Utdrag fra Riksadvokatens rundskriv fra 1973.
Utdrag fra Riksadvokatens rundskriv fra 1973.

Trenger vi et nytt oppdatert rundskriv fra Riksadvokaten?

En pågående undersøkelse fra KOMBRA AS setter lys på om Norge trenger et nytt oppdatert rundskriv fra Riksadvokaten der brannetterforskning er tema. Det siste dokumentet er fra 1973. Respondentene bes svare på om Norge har behov for et nytt oppdatert rundskriv.

Publisert

Riksadvokaten sender ut rundskriv til politidistriktene der det blant annet legges føringer for hva politidistriktene skal prioritere. Det siste rundskrivet fra riksadvokaten med fokus på brannetterforskning er fra 31.08.1973. Det 48 år gamle dokumentet er fortsatt styrende fra riksadvokaten gjeldende brannetterforskning.

- Rundskrivet inneholder mange faktafeil, sier Adolfsen, som er daglig leder i KOMBRA AS, til Brennaktuelt.

- Jeg mener derfor at denne undersøkelsen er avgjørende, siden et så gammelt rundskriv gir et signal fra påtalemakten om at brannetterforskning ikke er viktig, sier Adolfsen.

KOMBRA AS ønsker synspunkter fra bransjen rundt problematikken. Det bes om å svare personlig på om det er behov for et nytt rundskriv og gi en kort begrunnelse for svaret. Svarene vil bli sendt anonymt til riksadvokaten sammen med et oppsummerende og forklarende brev. Svarene vil også kunne bli brukt anonymt i artikler.

- Undersøkelsen vil være fullstendig anonym, poengterer Adolfsen.

- Men det er viktig å understreke at kommentarene fra respondentene må være personlige, og ikke en offisiell tilbakemelding fra hele organisasjonen. Det er viktig at respondentene merker svaret tydelig om de kommer fra politi, brannvesen, DLE, forsikring, forskningsmiljø eller andre organisasjoner.

Send din tilbakemelding/svar til: post@kombra.no

Siste frist for svar er 20. november 2021.

Thor Kr. Adolfsen og KOMBRA AS håper at så mange som mulig vil delta i den enkle undersøkelsen, og gjerne også oppfordre andre i miljøet til å svare.

Her kan du lese hele rundskrivet fra 1973:

http://skagerrak.org/wp-content/uploads/2017/11/riksadvokatens-rundskriv-r-77-1973-om-brann-etterforskning-og-behandling.pdf

Dette er KOMBRA AS:

Thor Kr. Adolfsen har lang fartstid innen brannmiljøet. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH, og har jobbet i Brannvernforeningen i 34 år. Etter at han trådte inn i pensjonisttilværelsen startet han selskapet KOMBRA AS.

KOMBRA står for Kompetanseoverføring innen brannetterforskning og brannvern, og er basert på uavhengige brannforsøk som blir dokumentert på foto, og sendt kostnadsfritt på e-post til medlemmer og de som er interessert.

Alle data fra forsøkene blir presentert i egne lysarkserier.

Tjenesten henvender seg spesielt til politi, brannvesen og andre som jobber med brannetterforskning, brannutredninger og forebyggende arbeid.

Adolfsen er også journalist og skriver artikler innen alle slags temaer som omhandler brann.

Powered by Labrador CMS