Slike robotslokkere skal vokte scenen i Olavshallen i Trondheim fremover.
Slike robotslokkere skal vokte scenen i Olavshallen i Trondheim fremover.

Robotslokkeanlegg skal eliminere brannfaren i Olavshallen

Som ansvarlig brannprosjekterende i renoveringen av Olavshallen i Trondheim, har Firesafe beskrevet installasjon av et helt nytt sikkerhetstiltak i form av robotslokkere. Disse kan enkelt styres og reguleres med joysticks, og er en helt ny metode for å ivareta brannsikkerheten i lokaler der det årlig oppholder seg hundretusener av publikummere.

Publisert

Olavshallen i Trondheim er et helkommunalt konserthus som har rundt 180 000 besøkende i året. Konserthuset har i mange år har hatt behov for en renovering, og i mars 2021 begynte arbeidene, som også har hatt stort fokus på sikkerhetsaspektene i forhold til brann.

Trond Ulgenes er regionleder Consulting i Firesafe.
Trond Ulgenes er regionleder Consulting i Firesafe.

Firesafe har som brannteknisk prosjekterende for ombyggingen, sett på ulike løsninger for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og har nå installert den nyeste teknologien innen robotslokkeanlegg i hallen.

- I Olavshallen var det tidligere en røykgardin mellom publikum og scene, sier Trond Ulgenes som er regionleder Consulting, i Firesafe.

- Dette var et sikkerhetstiltak som var utdatert og vanskelig å forene med driften og de ulike produksjonene der, forklarer han.

- Vi diskuterte både oppgradering av røkventilasjon, etablering av sprinkleranlegg og bruk av vanntåke underveis i prosjektet, sier Ulgenes. - Valg av produkter, brannteknisk ytelse på kledning og sprinkleranlegg i deler av salen, har også vært en del av den totale vurderingen.

Det viste seg at et stasjonært slokkeanlegg ikke var forenlig med driften og behovene som en stor scene som Olavshallen krever.

- Det var ikke mulig å sikre nødvendig sprinkler eller vanntåkedekning, og samtidig ivareta fleksibiliteten i Olavshallens store sal.

Etter mange runder med eier, og bruker av Olavshallen ble god dekning av vannkanoner ansett som den beste løsningen. Denne løsningen ivaretar eventuelle branntilløp på scenen på en god måte, samtidig som ulike produksjoner, sceneoppsett og bruk av scenetepper ikke blir berørt av slokkeanlegget. Det er montert seks kanoner for å ivareta alle ulike scenarier som er kjent, og for å sikre at fleksibiliteten i Olavshallen ivaretas.

Den er ikke av de største, men den gjør en stor jobb.
Den er ikke av de største, men den gjør en stor jobb.

Hvorfor robotslokkere?

Henrik Dyvik Løksli er prosjekterende på robotslokkere og automatiske slokkesystemer hos Firesafe/Vekos. Han forklarer at noen ledd av denne teknologien har vært på markedet i flere år.

- Men dette robotslokkeanlegget fra Firesafe kan tilknyttes alle typer deteksjon, i motsetning til andre alternativer, sier Løksli.

- Dette systemet kan blant annet brukes innen industrien, på avfallsanlegg, i atrium, på stadioner og flyhangarer, i tuneller og på fasader av verneverdige bygg. - Kort oppsummert på alle steder man skulle ønske å ha en brannmann 24/7, sier Løksli.

- Systemet muliggjør også styring, overvåking og support via web Interface, legger han til.

- Våre løsninger tilbyr mer fleksibilitet for kunden med tanke på applikasjon, automatiske eller manuelle funksjoner.

Henrik Dyvik Løksli er prosjekterende på robotslokkere og automatiske slokkesystemer, hos Firesafe/Vekos.
Henrik Dyvik Løksli er prosjekterende på robotslokkere og automatiske slokkesystemer, hos Firesafe/Vekos.

Systemet kan knyttes til ny eller eksisterende deteksjon og er bygget opp slik at alle typer deteksjon kan benyttes. Et unikt grensesnitt med webbaserte løsninger muliggjør mange forskjellige styringer som en app på tablett, telefon eller PC mm. - Dette gjør det enklere og billigere å bistå kunden skulle det oppstå et problem, da vi kan bistå digitalt via nett, forklarer Løksli.

- Hvorfor er dette et bedre alternativ enn f.eks. sprinkling?

- Det jeg kan nevne er at personell og scenemester enkelt kan rette inn en eller flere kanoner for å tilpasse oppstillingene på scenen. Da kan de styre det manuelt eller aktivere preprogrammerte bevegelsesmønster, som enkelt tilpasses aktuell sceneoppstilling. Noe som gjør at man kan ha ett eller flere slokkemønster klart, til en eller flere deler av en scene som kan bli utsatt for brann, som ved bruken av pyro effekter, sier Løksli.

- Hver kanoen er utstyrt med en laser som gir en god indikasjon på hvor vannet vil treffe og muliggjør for god og regelmessig `tørrtrening, sier den prosjekterende robotslokkeren.

- Har dere møtt på noen utfordringer med prosjektet i Olavshallen?

- Tid var en av hovedutfordringene og det var mye som skulle gjøres på kort tid. Men vi hadde systemene på lager og et godt samarbeide med både rørlegger, elektriker og IT-ansvarlig i Olavshallen.

I tillegg til Løksli og Ulgenes har Jon Erik Svegård som er teknisk konsulent i Firesafe/Tech Kontroll service, og servicetekniker samme sted; Morten Fellmann, vært sentrale i prosjektet.

Se video av installasjonen her:

https://fb.watch/8hfVZo06Qi/

Video av systemets muligheter:

https://www.youtube.com/watch?v=WOfYgSxrVzM

Powered by Labrador CMS