Bilde av Smedatunet fra sjøsiden. Her ser vi 16 av de 20 leilighetene.
Bilde av Smedatunet fra sjøsiden. Her ser vi 16 av de 20 leilighetene.

Sameiet har kjempet i 10 år for en bedre brannsikkerhet og mener kommunen nå må ta ansvar

Debatt: Manglende rømningsmuligheter fra soverom på hemsen gjør at brannkonseptet til leilighetskomplekset Smedatunet er svært tvilsomt. Den måten Stavanger kommune har håndtert byggesaksbehandlingen på, mener beboerne er fullstendig uakseptabel. Konflikten mellom beboerne og kommunen har likhetstrekk med saken i Trysil i midten av november, der beboere i et leilighetsbygg fikk et umiddelbart bruksforbud på bakgrunn av dårlig brannsikring.

Publisert Sist oppdatert

Smedatunet brannkonsept:

1. Smedatunet sameie består av 20 leiligheter, derav åtte leiligheter med manglende rømningsmuligheter fra soverom på hems.

2. Vikevåg ligger i tidligere Rennesøy kommune, 20 min. kjøretur via to undersjøiske tuneller.

3. TEK97, VTEK97 4. utgave.

4. Brannprosjektering av SWECO.

5. Igangsettelsestillatelse gitt 15.11.2010.

6. Brannkonsept datert 25.11.2010 – etter at kommunen har gitt igangsettelsestillatelse.

7. Leilighetene dette gjelder har åpen stue/kjøkken/hems-løsning med intern trapp. Sprinklerdysene står 5-6 m over gulv og løses ikke ut før 68oC.

I tre av toppleilighetene er det installert takvindu som rømningsvindu. Slike rømningsvindu er normalt ikke en akseptert løsning ifølge VTEK97 4. utgave.

Vi refererer til artikkel; "Leilighetene er null verdt" fra tv2.no i midten av november, der et leilighetsbygg i Trysil kommune blir omtalt på bakgrunn av et dårlig brannkonsept som har gjort at leilighetene er null verdt. Leilighetene er per nå umulig for beboerne å selge siden de ikke innehar en gyldig brukstillatelse. (https://www.tv2.no/a/14365056/).

Saken i Trysil er veldig lik vår sak i Smedatunet. Det er etablert et brannkonsept hvor ansvarlig søker hevder å ha levert "dokumentasjon" på at gjeldene forskrifter er oppfylt. Kommunen har utstedt ferdigattester. (Se mer om dette i faktabokser angående vårt brannkonsept.)

Vi har i over 10 år jobbet for å få rettet opp diverse feil. Vi opplever at både brannprosjekterende foretak SWECO og Stavanger kommune (tidligere Rennesøy kommune), vrir seg unna ansvaret sitt. Leilighetskomplekset er basert på et brannkonsept med hele 7 fravik fra byggeforskriftene, og fravik omhandler «Manglende rømningsmuligheter fra soverom på hems». Vi har ingen reell mulighet for å rømme dersom det oppstår en brann. Leilighetene er rene brannfeller. Og vi frykter konsekvensene av en mulig brann.

Vi har fått støtte av Rogaland Brann og Redning IKS som ikke kan gjøre noe, da det er byggesak som er ansvarlig for byggesaksbehandling. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) mener at manglende rømningsmulighet krever dispensasjon fra TEK97 § 7-27. ”Det kreves verifikasjon og dokumentasjon på valgte løsning som grunnlag for dispensasjonen.”, skriver DiBK i en e-post til oss.

Vi skal reddes av to sprinklerdyser som står under tak. De løses ikke ut før temperatur under tak når 68oC. Vil sprinklerdysene øke tilgjengelig tid til rømning? Vårt svar er Nei!

Audun Håland

De to sprinklerdysene under skråtaket i stuen løses ikke ut før temperatur når 68oC. Styret i sameiet har rapporter fra Norsk Brannteknisk Laboratorium/SINTEF som tydelig viser at sprinkleranlegg som kompenserende tiltak, ikke fungerer i rom med stor takhøyde.
De to sprinklerdysene under skråtaket i stuen løses ikke ut før temperatur når 68oC. Styret i sameiet har rapporter fra Norsk Brannteknisk Laboratorium/SINTEF som tydelig viser at sprinkleranlegg som kompenserende tiltak, ikke fungerer i rom med stor takhøyde.

Behandlet politisk

Saken er behandlet i politisk organ i kommunen, og saken er anket både til Statsforvalter og Sivilombudsmannen. Ingen kan hjelpe oss. Ingen av disse organene går inn i sakens kjerne – de har heller ingen kompetanse for å vurdere den tekniskes løsningen. Det eneste som vurdert er om kommunen har mottatt såkalt «dokumentasjon/kontrollerklæring» på at alt er ok. Det stilles ingen spørsmål til utbyggers dokumentasjon. Alt som oversendes fra de med «ansvarsrett» blir akseptert. Branningeniør etablerte konseptet og samme branningeniør sendte kontrollerklæring til kommunen med beskjed om at alt var ok.

Vi har stilt b.l.a. følgende spørsmål til brannprosjekterende uten å få svar:

  • Hvilke brannscenario gir økt tid til rømning med denne løsningen?
  • Hvilke analyser er lagt til grunn?
  • Hvor er dokumentasjonen på at løsningen er like god som preaksepterte løsning?
  • Hvor er balkongene/adkomstbalkongene vi skal fire oss ned til?
  • Hvor er godkjenningen fra stedlig brannvesen om brannvesenets medvirkning, ref. TEK97/VTEK 97 4. utgave s 62? Rogaland Brann & Redning har ikke godkjent dette! Rogaland Brann & Redning har ingen stigebil i Vikevåg. Den må rekvireres fra Stavanger – 25 min kjøretid – der tuneller ofte er stengt!
Her ser vi de øverste soveromsvinduene på hemsen. I følge brannkonseptet skal det her være balkongen beboerne skal kunne fire seg ned til, men beboerne spør seg; hvor er disse?
Her ser vi de øverste soveromsvinduene på hemsen. I følge brannkonseptet skal det her være balkongen beboerne skal kunne fire seg ned til, men beboerne spør seg; hvor er disse?

Vi tror røykutvikling og farlige brenngasser vil være en trussel lenge før sprinklerdysene løses ut. Når de eventuelt løses ut så utvikles enda mer damp og farlige brenngasser. Løsningen er overhodet ikke dokumentert slik TEK 97/VTEK97 4. utgave krever. Vi har rapporter fra Norsk Brannteknisk Laboratorium/SINTEF som tydelig indikerer at sprinkleranlegg som kompenserende tiltak ikke fungerer i rom med stor takhøyde."

Audun Håland

Vurderte ikke uavhengig kontroll

Dette er Brit Rasmussen sin rømningsvei; altså gjennom et takvindu i skråtaket. Det samme gjelder én annen leilighet i sameiet.
Dette er Brit Rasmussen sin rømningsvei; altså gjennom et takvindu i skråtaket. Det samme gjelder én annen leilighet i sameiet.

Stavanger/Rennesøy kommune utførte ingen uavhengig kontroll. Selv om obligatorisk krav til uavhengig kontroll av prosjekteringen ikke kom før 1.1.2013 så pliktet kommunen i.h.h.t. SAK fra 2003 å vurdere uavhengig kontroll. Sitat fra veiledning: «Uavhengig kontroll skal benyttes i alle saker hvor dette er nødvendig for å kunne sikre en tilfredsstillende kontroll». Kommunen har i alle år nektet å svare på spørsmål angående saken. Stavanger kommune har en stående invitasjon fra oss til å komme på befaring.

Fakta om Fravik 7:

1. Manglende rømningsmulighet fra soverom på hems. Konseptet krever at det installeres balkonger eller atkomstbalkonger fra rømningsvindu fra soverom på hems. Slike balkonger finnes ikke.

2. Vi skal hentes ned ved hjelp av brannvesenets redningsmateriell. VTEK97 4. utgave krever aksept fra brannvesenet dersom brannvesenet skal være en del av redningen. Slik aksept foreligger ikke. Sitat fra konseptet: «Det kreves et vindu med rømningsmål fra loftsplan som skal ligge over balkong, slik at hvis man ikke kommer seg ned trappen, skal man kunne hentes ned fra dette, eventuelt fire seg ned til 2. etasje. Selv om balkonger ikke er planert terreng, og man kan risikere å bli liggende på terrassen etter hoppet, vil denne fungere som tilnærmet sikkert sted når boligene sprinkles, og brannvesenet når terrassene med stiger».

3. Som kompenserende tiltak er det installert sprinkleranlegg.

Brannkonseptet er datert 25.11.2010. Kommunen gav igangsettelsestillatelse for bygging 15.10.2010. Kommunen kan derfor ikke ha lest eller saksbehandlet konseptet. Det hører med til historien at tidligere Rennesøy kommune utstedte midlertidig brukstillatelse i 2011 selv om sprinkleranlegg, som skulle kompensere for hele 7 fravik fra byggeforskrifter, ikke var satt i drift. Vi bodde i disse leilighetene i lang tid uten at anlegget var satt i drift. Omsider fikk vi FG-godkjent sprinkleranlegget. Nå gjenstår fravik 7 «Manglende rømningsmuligheter fra soverom på hems.»

Kompetansen hos byggesaksbehandlere er her mangelfull, og useriøse branningeniører selger brannkonsepter til utbyggere for å bygge billigere. Det etableres altså konsepter som ikke er behørig dokumentert.

Skal vi la alle disse aktørene som utarbeider useriøse brannkonsepter få fortsette? Jeg nevner denne saken, og jeg nevner parkeringshuset ved Stavanger Lufthavn. Samme foretak har nemlig stått for vårt brannkonsept.

Vi har et system som ikke fungerer. Vår rettsikkerhet er satt på spill!

Powered by Labrador CMS