15. September 2021 startet en brann i kokeriet på Jotun-fabrikken. Passiv brannsikring hindret brannen i å spre seg.
15. September 2021 startet en brann i kokeriet på Jotun-fabrikken. Passiv brannsikring hindret brannen i å spre seg.

Hindret ny katastrofebrann

Vi hører sjelden om reduserte skader i bygg på bakgrunn av en velfungerende brannseksjonering ved brann. Brannen i kokeriet på Jotuns malingsfabrikk i 2021 viser at den passive brannsikringen i bygget var avgjørende for brannutviklingen, samt minimerte skadeomfanget i stor grad.

Publisert

I 1976 oppstod en lekkasje på Jotuns malingsfabrikk som videreutviklet seg til en tragisk storbrann. Seks personer mistet livet og verdier for 170 millioner kroner gikk tapt. Tragedien endret myndighetens oppfølging av virksomheter som håndterer farlige kjemikalier og nye tekniske krav ble innført. Jotun har gjenbygd fabrikken i henhold til nye krav og har blant annet brukt Protecta branntettingsløsninger for passiv brannsikring av fabrikken.

Nøyaktig 45 år senere brant det igjen.

Hurtig eskalering av brannen

15. September 2021 startet en ny brann i kokeriet på fabrikken. Vitner beskriver eksplosjoner tidlig i brannforløpet. Brannvesenet fryktet at brannen ville spre seg til nabobyggene.

Flammer og en massiv sky av sort og giftig røyk kunne sees på avstand. Det har vist seg at flere slukkemekanismer, bl.a. skumanlegget, ikke fungerte som de skulle. Brannen fikk dermed eskalere raskt med god hjelp fra hetolje og annet brennbart materiale. Brannen så voldsom ut, men etter to og en halv time hadde brannvesenet kontroll på stedet.

Denne gangen ble ingen alvorlig skadet, og brannen spredde seg ikke videre fra kokeriet der den startet. En representant fra det lokale brannvesenet sier at det etter deres erfaring ikke fantes antydning til lekkasje av brannrøyk eller branngasser til tilstøtende rom.

Ny brannsikring ved gjenoppbyggingen

Branntettingen av kokeriet ble installert av Thermax AS ved gjenoppbygningen av den gamle fabrikken. For passiv brannsikring brukte de Protecta FR Akryl og FR Brannplate for de tekniske gjennomføringene. Daglig leder for produsenten Polyseam, Jørn Davidsen, kan fortelle at fordelen med passiv brannsikring er at den er en del av konstruksjonen og krever lite vedlikehold.

- Passiv brannsikring redder liv og verdier dersom det er installert riktig, sier han.

- For oss som bodde i nærheten av Jotun er nok katastrofekvelden i 1976 etset inn i minnet for alltid. Det gjorde inntrykk å oppleve de enorme ødeleggende kreftene i en brann på nært hold. Rapporten fra DSB etter den siste brannen, og media, konkluderte med at «Brannsikkerheten sviktet i Jotun-brann (NRK)», men der er jeg bare delvis enig, uttaler Davidsen.

- De aktive tiltakene sviktet, men de passive tiltakene i bygget fungerte og forhindret en større brann og tap av verdier, fortsetter han.

- Det er dessverre ikke første gang automatiske slukkemetoder ikke fungerer som de skal ved brann. Polyseam sin anbefaling er derfor at man inkluderer passive tiltak uavhengig av de aktive tiltakene i brannkonseptet.

- Skulle en svikt forekomme, er de passive tiltakene avgjørende for konsekvensene av brann. En annen erfaring vi har gjort oss, er at jo tidligere branntettingsinstallatøren er inkludert i planleggingen av prosjektet, desto mer kostnadseffektive løsninger kan benyttes, konkluderer Davidsen.

Foto:Geir Eriksen
Foto:Geir Eriksen

All bakgrunnshistorie til begge brannene er hentet fra følgende nyhetsartikler:

https://www.aftenposten.no/norge/i/OrElaO/kraftig-brann-i-jotun-fabrikk-paa-dagen-45-aar-etter-storbrann

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/brannsikkerheten-sviktet-i-jotun-brann-1.15772673

https://e24.no/naeringsliv/i/jaLw0b/brann-paa-jotun-fabrikk-i-sandefjord-under-kontroll

https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/politiet-om-jotun-brannen-per-na-ingen-mistanke-om-noe-kriminelt/14233391/

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/brannsikkerheten-sviktet-i-jotun-brann-1.15772673


Powered by Labrador CMS