Hvor sikre kan vi være på at sikkerheten er ivaretatt ved bruk av CFD?

En internasjonal forskningsgruppe har tatt initiativ til en spørreundersøkelse om bruk av Computational Fluid Dynamics (CFD), for å se på hvor solid brannsikkerhetsanalyse er ved bruk av dette verktøyet. Innsamlede data kan bidra til å forbedre innsikten og utførelsen av vanlige oppgaver for brannteknikere verden over. En del har allerede svart, men forskerteamet ønsker seg mange flere bidrag. Nå kan du bidra til et potensielt internasjonalt gjennombrudd.

Publisert

En europeisk forskningsgruppe bestående av medlemmer fra ulike institusjoner har tatt initiativ til en internasjonal undersøkelse om bruk av CFD (Computational Fluid Dynamics), og om hvor forsvarlig og anvendelig brannsikkerhetsanalyser faktisk er, ved bruk av CFD-analyse.

Den uavhengige forskningsgruppen har representanter fra ulike land, og består av forskere og fagpersoner fra ITB , The Main School of Fire Service (en brannskole i Warsawa), Forschungszentrum Jülich GmbH (en forskningsinstitusjon i Jülich i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, og er en av de største forskningsinstitusjonene i Europa),

Uni of Wuppertal (en tysk vitenskapelig institusjon som ligger i delstaten Nordrhein-Westfalen), Pontificia Universidad Católica de Chile (som er et universitet i Santiago i Chile; et av tre pavelige universitet og i alt seks katolske universitet i Chile), samt JVVA (som er et uavhengig ingeniørkonsulentfirma spesialisert innen brannsikkerhet og risikostyring, stasjonert i Madrid i Spania).

Målet med undersøkelsen

Målet med denne undersøkelsen er å forbedre kunnskapen om bruk av CFD og holdbarheten i kriteriene i sikkerhetsaspekter/ASET-RSET-analyser. Innsamlede data kan bidra til å forbedre innsikt og utførelsen av vanlige oppgaver for praktiserende brannteknikere verden over. Analysen vil kunne vise hva de vanligste tilnærmingene er, identifisere avvik, og vurdere deres påvirkning av resultatene i sikkerhetsanalysene.

Full anonymitet

De som deltar er anonyme, og dataene lagres trygt. Det er kun aggregerte data og statistikk som vil bli brukt ved publisering i etterkant. Ønsker man å bli informert om resultatene av studien når denne er klar, kan man legge igjen en e-postadresse, og senere bli kontaktet på denne.

Forskningsgruppen er godt i gang med arbeidet, og har på kort tid hatt 100 deltagere i undersøkelsen. Men de trenger fortsatt at mange flere deltar. Jo flere som deltar, jo lettere blir arbeidet etterpå med å kartlegge ulike forskjeller og finne svar på hvordan disse kan løses, samt få et riktigere bilde av statistikken i funnene.

Det tar kun noen få minutter å fylle ut undersøkelsen, og jo flere som deltar internasjonalt, jo mer korrekte og betydningsfulle blir resultatene.

Forskningsgruppen er takknemlig for alle bidrag verden over, og resultatene vil bidra enormt med å forstå hvordan brannsikkerhet blir håndtert over hele kloden.

Meld deg på undersøkelsen her:

https://lnkd.in/ewQDS6W

Hva er CFD?

Som følge av begrensninger i veiledninger og håndbøker, kan det være behov for å dokumentere løsninger med analyseverktøy. Dette for å verifisere om prosjektet lar seg gjennomføre, og hvilke konsekvenser dette kan få med tanke på valg av kompenserende tiltak.

Computational Fluid Dynamics (CFD) er en fellesbetegnelse for kraftige beregnings- og analyseverktøy for simulering av gass- og væsketransport (fluider). Programvaren løser Navier-Stokes (NS) likningene numerisk ved hjelp av datamaskiner. CFD gjør det mulig å studere 3D-løsninger slik at design og prosjektering kan verifiseres og optimaliseres (teknisk og kostnadsmessig).

CFD-beregninger kan benyttes til å studere effekten av fysiske barrierer som kan hindre stor utbredelse av farlige gasskonsentrasjoner. CFD beregninger kan også synligjøre lokale terrengeffekter som kan føre til høy risiko langs for eksempel bekkefar nær et anlegg som kan lekke tung gass, og også innvirkningen omkringliggende bebyggelse eller andre fysiske objekter.

CFD-beregninger er komplekse og krever høy kompetanse av operatør. Til tross for dette gir resultatene et lettforståelig beslutningsgrunnlag i form av 2D/3D visualisering av strømningsmønstre, temperatur, trykk, varme- og massetransport, stråling , røykutvikling med mer.

Gir løsningsalternativer

Resultatene gir oppdragsgivere, arkitekter og øvrige rådgivere tidlig oversikt over hvilken betydning løsningsalternativer og ønsker får for prosjektet.

Eksempler på praktisk bruk innen tekniske fag, kan være verifisering av kaldrassikring og luftstrømninger (trekk), optimalisering av komfort- og røykventilasjon, tunnelventilasjon, gasslekkasjer, utløsningstemperatur for sprinkler, plassering av detektorer, plassering og effekt av konvektorer og lignende.

Innen byggeteknikk kan det gjøres stabilitetsbetraktninger av opptredende vindlast og vurdering av problemområder knyttet til fukt/kondensering. For brannteknisk prosjektering kan beregning av sikt, temperaturer, stråling, røykspredningsmønstre med mer påvises. Videre kan CFD verifisere utradisjonelle arkitektoniske løsninger, plassering av byggverk i forhold til vindmønstre for å nevne noe.

(kilde: Ramboll)

Ansvarlig leder for undersøkelsen er Dr. Gabriele Vigne. Ved eventuelle spørsmål kan Vigne kontaktes på e-post: gabriele.vigne@jvvafire.com

Powered by Labrador CMS