Marius Kvalvik er enhetsleder i SINTEF Certification.
Marius Kvalvik er enhetsleder i SINTEF Certification.

Oppklaring om SINTEF Teknisk Godkjenning

Debatt: I en artikkel publisert i Brennaktuelt 25. april i år, påpeker Arnstein Fedøy en rekke punkter knyttet til SINTEF Teknisk Godkjenning for PrevPex-rørene. Det stilles blant annet spørsmål om vår uavhengighet og upartiskhet.

Publisert Sist oppdatert

SINTEF eier 30 % av RISE Fire Research, og sitter i styret der.

Siden vi ikke har et eget brannlaboratorium bruker vi andres laboratorier til brannprøving, og for RISE er oppdrag knyttet til SINTEF Teknisk Godkjenning et helt vanlig oppdrag, uavhengig av om vi eier deler av laboratoriet.

Dersom SINTEF hadde hatt sitt eget laboratorium for brannprøving, kunne SINTEF gjort prøvingen i egen lab i henhold til dagens regelverk.

RISE Fire Research er akkreditert av Norsk Akkreditering, som blant annet sjekker at RISE Fire Research tilfredsstiller krav til uavhengighet og upartiskhet. SINTEFs uavhengighet og upartiskhet blir fulgt opp av SINTEFs tilsynskomité med bred deltagelse fra byggenæringen, samt gjennom vår akkreditering fra Norsk Akkreditering.

Vi oppfordrer til at videre dialog heller bør skje ved skriftlig innspill til SINTEF, eller i et møte der vi kan ha en dialog om saken.

Marius Kvalvik

Oppfordrer til dialog

SINTEF Teknisk Godkjenning nr 20574 PrevPex rør-i-rør-system til Prevent Systems lavtrykk vanntåkeanlegg er gyldig til 01.08.2022.

SINTEF har igangsatt rutinemessig revisjon av godkjenningen før den kan utstedes for fem nye år. I forbindelse med femårsrevisjonen vil godkjenningen bli oppdatert mot dagens gjeldende standarder og regelverk i byggevareforskriften (DOK) og byggteknisk forskrift (TEK).

Brannsikkerheten for anlegget vil, som for alle produkter som det utstedes godkjenning for og der det er relevant, bli vurdert av vårt fagmiljø innenfor brann. Innholdet i godkjenningen vedrørende brann vil bli oppdatert for å tydeliggjøre nødvendige forhold.

Grunnlaget for godkjenningen i form av prøverapport er konfidensielt, og SINTEF har ikke anledning til å dele prøverapporter videre.

Vi håper dette er oppklarende for Arnstein Fedøy. Vi oppfordrer til at videre dialog heller bør skje ved skriftlig innspill til SINTEF, eller i et møte der vi kan ha dialog om saken.

Marius Kvalvik,

Enhetsleder, SINTEF Certification

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.

Les Arnstein Fedøy sitt innlegg her.

Powered by Labrador CMS