Databasen Ulme er ferdigstilt og klar til bruk

Ulme er Norsk brannvernforening sitt nye verktøy for innsamling og lagring av informasjon om branner og brannutvikling i byggverk. Prosjektet som i utgangspunktet skulle være klart til bruk i januar i år ble forsinket, men de kan nå annonsere at de endelig er oppe og går.

Publisert Sist oppdatert

Ulme-prosjektet ble etablert av Brannvernforeningen i desember 2019. Formålet var at de ønsket å gjøre noe med det manglende systemet for å hente inn og sammenstille data fra bygningsbranner, som er interessante i et brannforebyggende perspektiv.

Med som faglige samarbeidspartnere er både Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og RISE Fire Research. De har bidratt med viktig kompetanse innen sine respektive fagfelt i utviklingsfasen.

Databasen skulle i utgangspunktet vært oppe og gå i januar 2021, men grunnet blant annet interne forhold i Norsk brannvernforening, samt forsinkelser grunnet korona-situasjonen har ikke databasen blitt ferdig før nå. I en tidligere artikkel i november i år (https://www.brennaktuelt.no/brann-brannevaluering-brannforebyggende-arbeid/svaert-fa-far-tilgang-til-databasen-ulme/111376), formidlet administrerende direktør i Brannvernforeningen dette til Brennaktuelt:

- Grunnet interne omstendigheter i Brannvernforeningen, ble oppstart av videre arbeid med Ulme utsatt til starten av 2021, skriver han.

Siri Walaker er prosjektleder for utviklingen av databasen Ulme.
Siri Walaker er prosjektleder for utviklingen av databasen Ulme.

- Den korte versjonen er at vi ikke fikk gjennomført oppstart i den formen vi ønsket på grunn av restriksjonene knyttet til Covid-19-pandemien. I tillegg ville vi avvente til faglig ekspertise knyttet til databasen var rekruttert. Dette fikk vi landet i løpet av høsten, og vi ser fram til å ta fatt på arbeidet i årets første måneder, forklarte han videre.

Etter å ha prøvet ut en testversjon av Ulme med gode resultater er Brannvernforeningen endelig klare til å starte arbeidet med registrering og lagring av data fra bygningsbranner.

Har bidratt med viktig kompetanse

Ulme-prosjektet eies og vil driftes av Brannvernforeningen, men som faglige samarbeidspartnere er Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og RISE Fire Research. De respektive har bidratt med viktig kompetanse innen sine fagfelt i utviklingsfasen. Det er kun Brannvernforeningen og RISE som skal legge data inn i databasen.

– De to nevnte samarbeidspartnerne vil selvfølgelig ha leseradgang til databasen, sier prosjektleder Siri Walaker i Norsk brannvernforening, i et intervju på Brannvernforeningens egne hjemmesider.

- Vi håper dessuten å få hjelp fra medarbeidere i FRIC til innsamling og registrering av data fra aktuelle branner,

– Vi vil samle inn og lagre data både om bygningsbranner av nyere dato og tidligere branner som allerede er evaluert eller gransket, opplyser hun på brannvernforeningen.no.

Walaker påpeker videre at Ulme skal være et verktøy utviklet for innsamling og lagring av data, og er ikke en fiks ferdig database med innhold.

*Brennaktuelt har flere ganger i løpet av dagen, forsøkt å få noen flere kommentarer fra prosjektleder Siri Walaker i Norsk brannvernforening, men har så langt ikke lykkes i å få kontakt.

Powered by Labrador CMS