Fra venstre: Runald Walter Meyer, Maria de Las Nieves Fernandez Anez, Anita Katharina Meyer, Javier de Elio Medina, Bjarne Christian Hagen, Per Fredrik Lennart Hemmingsson, Ruben Dobler Strand, Einar Arthur Kolstad og Vidar Frette.
Fra venstre: Runald Walter Meyer, Maria de Las Nieves Fernandez Anez, Anita Katharina Meyer, Javier de Elio Medina, Bjarne Christian Hagen, Per Fredrik Lennart Hemmingsson, Ruben Dobler Strand, Einar Arthur Kolstad og Vidar Frette.

Får 7,5 millioner i støtte til nytt og fremtidsrettet laboratorium

Fra sommeren 2026 vil studentene i brann og maskinteknikk i Haugesund få hands-on erfaring med risiko og utfordringer de ellers bare leser om i pensum. Nå har prosjektet fått 7,5 millioner kroner fra Ulla Førre-fondet.

Publisert

Fysikkprofessor Vidar Frette leder prosjektet og gleder seg over de tildelte midlene fra fylkeskommunen.

- Det er stor stas og svært inspirerande for fagmiljøet. Dette er et skikkelig løft for Haugesund og regionen. Vi er sikre på at et slikt fremtidsrettet bygg vil være av stor verdi for campus Haugesund og fagmiljøene (brann og maskinteknikk) i mange år fremover, sier Frette.

Vi har gitt det navnet «Rent laboratorium» fordi det skal ha mye renere forsøksforhold enn det normalt er når vi utforsker brann og andre måter det kan gå galt på.

Vidar Frette

Prosjektet (bygg pluss utvikling av aktivitet), vil bli gjennomført av en større gruppe fagfolk ved HVL frem mot sommeren 2026. Til sammen er det 10 personer som er med. Fordelt på tre arbeidsgrupper skal de utvikle bygg, forsking, industrielt rettede aktiviteter, benytte det i kurs og til studentoppgaver. 

- Vi skal bygge et helt nytt, stort laboratorium. Vi har gitt det navnet «Rent laboratorium» fordi det skal ha mye renere forsøksforhold enn det normalt er når vi utforsker brann og andre måter det kan gå galt på. Det blir et fokus på elektrisk utstyr og elektrifisering, og da passer det ikke så godt med forholdene (sot, støv, tjøreavsetningar) som ikke er til å unngå i et vanlig brannlaboratorium, forklarer prosjektlederen.

Ett møtested for studenter, industri og forskere

Laboratoriet skal være rent på to andre måter også: De som gjennomfører forsøkene skal være skjermet mot eksponering for farlige stoffer - og utslipp til det ytre miljøet skal være så redusert som det nyeste innen renseteknologi tillater det. Tanken er at laboratoriet skal være en møteplass for studenter, industri og forskere, og skal bli benyttet til utprøving av maskiner, apparater og komponenter som har med elektrifiseringen av samfunnet å gjøre.

Laboratoriet skal kunne benyttes både av studenter til demonstrasjoner og øvinger knyttet til kurs, bachelor- og master-oppgaver, interne og eksterne forskere, og regional industri for utvikling og utprøving av nye produkter.

Også forsøk innenfor fornybar energi

- Selv om elektrifisering og risiko for brann og annen svikt vil bli et hovedtema, ønsker vi også at laboratoriet skal brukes til feltet fornybar energi. Gir til vindturbiner kan være et eksempel - et tema en ansatt ved HVL-Haugesund har arbeidet med, sier Frette.

Utviklings- og byggeperioden er satt til 2.5 år. Det betyr at bygget skal stå ferdig sommeren 2026. 

- Det er mange sider ved bygget som må planlegges i detalj. Dette er langt fra et A4-bygg. Vi vil planlegge aktiviteten i bygget parallelt med bygget, slik at alle former for aktivitet starter opp så snart bygget er ferdig, sier Frette.

«Rent laboratorium» ved HVL er ett av fem prosjekter som får støtte fra Ulla Førre-fondet på vegne av Rogaland fylkeskommune. Fondet gir støtte til prosjekter som omfatter grønn omstilling av næringsliv, og utvikling av høyere utdanning i fylket.

Les den opprinnelige saken her.

Powered by Labrador CMS