RISE Fire Research og Fosen brann og redningstjeneste på besøk på brannområdet etter brannen på Roan.
RISE Fire Research og Fosen brann og redningstjeneste på besøk på brannområdet etter brannen på Roan.

Tilbake på branntomta på Roan

Lørdag 26. november startet en brann i naturen på Roan i Åfjord kommune. Brannen spredte seg i lyng, gress og busker, og det ble gjennomført omfattende slokkearbeid, med bistand fra sivilforsvaret og andre frivillige. Forrige uke var brannforskere fra RISE Fire Research i Trondheim på besøk på brannområdet i forbindelse med et relevant forskningsprosjekt.

Publisert Sist oppdatert

Sist uke var brannforskere fra RISE Fire Research i Trondheim på besøk på brannområdet i Åfjord kommune i Trøndelag. Bakgrunnen for besøket var lyngbrannen som oppsto ettermiddagen 26. november i år, på Roan i Åfjord kommune.

Deler av det nedbrente landskapet etter skogbrannen på Roa 26. november i år.
Deler av det nedbrente landskapet etter skogbrannen på Roa 26. november i år.

RISE Fire Research vil se på brannen som en del av forskningsprosjektet @TREEADS om skogbranner.

- Ja, vi ønsker å lære mer om kystbranner og branner innlands i Norge, og dette blir en nyttig eksempelhendelse å ha med i prosjektet, sier Ragni Fjellgaard Mikalsen til Brennaktuelt.

Fjellgaard Mikalsen er en av de to brannforskerne som jobber med prosjektet, sammen med Kemal Arsava ved RISE Fire Research på branntomta på Roan. Det er kjent at brannen på Roan spredte seg raskt i lyng, gress og busker, og denne hendelsen er svært relevant for det pågående arbeidet med TREEADS.

Kemal Sarp Arsava (seniorforsker RISE Fire Research), Ragni Fjellgaard Mikalsen (forsker RISE Fire Research), Per Ove Johansen (branninspektør, Fosen brann- og redningstjeneste IKS), Malene Stræte (leder forebyggende avdeling, Fosen brann- og redningstjeneste IKS), Bernt B. Lein (brann- og redningssjef, Fosen brann- og redningstjeneste IKS).
Kemal Sarp Arsava (seniorforsker RISE Fire Research), Ragni Fjellgaard Mikalsen (forsker RISE Fire Research), Per Ove Johansen (branninspektør, Fosen brann- og redningstjeneste IKS), Malene Stræte (leder forebyggende avdeling, Fosen brann- og redningstjeneste IKS), Bernt B. Lein (brann- og redningssjef, Fosen brann- og redningstjeneste IKS).

Hva skjedde?

Minst 27 personer ble evakuert fra 17 hus og hytter som følge av lyngbrannen Roan i Åfjord kommune den 26.november i år. I tillegg var det flere husstander som evakuerte seg selv.

Brannmannskapene fikk etter hvert kontroll på brannen, men det var en stund usikkert om vinden skulle snu og blir kraftigere.

- Brannen er i en dal, men dersom den kommer over fjellet kan vinden ta tak, og vi kan få økt spredning. Den har potensial til å spre seg til et større område, sa operasjonsleder Anne Birgitte Arras i Trøndelag-politiet på lørdag, før brannmannskapene fikk kontroll på brannen.

Onsdag 30. november meldte Meteorologisk institutt, at det var lokalt stor fare for gress- og lyngbrann i lavlandet langs kysten i Sunnmøre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Helgeland.

Brannvesenet overvåker området med varmekamera.
Brannvesenet overvåker området med varmekamera.

Hva er TREEADS?

Kort fortalt handler forskningsprosjektet TREEADS om å redusere mengden skade forårsaket av skogbranner, samtidig som det er ønskelig å få maksimert fordelene ved restaurering, samt hvordan en skal håndtere virkninger som skogbranner har på lokalsamfunn.

- Dette er et internasjonalt samarbeid, sier Fjellgaard Mikalsen.

- TREEADS koordineres av RISE Fire Research i Trondheim, og det er 46 partnere med på laget, fra hele Europa og Taiwan, forteller hun.

For å bedre forebygging og beredskap mot branner i naturen gjennomføres det hvert år flere feltøvelser på skogbranner i Norge av lokale brannmenn, Norsk brannskole (NBSK), og Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB).

Her kan du lese mer om forskningsprosjektet TREEADS (EU prosjekt under Horizon 2020 Green Deal): https://treeads-project.eu/

Prosjektet omfatter 8 antall pilotstudier i ulike land, her kan du lese mer om den norske pilotstudien, som starter nå i desember: https://treeads-project.eu/project-details/norwegian-pilot-site/

RISE Fire Research og Fosen brann og redningstjeneste på besøk på brannområdet etter brannen.
RISE Fire Research og Fosen brann og redningstjeneste på besøk på brannområdet etter brannen.
Powered by Labrador CMS