Nå kan branner i naturen oppdages ved hjelp av satellitter

Et generelt varmere klima gjør at sesongen for branner i skog og mark blir lenger i mange land fremover. Derfor har Myndigheten för samhällsskydd og beredskap i Sverige og Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, i samarbeid utviklet muligheten for tidlig oppdagelse av branner i naturen ved hjelp av satellitter. Potensialet for teknologien er stort.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen for prosjektet:

  • I løpet av 2020-2021 har MSB sammen med SMHI, kommunale redningsetater og fylkesnemnder testet og evaluert muligheten for satellittdeteksjon av brann.
  • Hensikten var å bruke dataene til eksisterende satellitter til å utvikle evnen til å oppdage branner på et tidlig tidspunkt og dermed kunne hindre at de vokser seg store.
  • Skogbrannovervåking med fly er fortsatt i bruk innenfor fylkene, og satellittdeteksjon kan sees på som et supplement til den overvåkingen.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd og beredskap), som er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin svenske søstermyndighet, annonserer nå at branner i naturen fremover, kan oppdages ved hjelp av satellitter.

MSB har sammen med SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut), brann- og redningsetater og fylkesnemnder utviklet muligheten for å oppdage branner i naturen på et tidlig tidspunkt ved hjelp av disse satellittene. Allerede denne sesongen har det blitt oppdaget branner ved hjelp av satellittene.

– På denne måten øker muligheten for en rask og effektiv redningsaksjon, sier Leif Sandahl som er administrator ved enhet for naturulykker og beslutningsstøtte i MSB, til msb.no.

Varmere og varmere

Et generelt varmere klima gjør at sesongen for branner i skog og mark vil forlenges i både Norge, Sverige og andre land i fremtiden.

Samfunnets aktører trenger støtte for å forebygge, håndtere og oppdage mulige skogbranner. Det er på bakgrunn av dette at MSB og SMHI startet å utforske denne muligheten for tidlig oppdagelse av branner i skog og mark. Potensialet for teknologien er, akkurat som skogbrannfly, størst i tynt befolkede områder hvor sannsynligheten for oppdagelse er mindre fra mennesker.

Allerede i løpet av denne sesongen har det blitt oppdaget branner ved hjelp av satellittene. 9. mai ble det oppdaget en brann i Kosta i Lessebo kommune i Småland, rundt 30 minutter før alarmen ble mottatt på annen måte. I den innsatsen ble også to helikoptre for brannslukking fra MSB aktivert, kan Sandahl fortelle.

Ufyller hverandre

Satellittdeteksjon er en ny måte å oppdage branner på, men skogbrannovervåking med fly vil fortsatt bli benyttet og er også en veldig viktig del av overvåkingen. Det er kombinasjonen av dem begge som gir store forbedringer. I tillegg til satellitter og fly har publikum en viktig rolle å spille.

– Brann i naturen oppdages både gjennom skogbrannovervåkingsfly og satellittdeteksjon. Men som helhet er mennesker også en viktig del av det å oppdage branner.

- Oppdager du brann et sted i naturen bør du ringe 112 (som er det svenske nummeret for nødsituasjoner, der der er fare for liv, eiendom og miljø), sier Sandahl til MSB.

Fortsatt arbeid

I løpet av våren 2022 ble satellittdeteksjon satt i drift i det allerede eksisterende systemet «Brannfare skog og mark», som i dag benyttes av flere aktører.

Der kan brukerne få oversikt over de branner som oppdages, samt at meldinger sendes til kommunale redningstjenester. Utviklingen pågår fortsatt slik at deteksjonene i fremtiden vil generere alarmer direkte til redningstjenesten via SOS Alarm.

SOS Alarm innhenter data til handlingsplaner ved alarmer/deteksjoner fra redningsetatene i løpet av høsten 2022. Implementeringen forventes ferdigstilt senhøsten 2022.

Kilde: msb.se

Powered by Labrador CMS