Administrerende direktør i Kebony, Norman Willemsen.
Administrerende direktør i Kebony, Norman Willemsen.

"Upresis brannsynsing fra Arnstein Fedøy"

Arnstein Fedøys omtale av egenskapene til Kebony er feil! Temaet er svært viktig og debatten må preges av fakta. Her er en oppklaring, skriver Norman Willemsen i Kebony.

Publisert Sist oppdatert

I innlegget til Arnstein Fedøy i Brennaktuelt 10. august d.å., beskrives Kebony på en upresis måte som kan skape misforståelser, og det antydes at Kebony inneholder en brennbar alkohol.

Furfurylalkohol (FA) er helt riktig en biobasert væske som er brennbar. Det er også riktig at FA kan brukes som tilsetning til rakettdrivstoff. Det som imidlertid ikke må misforstås er at Kebony-produkter inneholder furfurylalkohol i væskeform og inneholder derfor ikke en væske med flammepunkt på 60 °C.

FA kan polymeriseres til en furan-polymer. Kebony sin prosess tar utgangspunkt i en impregneringsvæske som inneholder FA i blanding med vann. Når blandingen er impregnert i trevirket blir materialet overført til et nytt prosesstrinn hvor materialene varmes opp til ca 100 °C. FA monomeren polymeriseres da til faststoff og vannet fordamper. Resultatet er et tørket treprodukt med forbedrede egenskaper som hardhet, dimensjonsstabilitet og råte motstand.

Brannegenskapene er i liten grad endret på grunn av furanpolymeren som er tilsatt. I utviklingsfasen av Kebony ble ulike treslag behandlet med furan polymer testet i laboratorium etter ISO 5660 for å sammenligne behandlet med ubehandlet. Konklusjonen fra dette var at Kebony ikke fikk vesentlig endrede egenskaper med hensyn til brann, hverken positivt eller negativt. Egenskapene var først og fremst knyttet til treslag og densitet og ikke behandlingen.

Det er også blitt stilt spørsmål ved hvordan brannegenskapene faktisk er og om det er riktig å klassifisere materialene etter tabellverdier i EN 14915. Samtidig er vi gjort kjent med usikkerheten av hvordan standarden skal tolkes på dette området og har satt i gang testing i henhold til EN 13501.

Bruk av tre i bygg har mange fordeler, men tre vil alltid være et brennbart materiale. Dette tas det hensyn til ved bruk av tre, og sikkerheten ved trebygg er i utgangspunktet godt ivaretatt.

Brannen i Lone er fremdeles under etterforsking og vi regner med at både brannårsak og brannforløp blir gjort rede for og ønsker ikke å spekulere rundt dette. Vi ønsker å opplyse saken på beste måte og inviterer til et godt samarbeid med brannfarlig ekspertise, og vil bistå myndigheter og etterforskere med teknisk informasjon.

Her kan du lese innlegget til Arnstein Fedøy:

https://www.brennaktuelt.no/bergen-bfo-boligblokkbrann/er-det-rusmisbrukerne-som-skal-klandres/110267

Powered by Labrador CMS