Brannstige uten ryggbøyle kan brukes på på vindu opptil 5 meter over bakken. Brannstiger med ryggbøyle kan brukes på vindu som er opptil 7,5 meter over bakken. Med mindre stigen har flammeskjerm skal den ikke monteres nærmere enn to meter fra vinduet til etasjen under. Dette pga dersom det brenner i etasjen under vil varmen fra vinduet gjøre det umulig å benytte stigen om den er plassert for nært.
Brannstige uten ryggbøyle kan brukes på på vindu opptil 5 meter over bakken. Brannstiger med ryggbøyle kan brukes på vindu som er opptil 7,5 meter over bakken. Med mindre stigen har flammeskjerm skal den ikke monteres nærmere enn to meter fra vinduet til etasjen under. Dette pga dersom det brenner i etasjen under vil varmen fra vinduet gjøre det umulig å benytte stigen om den er plassert for nært.

God påske! Gjør den tryggest mulig!

Leserinnlegg: Påsken står rett rundt hjørnet. Hyggelige sammenkomster med familie og venner, noe godt å spise med dertil egnede drikkevarer. Barn, skigåing, grilling og alt som er hyggelig er en selvfølge i påsken. Vi skal ha det kjempefint og trygt, alle sammen. Dessverre er det slik at det ikke alltid er trygt. Vi vet at brannfaren øker i påsken og da spesielt på hytter, campingvogner, og i bobiler.

Publisert Sist oppdatert

Mange av hytteobjektene i landet har dårlig eller ingen varsling om det skulle begynne å brenne. I tillegg ser vi at det også er mangel på fluktveier som fungerer til enhver tid. Mange hytter er trange og har dårlig plass. Det betyr at vi blir tettere på hverandre de dagene vi er på hytta. Dette kan igjen bety at det kan bli trangt og nesten ufremkommelig til nærmeste fluktvei i en kritisk situasjon.

I tillegg har vi utfordringer på hytta, med mye snø som kan sperre for nødutgangen slik at vi ikke får den tilstrekkelig åpen for rømning når vi trenger det. I dette innlegget skal vi ta for oss en del viktige ting som vi bør se på og forberede oss på når vi skal på hytta.

Hytte/hus på ett plan

Har du hytte eller bolig på én etasje der dere oppholder dere hele døgnet, så er det bare krav om én utgang rett ut på bakkeplan. Men det stilles krav om at utgangen skal kunne åpnes på en sikker måte slik at alle som befinner seg i hytta/huset skal kunne rømme objektet sikkert.

Dette betyr at veien inne i objektet skal være ryddig uten hindringer og at veien er tilpasset antall mennesker som befinner seg der. Videre betyr det at veien utenfor objektet skal være sikker å bevege seg på, og føre til et sikkert sted. Med andre ord skal denne være ryddet for snø og andre hindringer, samt være strødd slik at alle kan bevege seg sikkert frem til et sikkert sted.

Det er veldig viktig at man måker snø på utsiden av vindu/dør og at sikker vei må føre til sikker plass. Alle utganger som kan åpnes og brukes som nødutgang må være fri for hindringer både på innsiden og utsiden.

Takras

Vi ser ofte at det ikke måkes tilstrekkelig fra tak. Det er svært viktig at snøen også fjernes fra taket slik at den ikke raser ned og vanskeliggjør en åpning av dør/vindu. Dette kan i verste fall bety død.

Har du flere etasjer/plan, kjeller og/eller loftstue skal du ha alternative rømningsveier i tillegg til hoved rømningsvei.

Det skal være mulig å rømme fra alle steder der det oppholder seg mennesker. Men også her er det selvsagt meget viktig at alle rømningsveier er sikre. Bruker du vindu som rømningsvei er det viktig å huske at vinduet må være stort nok for å brukes som rømningsvei. Det er regelbestemte minstekrav til slike vindu.

Uansett hvor du er så er det veldig viktig at rømningsvei fungerer som forutsatt, det gjelder både inne i objektet og utenfor.

Rømningsvei:

Vindu

Vindu kan brukes som alternativ rømningsvei dersom det er mindre enn fem meter fra bakken, og vinduet er minst 0,5 meter bredt og minst 0,6 meter høyt. Bredde og høyde skal utgjøre minst 1,5 meter til sammen.

Alternativ rømningsvei bør ikke være takvindu.

For hver etasje skal det finnes ett rømningsvind i annet hvert rom.

Skal du bo på hotell i påsken?

Markeringsskilt plasseres over alle utganger til og i rømningsvei.
Markeringsskilt plasseres over alle utganger til og i rømningsvei.

Alle hoteller skal ha tydelige oppmerkede rømningsveier. Dette gjøres ved å skilte veiene med grønne skilt som forteller hvor nærmeste rømningsvei er. I tillegg skal det på hvert overnattingsrom/oppholdsrom være oppslag som forteller hvor du er og nærmeste rømningsvei. Slike oppslag skal være tydelig slik at alle kan se disse.

Det anmodes på det aller sterkeste om at alle som bor på hotell/overnattingssted setter seg grundig inn i disse oppslag, det vil bedre mulighetene for en effektiv rømning om noe skulle skje. Det er viktig at heis ikke brukes.
Det anmodes på det aller sterkeste om at alle som bor på hotell/overnattingssted setter seg grundig inn i disse oppslag, det vil bedre mulighetene for en effektiv rømning om noe skulle skje. Det er viktig at heis ikke brukes.
Trappemerking.
Trappemerking.

Planlegger du campingferie?

Her er noen sikkerhetsregler du bør sjekke i din egen vogn:

Linjemerking er egnet i rom med røyk.
Linjemerking er egnet i rom med røyk.

- Følg de sikkerhetsreglene som du får ved innsjekkingen. Det er meget viktig å følge avstandsreguleringen som gjelder.

- Sjekk om røykvarsleren i vogna virker. Hvis ikke; bytt batteri og få den til å virke eller kjøp ny.

- Har du brannslokkingsapparat i vogna? Alle campingvogner skal ha brannslokkingsapparat om bord. Apparatet skal virke. Nåla skal være på det grønne feltet. Kontroller at apparatet har «flytende» pulver ved å legge det til øret mens du vender dette opp og ned. Da vil du høre om pulveret «flyter eller renner». Hvis ikke; prøv å riste det noen ganger til du får flyt i pulveret. Nytter ikke dette så enten kjøp nytt eller bring det til kompetent verksted.

Unngå gasslekkasje:

Bruk og oppbevaring av gass krever at man er forsiktig. Sørg alltid for å kontrollere at utstyret er montert slik at det ikke skades eller løsner når du kjører. Sjekk også slanger, rør og koblinger regelmessig, slik at du unngår lekkasje. Husk at propanslanger skal byttes. Det står stemplet/skrevet på slangen intervallene for bytting. Det er viktig at man overholder disse intervaller, men det er ikke nok. Kontroller slangene, de kan bli stive og/eller morkne etter hvert som tiden går. Bytt slike slanger straks uten å ta hensyn til det som er påskrevet slangen. Les bruksanvisningen nøye før du bytter gassflaske.

- For eldre campingvogner og bobiler er det kjent at for eksempel kjøleskapets koblinger, kan ha et større slikt problem. Det er også et kjent problem at munnstykket på gamle flasker blir tett med tiden, noe som fører til at gassen ikke forbrennes fullt ut. Dette kan resultere i at det oppstår kulloksid (CO) som er en meget giftig og brannfarlig gass. CO kan ta livet av mennesker på 2 – 3 åndedrag og denne gassen merker du ikke. Derfor ber jeg om at du sørger for at en fagmann kontrollerer kjøleskapet og andre koblinger før du legger ut på en ferie.

Ingen ild i teltet!

Et telt overtennes meget raskt og ilden kan avgi mange giftige gasser. Derfor må du ALDRI ha åpen flamme i teltet eller forteltet. Kokeapparat, grill eller lignende må ikke stå nærmere teltduken enn én meter. Husk også på at du ikke må fylle på brensel på kokeapparatet før du er sikker på at brenneren er helt kald. Er det varme i brenneren eller at temperaturen er høy nok i brenneren, kan brenselet flamme opp mens du fyller.

En god regel er å ha en skarp kniv i nærheten der du fyller, dersom det flammer opp kan du skjære i stykker teltduken å komme deg ut umiddelbart. Sørg også for at det er kun én person i teltet når fylling pågår, men aller helst gjør dette med fylling utenfor teltet.

Grillens negative sider

Det er ofte man ser at grillen står veldig nært campingvognen/bobilen eller teltet. Det er viktig å huske at grillen får svært høy temperatur og kan derfor antenne både det som står ved siden av grillen og underlaget. Bruker du tennvæske så vær forsiktig. Ikke bruk tennvæske på varm grill. Da kan den plutselig flamme opp.

Engangsgrill

Vær ekstra påpasselig når du skal plassere en engangsgrill. Slike griller kan veldig lett antenne underlaget, og barbeinte personer kan da lett få brannskader hvis de tråkker der grillen har stått. Pass også på at engangsgrillen er helt slokket og helt avkjølt før den kastes og kast den på steder som er merket at slike griller kan kastes.

2. grads forbrenning

Skaden ligger dypere ned i huden. Rødt, smertefullt og blemmer i huden. Typisk for varme væsker.

Elektriske anlegg og elektriske produkter.

Elektriske anlegg og feil bruk av elektrisk produkter er den mest vanlige brannårsaken i Norge. For å redusere brannrisikoen i campingvogna, bobilen eller hytta/huset må du derfor sørge for at elektrisk anlegg og elektrisk utstyr er forskriftsmessig installert og blir brukt slik det er beregnet for. Kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold bør være gjennomført før ferieturen starter. Sett deg også nøye inn i campingplassens regler for tilkopling og bruk av strøm.

Noen enkle campingråd:

- Oppbevar fyrstikker og lightere utilgjengelig for barn.

- Monter røykvarsler /sjekk røykvarsler i campingvogna/bobilen/hytta/huset

- Kast brannfarlig avfall, eks. tomme tennvæskebeholdere, brukt grillutstyr, engangsgriller osv på anviste plasser.

- På en campingplass må avstanden som gjelder for campingplassen overholdes. Bruk informasjonen du får fra innsjekkingen.

- Sørg for at koplinger til kjøleskap og andre koplinger samt gassflaskens munnstykke kontrolleres og at hovedventilen fungerer.

- Sjekk at den elektriske installasjonen ikke er skadet. Det gjelder både om 220 volt og 12 volt ledninger er skadet.

- Sjekk at alle elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte. Apparater beregnet for innebruk må ikke brukes utendørs.

- Det skal være en brannverninstruks på campingplassen. Sett deg inn i denne.

Til slutt ønsker jeg alle dere en riktig god og ulykkesfri påske. Kos dere masse, men husk at vi alle er glad i dere så vær forsiktig.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget er forfatterens egne.

Powered by Labrador CMS