Kunnskapsløftet 2021 har fokus på brann

Hovedmålsettingen med Kunnskapsløftet i år er å redusere antall branner og strømgjennomganger. Hovedfokus er Brann-, El- og IT-sikkerhet for fremtiden.

Publisert Sist oppdatert

NELFOs Kunnskapsløft er i år fokusert på aktiviteter som skal bidra til å redusere antall branner, redusere antall strømgjennomganger, samt tiltak for å sikre IT-tekniske installasjoner og løsninger.

Gjermund Hovde er Markedssjef i Nelfo.
Gjermund Hovde er Markedssjef i Nelfo.

Hensikten med tiltaket er å gjennomføre kompetansehevende aktiviteter innen viktige områder. Eksempelvis inngår forberedende kurs til eksamen innen NEK 405-serien og tiltak innen IT-sikkerhet. Sistnevnte bygger videre på det som ble påbegynt i KL2020.

«Kunnskapsløftet» har tidligere blitt gjennomført i 2018 og 2020.

Gjermund Hovde, som er Markedssjef i Nelfo forklarer at Kunnskapsløftet er et kompetansehevende tiltak for medlemmer av Nelfo.

- Innholdet skal være tidsaktuelt og deltakelse skal være uten avgift. Første gjennomføring var i 2018 da over 10 000 av medlemmene deltok på landsdekkende seminarer, i tillegg til nettkurs.

Fokus på brann

- Hvorfor ble fokuset på brann en prioritet i år?

- Brannreduserende tiltak vil alltid være et satsningsområde for vår bransje, sier Hovde.

- Strøm er en potensielt farlig vare, da det kan oppstå varmgang som fører til brann, fortsetter han.

- Konkrete tiltak for å forhindre brann vil være korrekt montasje, samt oppfølging med kontroll og vedlikehold. Se på el-anlegget litt som bilen; uten vedlikehold slutter etter hvert bremsene å fungere slik det skal, sier han.

- Har dere en mer konkret målsetning enn å ”redusere antall branner”?

- I tillegg til brannsikkerhet har vi også fokus på IT-sikkerhet der hensikten er å øke forståelsen for hvorfor dette temaet er viktig, sier Hovde.

- Alt for ofte tar vi IT for gitt i den digitale verden, men hva gjør vi dersom PC, mobiltelefon eller serveren krasjer? Hva gjør du dersom persondata din bedrift har lagret kommer på avveie?, spør han.

Tidligere kunnskapsløft

I 2018 tok Kunnskapsløftet utgangspunkt i nye utgaver av NEK 400 og NEK 399. Målgruppen var alle fagarbeidere i medlemsbedriftene og totalt deltok over 10 000 på de fysiske samlingene og nettkursene.

Nelfo gjennomførte et nytt Kunnskapsløft i 2020, og målgruppen var faglig ledelse. Myndighetene ved DSB, Dibk og Nkom var i stor grad delaktige i form av webinarer og tolkning av regelverk. Hensikten var å forberede bransjen på fremtidens struktur og kompetansekrav, heve status på rollen «Faglig ansvarlig», avklare grenseskiller for kompetanse og gi medlemsbedriftene oversikt over muligheter og utfordringer.

Kunnskapsløftet er et tiltak direkte fra Nelfo for deres medlemmer. På noen av arrangementseriene er det bruk av eksterne kursholdere.

Kursoversikt for Kompetanseløftet 2021 finner du her:

https://www.nelfo.no/kunnskapsloftet-2021/kursoversikt/

Powered by Labrador CMS