Her er en WES manuell-melder, med sirene og strobelys som gir ansatte mulighet til å varsle om brann og andre nødstilfeller utenfor Oslo storbylegevakt.
Her er en WES manuell-melder, med sirene og strobelys som gir ansatte mulighet til å varsle om brann og andre nødstilfeller utenfor Oslo storbylegevakt.

Har fokus på brannsikring i byggefasen av Oslo storbylegevakt

Det store byggeprosjektet Oslo storbylegevakt skal stå ferdig allerede neste år, og byggingen har kommet langt på vei. Brannsikkerhet under byggeprosessen står i høysetet hos entreprenøren. De har nå installert et nytt trådløst varslingssystem bestående av manuelle meldere, samt røykdetektorer som er laget for byggeplass og som tåler byggestøv. Enhetene er festet på en HMS tralle som enkelt kan flyttes rundt ved behov.

Publisert Sist oppdatert

Den nye Oslo storbylegevakt (OSBL) som bygges ved Akers sykehus skal erstatte dagens legevakt i sentrum, da den har for liten kapasitet og er i dårlig forfatning. Byggestart for OSBL var i mars 2020, og bygget skal stå ferdig i 2023. Byggherre Oslobygg KF og utbyggerne Omsorgsbygg og Skanska presiserer at de legger stor vekt på brannsikkerhet under byggeprosessen, og har i den anledning innstallert et nytt brannvarslingssystem.

Det nye midlertidige brann og evakueringsanlegg er nå i full drift under byygeprosessen. Med et 26.000 m2 stort areal og et tilstøtende underjordisk parkeringshus på rundt 4.400 m2, kan det oppstå mange potensielle brannfarer, noe den nylige brannen i Hemsedal er et tragisk og kostbart eksempel på.

Det har jo vært flere store branner på byggeplasser i Europa det siste året.

Sondre Zakariassen

Det nye varslingssystemet som Skanska omfavner, sier Norgem er det neste teknologiske skrittet inn i fremtiden for mobile brann- og evakueringssystemer. Brann og evakueringssystemet har både brannmelder med sirene, strobelys og ulykkesknapp, samt mulighet for en valgfri forsinkelse på utløst alarm for å hindre falske alarmer.

Systemet består av manuelle brannmeldere og røykdetektorer, samt en base/kontrollenhet med mulighet for sms-varsling. Enhetene er trådløse og kan plasseres som på Oslo storbylegevakt på HMS- tralle, (med førstehjelpsutstyr og brannslukker) som enkelt kan flyttes rundt ved behov. Man kan også feste eller henge enhetene direkte på vegg/ tak eller sponplater på en byggeplass.

Med systemet får man også et digitalt varslings- og kommunikasjonsplattform for nødsituasjoner gjennom en mobilapp. Andre fordeler er at systemet er gjenbrukbart og kan benyttes også på neste byggeprosjekt. Det kreves ingen kabling og systemet er kostnadsbesparende da det ikke krever noen driftskostnader.

Avgjørende sekunder

- Sekunder og minutter er avgjørende i alle brannforløp, for å hindre at brannen får utvikle seg, sier Sondre Zakariassen som er produktsjef i Norgem A/S.

- Det har jo vært flere store branner på byggeplasser i Europa det siste året. Den store og kostbare brannen i nybygget i Hemsedal i forrige uke, er dessverre en trist påminnelse om dette, sier han.

Et typisk oppsett av Norgem sitt varslingssystem på byggeplass.
Et typisk oppsett av Norgem sitt varslingssystem på byggeplass.

- Jeg tenker at muligheten byggeier får med et midlertidig trådløst brannvarslingsanlegg slik vi tilbyr, kan være et meget bra forebyggende tiltak med tanke på varsling av brann på byggeplasser, som jo ofte er ubemannet på kveldstid og i helger, sier Zakariassen.

- Systemet hjelper til å unngå tap av verdier da det muliggjør tidlig varsling om brann til byggeier, som igjen reduserer tiden før nødetater er på plass, sier han.

Nyetablerte brannsikringstiltak

Lasse Hyenes Lysne som er produksjonsleder i Skanska Norge, sier til Brennaktuelt at Skanska ikke har benyttet denne typen løsning før i de seneste årene.

- I nybygg har det blitt benyttet enklere løsninger for å kunne melde om brann, enten via telefon til prosjektledelsen eller med utplasserte signalhorn, sier Lysne.

- Hvordan skiller Skanska sin bruk av midlertidig brann og evakueringsanlegg under byggeprosessen seg fra andre byggeprosjekter?

- Jeg er ikke kjent med at nybygg har benyttet brann og evakueringsanlegg før i 2019.

- Alle utførende som driver med eller planlegger å utføre varme arbeider på en byggeplass må fylle ut «Arbeidstillatelse for varmearbeider». Det skal være rutiner for lagring og håndtering av gass, samt periodisk kontroll av utstyr benyttet i forbindelse med gass, forteller Lysne.

- På OSBL har Skanska benyttet brannmeldere samt røykdetektorer fra Norgem plassert i hver etasje utenfor hovedtrapper. Totalt 35 traller er plassert rundt om i bygget for å kunne melde manuelt eller detektere brann, sier han.

Skanska har også rutiner for periodiskkontroll av prov-strøm anlegget samt begrenset tilgangen til hovedskap på provstrømmen til kurset personell.

- Vi har i storbylegevakt-prosjektet prioritert prosjektering og bygging av tørrbrannopplegg for bruk ved eventuell brann for å lette slokkearbeider for brannvesenet, påpeker han.

- Vi utfordrer alle som utfører varme arbeider om at dette er arbeid som kunne vært utført med en kald metode.

- Skanska har også fokus på å tidig få opp merking av rømningsveier med etterlysende skilt, samt sørge for at provbelysning alltid har batteripakker for backup ved strømbortfall i en evakueringssituasjon, sier Lysne.

HMS- tralle påmontert manuell brannmelder.
HMS- tralle påmontert manuell brannmelder.

Gjenbruk og få løpende kostnader

- Gir en slik løsning merkostnader enn andre brannsikringstiltak?

- Skanska OSBL har valgt å kjøpe dette utstyret da det ikke fantes gode løsninger for å leie dette via Utleiecompagniet e.l. da vi gikk i gang i 2019. Vi supplerte videre i 2021 med tilsvarende enheter og eier nå dette. Dette utstyret kan vi bruke igjen og igjen på kommende prosjekter og vil være til stor nytte, sier Lysne.

- Er dette en del av nye krav til HMS, eller er det på eget initiativ at Skanska innfører nye tiltak for å ivareta brannsikkerheten under byggingen?

- Dette er ikke en del av nye rutiner eller nye HMS-krav, men vi har krav om å samordne evakuering av byggeplasser ved en eventuell hendelse og da er Norgem sin løsning en god erstatning for de mer tradisjonelle varslings- og evakueringsrutinene, forklarer Lysne.

- Vi startet dette prosjektet med å rehabilitere et gammelt kontorbygg som var koblet til et sykehus i drift, og det ble da også stilt et tydelig krav fra Byggherre om at vi måtte finne en løsning som ivaretok branndeteksjon og melding til vaktsentral gjennom byggefasen. Vi så da senere at denne løsningen ville være til stor nytte i byggefasen til hovedprosjektet, som dekker over 31 000m2, for å ivareta HMS-varsling i tillegg til branndeteksjon etter at råbygget var ferdigstilt.

- Har dere noen egne erfaringer der det har gått galt, fordi tilstrekkelige brannsikringstiltak ikke har vært på plass?

- Vi har hatt prosjekter med branntilløp som kunne fått alvorlige konsekvenser – heldigvis har dette oppstått med folk i nærheten og det har derfor blitt slukket før det har blitt en full brann. Samtidig vet vi at ulmebrann kan blusse opp når det ikke er folk til stede og et automatisk varslingsanlegg vil i de situasjonene være til god hjelp.

Her kan du se dagsferske bilder fra byggeprosessen av OSBL.

Powered by Labrador CMS