Innlegg: Uavhengig kontroll er ikke nok – det trengs mer kompetanse

Er det virkelig på grunn av manglende uavhengig kontroll at det gjøres så mange byggefeil som fører til store branner? Min påstand er at det er for få i byggebransjen som har kunnskap om brann. Løsningen er mer kunnskap og kompetanse – ikke bare mer kontroll.

Publisert

Finans Norge ba i slutten av forrige måned om mer uavhengig kontroll av brannsikkerhet. Det er ikke uten grunn.

Det går knapt måneder mellom hver gang vi kan lese om en overraskende storbrann. Samtidig melder forsikringsbransjen om rekordutbetalinger etter branner i første kvartal i år, som påløper seg til 1,6 milliarder kroner.

Men er det virkelig på grunn av manglende uavhengig kontroll at det gjøres så mange byggefeil som fører til store branner?

Brannsikkerhet er for viktig til at det kan være så tilfeldig som i dag.

Morten Iversen Berland

Det finnes for få montører, håndverkere og byggeledere med en formell utdanning og solid kompetanse innen brannsikkerhet. Og kunnskap om hvordan materialvalg, tekniske løsninger og byggemetoder påvirker et brannforløp, positivt og negativt er en altfor sjelden vare.

Det finnes diverse kurs- og sertifiseringsordninger, som blant andre Finans Norge organiserer, men dette er frivillige ordninger som heller ikke tar for seg helheten. Med dagens system kan vi rett og slett ikke forvente at nok personer i byggebransjen har tilstrekkelig kompetanse på området.

For få krav til brannteknisk forståelse

Fremfor å sørge for fagutdanning i brannfaget har Direktoratet for byggkvalitet flyttet faget mot en etter mitt syn for topptung organisering. I byggesaker krever myndighetene relativt høy kompetanse for å planlegge brannsikkerheten, men for de som faktisk utfører arbeidet på byggeplass stilles det alt for få krav til brannteknisk forståelse. Det finnes per i dag ikke et eget utdanningsløp som gir fagbrev eller fagskoleutdanning innen brannsikkerhet.

Som svar blir nå kontroll trukket frem som eneste løsning. Men mer kontroll uten at dette følges opp med mer kompetanse er ikke bærekraftig. Det vil føre til mindre forståelse mellom de forskjellige aktørene, og feil vil fortsatt forbli uoppdaget. Det blir heller ikke flere fagutdannede i byggebransjen når viktige fag som brannsikkerhet ikke har egne utdanningsløp.

Sammenlignet med for eksempel elektrofaget der det stilles krav til kompetanse hos prosjekterende, installatør og montør, så finnes ikke samme helhetlige opplegg for brannfaget. Det er vanskelig å se for seg at kompetansen i elektrofaget kan erstattes med et kontrollregime.

Nye fagretninger og regelendringer

En løsning kan være å etablere nye fagretninger med spesialisering innen brannsikkerhet på yrkesfagnivå. Særlig aktuelt er «Passiv brannsikring» og «Slokkesystemer» med utspring fra bygg og anleggsteknikk, samt «Branntekniske installasjoner» med utspring fra elektro og datateknologi. Fagskoleutdanningen i landet bør følge med og etablere de samme fag.

Videre bør det gjennomføres flere regelendringer slik at det stilles krav til brannteknisk kompetanse for både nybygg og innen rehabilitering, ombygging og tilbygg (ROT-markedet). For å kunne gjennomføre dette må det etableres overgangsordninger slik at bransjen kan tilpasse seg nye utdanninger og nye regler over tid.

Brannsikkerhet er for viktig til at det kan være så tilfeldig som i dag. Løsningen er – ikke overraskende – mer kompetanse og mer kunnskap.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.

Leserinnlegget sto først på trykk i bygg.no.

Powered by Labrador CMS