Nymotens Reodor Felgen slukker brann

Det er over 1800 utrykninger til pipebrann i Norge hvert år, og tallet øker stadig. Ingolf M. Stokkeland håper at en lekende enkel idé vil redusere dette tallet betraktelig. Oppfinneren er ingen branningeniør og har ingen brannfaglig bakgrunn, men dette har ikke vært til hinder for idéen, som både brannvesen og forsikringsselskapene gir stående applaus og heier på fremover.

Publisert Sist oppdatert
Ingolf M. Stokkeland er gründeren bak selskapet Safi AS
Ingolf M. Stokkeland er gründeren bak selskapet Safi AS

Ingolf M. Stokkeland vokste opp på Ålgård i Rogaland med en bestefar som var en god gammeldags oppfinner. Bestefaren jobbet i en sykkelfabrikk og fant opp en effektiviserende måte å bygge sykler på. Men kreativiteten stoppet ikke når klokka slo fire og arbeidsdagen var over. På fritiden satt bestefaren i en kjeller og stoppet ut dyr, samt jobbet med ulike nyskapninger.

Selv satt Ingolf som barn, ofte på gulvet i hobbykjelleren til bestefar og skrudde og satt sammen ulike deler han fant i skuffer og skap for å lage egne innovasjoner og brukbare ting.

 - Jeg kan nok takke bestefar for at jeg i dag selv er oppfinner og gründer sier Stokkeland til Brennaktuelt.

For inn i voksen alder har interessen for nyskapning og innovasjon fortsatt. Idéen om å finne en måte å stoppe pipebrann på, datt tilfeldig inn i hodet hans en dag han satt på hytta og så på jegertv’n, det vil si peisen. Men før han drar oss gjennom historien til innovasjonen presiserer han med et smil:

- Den brannfaglige terminologien er riktignok «sotbrann» og ikke «pipebrann».

Vi blir enige om å bruke begrepet pipebrann, som anses å være et mer selvforklarende begrep for de uten brannfaglig bakgrunn.

Det kan da ikke være så komplisert å få satt en stoppe for dette problemet?

Ingolf M. Stokkeland

Enkel løsning på en ofte glemt fare

Tilbake til hytta og flammene som danset i peisen og som fikk Ingolf til å tenke:

Tor Eriksen, tidligere Brannmester.
Tor Eriksen, tidligere Brannmester.

- Hvorfor har ingen utviklet et brannsikringsprodukt som ville forhindre og umiddelbart stoppe en potensiell pipebrann?

- Det kan da ikke være så komplisert å få satt en stoppe for dette problemet?

Deretter satte Ingolf i gang med å eksperimentere med en provisoriske pipe fylt med høy, en matboks og ved stjålet fra naboen.

En lynkjapp revolusjon

Overraskende kjapt kom idéen til Ingolf, så enkel at han ikke kunne fatte hvorfor dette ikke var gjort før. Resultatet ble en automatiske pipebrannslukker. En liten mekanisk enhet på 13 cm, med en sender og en varslingsenhet som stopper brann på sekunder. Et produkt Ingolf mener er en investering som gir folk en økt trygghet både hjemme og på hytta.

Og investeringen i trygghet, trigget også ulike investorer og samarbeidspartnere, som ønsket å være med på utviklingen. På denne imponerende lista står både forsikringsselskap, Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge, Jøtul, RISE og Sintef blant flere.

Produktet er tilpasset norske forhold, men produktet er fortsatt i utvikling og på sikt ønsker gründeren å utvikle det automatisk pipebrannslukningssystem slik at det er tilpasset andre europeiske land.

- Høye strømpriser har ført til at stadig flere benytter vedfyring som varmekilde. Dette gjør at antallet tilfeller av pipebrann øker, også i andre europeiske land. Det er omtrent 2,5 millioner piper i Norge, nesten 5 millioner piper i Sverige og om lag 2 millioner piper i Finland. Og SaFi sitt produkt er det eneste i markedet som varsler om branntilløp og slokker pipebrannen automatisk, forteller Ingolf.

- Pipebrann er ofte en skjult og glemt fare blant folk. Og dette produktet er tenkt utviklet slik at det kan innlemmes direkte mot alarmsentraler slik som brannvarslere og sensorer fungerer i dag for å sikre hjem, eiendeler og mennesker.

Utrykninger til pipebrann i Norge 2017 - 2022.
Utrykninger til pipebrann i Norge 2017 - 2022.

Tidlig varsling hindrer brann

Tor Eriksen er pensjonert brannmester og kom i kontakt med Ingolf gjennom en kontakt i Innovasjon Norge, noe som førte til at de to begynte å jobbe sammen rundt idéen.

- Ingolf ville vise meg patentet og jeg synes det var et veldig interessant produkt. Jeg hadde kontakter innad i brannvesenet og min oppgave var blant annet å finne ut om dette produktet kunne gjøre det vi ønsket at det skulle gjøre, sier Eriksen.

- Etter hvert som produktet utviklet seg, så tok Ingolf og jeg med stålpipa i bilen til NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Trondheim, for å få dem til å gjøre grundige vitenskapelige tester. Dessuten var det fint å få noen andre enn oss til å se på produktet med nye øyne, forteller Eriksen.

- På NTNU kjørte de 7-8 fullskala tester, og rapporten som ble skrevet i etterkant bekreftet det vi håpet på: at dette er et godt produkt.

- Det var vi selvsagt veldig fornøyde med.

Vi så en utvikling i pipebranner under pandemien da mange var hjemme og det ble fyrt mye mer med ved.

Mads Notkevich

- Hvorfor mener du som tidligere brannmester at dette er et viktig produkt?

- Pipebrannslukkeren er en billig investering om man oppnår det som er hensikten; altså slukke før brannen utvikler seg, og dermed spare huseier både for renovering og at ting blir ødelagt.

- En pipebrann som ikke blir oppdaget utvikler etter hvert så høye temperaturer at det kan føre til at pipa blir ødelagt. En stålpipe tåler 800 grader og hvis temperaturen stiger over dette så vil pipen krakelere, noe som kan bli veldig dyrt for huseier.

- Hele tanken med pipebrannslukkeren er å være til stede når man får en uønsket temperaturøkningen i pipa, ved at den gir beskjed til huseier gjennom en varsling på mobilen, slik at huseier rekker å ringe brannvesenet og de kan komme på et tidligere tidspunkt, og før noe blir ødelagt.

Mads Notkevich er administrerende direktør i Balder Forsikring
Mads Notkevich er administrerende direktør i Balder Forsikring

Fra forsikring sin side

Balder Forsikring i Oslo kom i kontakt med Ingolf gjennom et etablererkurs, og de fattet nokså raskt interesse for hverandre.

- Vi hadde ikke hørt om produktet før vi møttes, men teknologien Safi representerte ønsket vi å sjekke ut nærmere, sier Mads Notkevich, som er administrerende direktør i Balder Forsikring.

Forsikringsbransjen har mellom 1000 og 1600 pipebranner årlig og det gir store skadeutbetalinger for kunder og ikke minst er det kjedelig for kunden å oppleve en pipebrann.

- Er det mange forsikringssaker årlig der pipebrann er involvert?

- Vi så en utvikling i pipebranner under pandemien da mange var hjemme og det ble fyrt mye mer med ved. 

- Hvorfor valgte Balder Forsikring å bli partner i utviklingen av pipebrannslukkeren? 

- Vi ser etter samarbeidspartnere som kan bidra til at vi kan levere mest mulig lønnsom butikk og for oss er det viktig å ta bort elementer som kan gi store skadeutbetalinger og SaFi, sammen med en annen leverandør på sikkerhetsprodukter, vil kunne bidra med det, forklarer Notkevich.

 - Hvorfor mener forsikring at dette er en idé det verdt å satse på? 

- Det betyr først og fremst at kundene vil føle på trygghet, men også at ved en hendelse så vil kunde slippe ubehaget en pipebrann medfører, avslutter han.

Pipebrannslukkeren er enklere å montere enn en røykvarsler.

Ingolf M. Stokkeland

Enkel logikk

Alle stålpiper som utsettes for pipebrann må byttes ut. Denne pipebrannslukkeren er utviklet spesielt for å slukke pipebrann i stålpiper før skaden oppstår. Men det skal også presiseres at Safi i tillegg har en egen modell for ettermontering på skorsteiner. Dette er en billig forsikring mot en kostbar renovering, og er et produkt forsikringsselskapene er glade for. 

- Produktet fungerer ikke som en komfyrvakt, forteller Ingolf.

- Du trenger ikke evakuere huset , men bør stenge trekket i ovnen/peisen og ringe 110.

Den automatiske brannslukkeren er en mekanisk enhet uten behov for elektronikk eller batteri. Den løser seg ut ved antenning av pipebrann. Varslende enhet er elektronisk og kommuniserer med varslingsenheten, som utløser et lydsignal i huset og et varsel på huseiers mobiltelefon.

- Og det beste av alt: pipebrannslukkeren er enklere å montere enn en røykvarsler. Den kan festes til skorsteinen med kun en magnet og dobbeltsidig tape, avslutter Ingolf.

Powered by Labrador CMS