlegget i boligen din, lader du trygt.

En slik installasjon uten jordfeilbryter eller en type A-bryter er nok dessverre mer utbredt enn vi liker å tro – som en følge av en eller flere årsaker:

· Ladepunktet er eldre enn 2015, før kravene trådte i kraft.

· Installatøren av ladepunktet kjente ikke godt nok til regelverket.

· Du lader elbilen via en vanlig stikkontakt i mangel av ladestasjon.

· Ladestasjonen er av eldre modell, uten innebygget DC-filter og type A/F jordfeilvern, eller type B jordfeilvern.

I og med boligene våre er oppsatt med type A-vern, kan det skje at jordfeilvernet ikke fungerer. Det kan i verste fall føre til elektrosjokk og enda verre, brann.

Det vil i tillegg være problematisk med forsikringsselskapet dersom slike skader oppstår i anlegg som ikke er i henhold til sikkerhetsforskriftene. Og det er ikke bare å skylde på elektrikeren heller – som forbruker har man også selv et ansvar for å sørge for at man bruker korrekt utstyr.

Derfor er sikkerhet nødt til å være på toppen av agendaen ved montering og bruk av moderne installasjoner som sol på taket, omforming av luft eller vann til varme og lading av den stadig økende elbilparken.

Powered by Labrador CMS