Trysil kommune har ilagt bruksforbud med øyeblikkelig virkning for leilighetsbygget Pernup i sentrum. Kommunen mener bygget er livsfarlig på grunn av dårlig brannsikring.
Trysil kommune har ilagt bruksforbud med øyeblikkelig virkning for leilighetsbygget Pernup i sentrum. Kommunen mener bygget er livsfarlig på grunn av dårlig brannsikring.

Nytt brannfarlig leilighetsbygg har tvunget beboere ut av sine hjem

I går ila Trysil kommune bruksforbud av et leilighetsbygg i sentrum på grunn av dårlig brannsikring. Dette er konklusjonen etter å ha gjennomgått dokumentasjon, bekymringsmeldinger, plasstilsynsrapport fra brannvesenet og rapport fra brannfaglig rådgiver i Firesafe AS. Varslingen til beboerne kom såpass sent i går kveld, slik at de fikk likevel lov til å bo der over natta.

Publisert Sist oppdatert

Trysil kommune har vurdert at brannsikkerheten i bygget med 18 leiligheter er så dårlig at det er farlig å bo der. Ordfører Erik Sletten (Sp) sa til NTB i går kveld at det ikke betydde at folk måtte ut av bygget umiddelbart.

– Det skal skje så snart det er praktisk mulig, sa han.

Forbudet er fattet på bakgrunn av dokumentasjon, bekymringsmeldinger, plasstilsynsrapport fra brannvesenet og rapport fra brannfaglig rådgiver i Firesafe AS, heter det i en pressemelding fra kommunen.

– Summen av alle avdekte avvik utgjør både en overhengende fare for tap av liv og unormalt store materielle konsekvenser dersom det oppstår brann i byggverket, skriver Midt-Hedmark brann- og redningsvesen i et brev til kommunen.

Bruksforbud

Siden brevet med bruksforbudet ble sendt ut digitalt etter kontortid, og kommunen mener det haster med å få folk ut, gikk avdelingslederen selv ut for å banke på alle dører for å sikre at informasjonen kom raskt fram til alle.

– De fleste av dem vi har snakket med så langt, tar det pent, sier leder i bygg- og geodataavdelingen Rune Møller Poulsen til NTB etter at han hadde varslet om lag halvparten av beboerne mandag kveld.

– Vi har også varslet boligsameiet, som har vært kjent med bekymringsmeldingene, og regner med at beboerne vil kontakte hverandre så fort noen åpner brevet. Vi tror ikke bruksforbudet kommer som noen bombe, men for sikkerhets skyld går jeg bortom alle, sier Poulsen i en pressemelding fra kommunen.

Kommunen ser at beboerne i Pernup, som bygget heter, kan få praktiske problemer med å finne seg et nytt sted å bo på så kort varsel, men tar ikke sjansen på å vente.

– Med den dokumentasjonen vi sitter på, kan ikke vi som kommune ta ansvaret for at det bor folk der lenger. Derfor er forbudet innført med øyeblikkelig virkning, og vi håper folk kommer seg fort ut, sier Poulsen.

Setter opp hjelpeapparat

Fra tirsdag morgen vil kommunen få satt opp et hjelpeapparat som både skal bidra til å finne steder folk kan flytte til, og som skal hjelpe til med selve flyttingen.

Kommunen har vurdert situasjonen slik at det ikke er nødvendig med en egen brannvakt på stedet natt til tirsdag.

- Dersom noen er blitt skremt av at kommunen omtaler bygget som svært brannfarlig og en fare for liv og helse og vil ut allerede mandag kveld, vil kommunen ha en dialog med dem om det, sier ordfører Erik Sletten (Sp).

– Vi begynte i dag å se på alternative bosteder og vil fortsette med det fra klokken 8 i morgen tidlig, sa ordføreren til NTB i går kveld.

Kommunen ble bekymret

Kommunen og brannvesenet var på plasstilsyn på Pernup 26. oktober. Konklusjonen da var at «utførelsen ikke var i samsvar med brannkonseptet eller tilhørende dokumenter». Det førte til bekymring hos kommunen, men det ble forutsatt at direktevarsling og sprinkleranlegget fungerte.

Boligsameiet engasjerte firmaet Firesafe AS til å se på brannsikkerheten. I deres rapport går det fram at bygget har til dels grunnleggende og store branntekniske feil og mangler. Samlet sett gjør dette personsikkerhetsnivået vesentlig lavere enn hva minimumskravene i Byggteknisk forskrift angir.

– Det er ikke funnet bevist at brannkonseptet er fulgt eller forsøksvis fulgt, heter det.

Kommunen skal nå utrede saken og blant annet vurdere å trekke ferdigattesten tilbake.

– Vi har bedt om bistand fra Norconsult. Før rapporten fra dem foreligger, vil vi ikke kommentere saken ytterligere. Vi har en reell bekymring for brannsikkerheten og følgelig beboernes liv og helse, og måtte derfor handle nå, sier Paulsen.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS