De tre gründerne i Safezone; (fra venstre) Christian Sesseng, Espen Daaland Wormdahl og Geir Drangsholt er ikke redd for å ta sats med sitt nye branntekniske rådgivningsfirma.
De tre gründerne i Safezone; (fra venstre) Christian Sesseng, Espen Daaland Wormdahl og Geir Drangsholt er ikke redd for å ta sats med sitt nye branntekniske rådgivningsfirma.

Nye stjerneskudd på den branntekniske rådgiverhimmelen

I løpet av kort tid har flere anerkjente rådgivere og forskere trådt ut av faste trygge stillinger, og kastet seg ut i verdenen av selvstendig næringsdrivende. Først ute var Morten Iversen Berland og Joakim Folkesson som i sommer tok sats og startet Ignist AS, og etablerte seg i Oslo. Nylig dukket det Trondheimbaserte Safezone AS opp som gründere. Bak dette siste tilskuddet på stammen, står Geir Drangsholt, Espen Daaland Wormdahl og Christian Sesseng.

Publisert

Geir Drangsholt, Espen Daaland Wormdahl og Christian Sesseng er stjernene og hjernene bak det siste tilskuddet på listen av tilbydere av brannrådgivning; det nyetablerte Safezone AS. De spente gründerne har til sammen over 50 års erfaring innen brannrådgivning, prosjektering og forskning og målet er å benytte den omfattende erfaringsbasen de innehar. Firmaet ble etablert i oktober i år og har utspring i brannforskningsmiljøet ved brannlaboratoriet i Trondheim, RISE Fire Research (tidligere SINTEF NBL).

De tre karene innehar ulik kompetanse og erfaring, og utgjør en stødig potpurri av kunnskap for å løse de fleste branntekniske utfordringer som måtte være, samt finne de beste løsningene for oppdragsgiverne sine.

Geir Drangsholt er utdannet sivilingeniør i bygg fra Norges tekniske høyskole (NTH), og har omfattende erfaring som forsker i SINTEF, og som brannrådgiver. Han har gjennomført en rekke prosjekter med brannteknisk prosjektering, kontroll av brannteknisk prosjektering og uavhengig kontroll av utførelse brannteknisk på byggeplassen. Han har også tatt initiativ til, og fått utført, en rekke utredningsprosjekter innen brann og brannsikkerhet.

Espen Daaland Wormdahl har bakgrunn som byggingeniør og mastergrad i teknologiledelse. Han har jobbet som prosjektleder og rådgiver i en årrekke, og har arbeidet mye med isolasjonsmaterialer og andre passive brannsikringstiltak. Han har også bred erfaring fra standardiseringsarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Kanskje er dette en motreaksjon til den trenden vi har sett, og man skal ikke se bort ifra at man kan se flere nyetableringer i tiden som kommer.

Espen Wormdahl

Christian Sesseng er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har over 11 års teoretisk og eksperimentell forskningserfaring fra RISE Fire Research hvor han har jobbet som seniorforsker og forskningsleder. Han har jobbet med ulike branntekniske problemstillinger fra brannsikkerhet for sårbare grupper i hjemmet til industriell brannsikkerhet i prosessanlegg.

Styre egen hverdag

- Kan dere si litt om hvorfor dere ønsket å forlate trygge arbeidsplasser for å starte eget, og hva er motivasjonen?

- Det er nok flere grunner til at vi ønsker å etablere et eget firma på dette tidspunktet, sier Sesseng. - Geir har allerede drevet brannrådgivning i eget firma en del år, men for Espen og min del kom det til et punkt i karrieren hvor vi ønsket å gjøre noe nytt. Mye av det handler om å bruke kompetansen vår på nye måter, i tillegg til å kunne styre sin egen arbeidshverdag i større grad, sier han.

- I tillegg er det spennende og motiverende å ha «en hånd på rattet» m.h.t. hva bedriften skal satse på og i hvilken retning man skal gå, sier han oppglødd.

- Et annet aspekt er at vi som brannrådgivere vil komme nærmere de konkrete faglige utfordringene som finnes der ute, og vi mener at den kompetansen og erfaringen vi har fått lov til å opparbeide oss gjennom mange år ved brannlaboratoriet vil være en styrke i dette arbeidet, legger Wormdahl til.

- Vi mener vår bakgrunn og teamets sammensetning gjør oss i stand til å ha en oppdragsportefølje som spenner fra små, enkle prosjekteringsoppdrag til mer avanserte, komplekse og faglig utfordrende oppdrag, -noe vi mener vil være en fordel for våre oppdragsgivere, sier han.

- Hvilke mål og visjoner har dere fremover?

- Vårt mål og visjon er at vi skal arbeide i krysningspunktet mellom rådgivning og forskning slik at vi kan ta på oss oppdrag med nye og utfordrende problemstillinger, og bidra til utviklingen av faget på en slik måte at det også gagner samfunnet, forklarer Geir Drangsholt ivrig.

- Dere er jo det andre brannrådgivningsfirmaet som starter opp i løpet av kort tid. Har dere noen tanker om hvorfor ”flere og flere” starter eget i bransjen? Er det frihet, ønsker om å bidra med noe mer, penger el.l. som er hovedmotivasjonen?

- De siste 30 årene har man sett en trend hvor mange små rådgivningsfirma innenfor de fleste fag har blitt kjøpt opp av store firma som har blitt større og større, noe som samlet sett har gitt færre rådgivningsfirmaer, forklarer Sesseng.

- Å arbeide i store, robuste selskaper med store fagavdelinger har åpenbart sine fordeler, og mange trives godt med det, men samtidig kan det tenkes at enkelte ønsker mer personlig eierskap og forankring til sin egen arbeidsplass, og da er kanskje det å starte et eget selskap veien å gå?, spør han.

- Kanskje er dette en motreaksjon til den trenden vi har sett, og man skal ikke se bort ifra at man kan se flere nyetableringer i tiden som kommer, ikke bare innenfor brannfeltet, men også innen andre fagfelt, skyter Wormdahl inn.

- Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at koronaperioden, hvor mange i perioder har arbeidet mye hjemmefra og kanskje følt en økende distanse til arbeidsgiver, har gitt noen det lille dyttet som var nødvendig til å ta steget helt ut og etablere noe for seg selv, sier Sesseng.

- Hvordan vil oppdragsgiverne oppleve Safezone?

- For vår del er det viktig å bygge opp gode relasjoner med gjensidig tillit med våre oppdragsgivere, sier Drangsholt.

- Vi skal være tilgjengelig for dem når de trenger det, og de skal føle at de blir møtt på sine premisser, samtidig som vi skal holde en høy faglig integritet, legger han til.

De tre brannrådgiverne er enige i at kundene vil oppleve at hos Safezone vil de møt et team som besitter en unik kompetanse og erfaring innen forskning, rådgivning, testing og produktutvikling, noe som vil komme dem til gode.

Les mer om nyetableringene SAFEZONE AS: https://www.safezone.no/ og IGNIST AS: https://www.ignist.no/.

Begge er firmaer sammensatt av folk som alle burde være velkjente navn innen rådgivermiljøet. Brennaktuelt har all grunn til å tro at de vil lykkes med satsningen, og sier lykke til videre på veien. Den blir spennende å følge med på.

Powered by Labrador CMS