Lyngbrenning på Dale på Nord-Karmøy 12.april 2022. Løvblåsere ble brukt til slukking.
Lyngbrenning på Dale på Nord-Karmøy 12.april 2022. Løvblåsere ble brukt til slukking.

Lyng- og villbrannseminar 2022

25. november 9.30-15.30, Tysvær

Publisert Sist oppdatert

12. november fra klokken 09.30 til 15.30 arrangeres Lyng- og villbrannseminaret 2022. Arrangementet er gratis og vil foregå på Stemnestaden leirplass i Tysvær.

Adresse: Grindevegen 87, 5570 Aksdal

Program:

09.15: Frammøte, kaffi.

09.30: Velkommen ved Torgrim Log.

09.35: Vi brenner for Haugalandet.

Oversikt over aktiviteten ved Annlaug Fludal og Ove Stumo. Brenneleiarar rapporterer frå sine område. Status for 3 store prosjekt: Avaldsnes, Valhest og Høievassdraget, totalt 60.000 mål.

10.45: Frå lyngbrann til villbrann. Laurdag 13. april.

Rune Nedrebø, brannmester Time, Hå og Gjesdal.

11.15: Lyngheisenteret på Lygra. Bakgrunn, aktivitetar og roller.

Torhild Kvingedal, Leiar Lyngheisenteret.

11.45: Korte innlegg frå statsforvaltar. Tilskotsordningar knytta til brenning og kystlynghei.

Solveig Roald, Vestland. Margit Reiersen og Kristian W. Haaland, Rogaland.

12.15: Matpause

13.00: Brennpunkt Grinde.

Analyse: ROS «villbrann». Enkel analyse for å finne risiko mot bebyggelse ved villbranner. Plan: Sikring av byggefelt som er nabo til lynghei. Ove Stumo, Haugaland Lyngbrannreserve.

13.30: Brannvesenets time. DSB orienterer. Norsk satsing på utmarksbrannberedskap. Nå og framover i tid. Erfaringer fra andre land. Heidi Løfqvist, sjefsingeniør DSB 110-sentralen. Om sentralen. Livestream fra skadested. Innmelding av bål/bråte. Gjenn Bjarne W. Dirdal, fagutvikler 110 Sør-vest. Hvis vinden hadde snudd 90 grader. Erfaringer fra Ombo og Sokndal. Tom K. Meyer, seksjonsleder avd for beredskap, Rogaland Brann og Redning

14.30: Branner i randsonen – risikovurdering og tiltak (DYNAMIC).

Resultater så langt. Torgrim Log, professor Høgskulen på Vestlandet.

15.00: Vernebrenning? Kan vi beskytte bebyggelse med det? Diverse innlegg.

15.30: Slutt

Samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving Rogaland, Høgskulen på Vestlandet (HVL), Haugaland Brann og Redning IKS og Haugaland Lyngbrannreserve. Tiltaket blir støtta økonomisk av Miljødirektoratet / Statsforvaltarar i Rogaland og Vestland og Norges Forskningsråd, prosjektnr. 298993 (DYNAMIC).

Trykk her for påmelding: https://rogaland.nlr.no/kalender/2022/11/rogaland/lyng-og-villbrannseminar

Kontakt:

Annlaug Fludal, NLR Rogaland, tlf.: 948 45 427, e-post: annlaug.fludal@nlr.no

Ove Stumo, Haugaland lyngbrannreserve, tlf.: 915 47 834, e-post: ov-stu@online.no

Maria-Monika Metallinou Log, HVL, tlf.: 988 25 104, e-post: monika.metallinou@hvl.no

Arrangementet er gratis. Treng du overnatting kan me formidla kontakt.

Powered by Labrador CMS