Gjør omfattende tilsyn med behandlet utvendig trekledning

Det har tidligere blitt oppdaget at enkelte royalbehandlede produkter har vært feilmerket som klasse D når de egentlig skulle vært merket med klasse E. Nå vil DiBK føre markedstilsyn med en rekke produkter av typen utvendig behandlet trekledning, og en rekke produsenter og distributører blir i disse dager kontaktet av direktoratet.

Publisert

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) vil ha større oppmerksomhet rundt viktigheten av riktig produktmerking og samtidig avdekke eventuelle feilmerkinger, og fører nå markedstilsyn med en rekke produkter av typen utvendig behandlet trekledning. Til sammen 70 produsenter og distributører blir i disse dager kontaktet. Tilsynet omfatter dokumentasjonskontroller og testing av utvalgte produkter.

Krav til egenskaper

Gjennom tilsynet blir det undersøkt om behandlet trekledning til utvendig bruk, som merket med oppgitt ytelse Euroklasse D (brann), har de de egenskapene som kreves. - Vi ønsker med dette å sette søkelys på viktigheten av å merke produkter korrekt. Dette handler om brannsikkerhet, og at byggebransjen og forbrukerne skal kunne foreta opplyste valg. Et produkt som blir merket med en lavere ytelse enn Euroklasse D, kan også brukes i enkelte byggverk, så lenge det gjennomføres en analyse og påfølgende tiltak for at byggverket skal være sikkert for de som bor eller arbeider der, sier direktør Per-Arne Horne i en pressemelding fra DiBK.

Feilmerking og tilsyn

Brannegenskaper til bordkledning skal være merket på en skala fra A-F hvor A1 er materialer som er helt ubrennbare, og F kan være svært brennbare materialer. Det har tidligere blitt oppdaget at enkelte royalbehandlede produkter har vært feilmerket som klasse D, når de egentlig skulle vært merket med klasse E. I denne tilsynskampanjen testes et større omfang av forskjellige typer behandlet trekledning. - Vi ser behov for å øke kunnskapen på dette området og redusere usikkerhet i bransjen knyttet til regelverket. Dette har blitt ytterligere aktualisert etter storbrannen i Arna i Bergen, der det var brukt en annen type behandlet trekledning, sier Per-Arne Horne. I første omgang ber direktoratet om produktdokumentasjon. I etterkant vil enkelte produkter bli valgt ut for testing. Formålet med testingen er å kontrollere at produktenes ytelser stemmer med de oppgitte ytelser i ytelseserklæringen. Testene gjennomføres av et uavhengig teknisk kontrollorgan, men bekostes av direktoratet.

Krav til dokumentasjon

Produsentene har ansvaret for å følge krav til dokumentasjon og testing av egenskapene til byggevarer. Dokumentasjonen kan leveres enten i papirformat sammen med produktet eller være tilgjengelig på produsentens nettside. DiBK er delegert ansvar som markedstilsynsmyndighet for byggevarer, og kan føre tilsyn med at produktinformasjonen er riktig. For å kunne oppfylle kravene til blant annet brannsikkerhet i byggteknisk forskrift (TEK17), er den som prosjekterer avhengig av korrekt informasjon om byggevarene som benyttes. Selve merkingen av byggevarene er ikke regulert gjennom TEK17, men i forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK). Kravene til de ulike byggevarene, samt krav til testing, følger av harmoniserte europeiske standarder. Disse vedtas av EU-kommisjonen.

Kilde: DiBK

Powered by Labrador CMS