"Bedre brannvern handler om både kompetanse og straff"

Thor Kr. Adolfsen mener man trenger både kompetanse og straff i streben etter bedre brannvern. Han svarer på Morten Iversen Berland sitt innlegg i Brennaktuelt, der Berland skriver at kompetanse er nøkkelen til bedre brannsikkerhet, ikke mer mistenkeliggjøring, straff og streben etter å peke ut en syndebukk.

Publisert Sist oppdatert

Berland skriver i sitt svar på mitt innlegg fra fredag 8. oktober, at rett medisin for bedre brannvern er mer kompetanse, ikke straff (https://www.brennaktuelt.no/brannforskning-branningenior-branningeniorer/medisinen-for-bedre-sikkerhet-er-mer-kompetanse---ikke-straff/110940).

Jeg tror faktisk begge deler er nødvendig. Det branntekniske miljøet vil nok skjerpe seg kraftig om rådgivende ingeniører som prosjekterer ulovlig blir straffet. Det er noe av hensikten med straff. Den skal være avskrekkende.

Straff har også en annen side. Det er samfunnets måte å forsøke å skape rettferdighet på. Om man for eksempel setter seg inn i folks situasjon som mister alt de eier i brann grunnet ulovligheter når det gjelder byggeteknikk, så tror jeg mange ville sette pris på at det fikk konsekvenser for de ansvarlige. Om Berland blir påkjørt og skadet tror jeg neppe han ville være tilfreds om den som skadet ham lovet at dette skulle han lære av uten at det fikk konsekvenser for ham. Det er ikke for ingenting at riksadvokaten i sitt rundskriv skriver at også bygningstekniske forhold skal undersøkes i en brannetterforskning.

Til slutt vil jeg si meg helt enig i at prosjektering, bygging og drift av bygg har en lang rekke aktører. Etter en brann bør de alle etterforskes og stilles til ansvar om de har gjort noe galt - så lærer de nok etter hvert.

Powered by Labrador CMS